SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza

Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj – obec Galanta a Sládkovičovo
Výška poskytnutého NFP [€]: 5 096 192,41

Popis projektu:

Cieľom rekonštrukcie obidvoch uvedených úsekov ciest I/62 aj cesty I75, je zvýšenie technickej úrovne cestnej siete SR v tejto lokalite, a tým predovšetkým zvýšenie cestovnej rýchlosti, bezpečnosti jej užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšenie životného prostredia obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Navrhovaná rekonštrukcia je umiestnená v existujúcom dopravnom koridore cesty I/62 a I/75 v úseku Senec - Sládkovičovo - Galanta, kde sa nahradí jestvujúca cemento-betónová vozovka živičnou konštrukciou. Rekonštrukcia prebieha v staničení úseku cesty I/62 v km 9,344 až 22,146 a úseku cesty I/75 v km 0,00 až km 5,95.

Predmetom projektu je rekonštrukcia cemento-betónovej vozovky o dĺžke 17,436 km, ktorá je značne poškodená a vykazuje priečne a pozdĺžne nerovnosti, praskliny menšieho rozsahu a lokálne výtlky, nakoľko bola postavená v rokoch 1967 – 1972. Tento stav vozovky nevyhovuje dopravnému zaťaženiu, ako aj jazdnej rýchlosti vozidiel. Naplnením cieľov projektu sa dosiahne zvýšená bezpečnosť cestnej premávky, zvýšenie plynulosti dopravy v predmetných úsekoch a znižovanie negatívnych účinkov dopravy.

Projekt nadväzuje na prvú fázu projektu, ktorá bola realizovaná v rámci OPD 2007 – 2013.

 

rekonstrukcia_betonovych_vozoviek_trnava_foto1

 

rekonstrukcia_betonovych_vozoviek_trnava_foto2

 

Aktualizované: 30.1.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora