SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa

Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výška poskytnutého NFP [€]: 1 210 892,64

Popis projektu:

Predmetom projektu „Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa“ je vypracovanie 20 projektových dokumentácií mostných objektov na cestách I. triedy. Dokumentácie budú spracované v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku za účelom následnej realizácie komplexnej rekonštrukcie jednotlivých častí predmetných mostných objektov alebo mostných objektov ako celku. Rekonštrukcie sa budú týkať hornej aj spodnej stavby mostných objektov, obnovy úžitkových a technických vlastností mostov, osadenia nového dopravného značenia, záchytných a vodiacich zariadení v súlade s príslušnými normami, technickými a právnym predpismi. Cieľom projektu je pomocou navrhovanej rekonštrukcie zlepšiť stavebno – technický stav mostov, zlepšiť bezpečnostné parametre a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy v dotknutom úseku ciest I. triedy. Ide o nasledovné mostné objekty:

 • I/62 Sereď, most 62 – 013
 • I/10 Bytča- most 251
 • I/10 Makov - Trojačka -most 238
 • I/11 Čadca - most 206
 • I/18 Strečno Starhrad - galéria 272 A
 • I/18 Turany - most 303
 • I/54 Moravské Lieskové - most 107
 • I/59 Liptovská Osada - most 052
 • I/59 Ružomberok - most 063
 • I/59 Trstená - most 099
 • I/64 Porúbka - most 107
 • I/78 Oravská Jasenica - most 017
 • I/18 Mojšova Lúčka - most 263
 • I/66 Brusno - most 66-089
 • I/51 Prenčov - most 51 – 169
 • I/72 Brezno - most 72 – 045
 • I/76 Kozárovce - most 76 – 035
 • I/9 Ladomerská Vieska - most 9 – 158
 • I/51 Hontianske Nemce - most 51 – 168
 • I/66 Podbrezová - most 66 – 097

 

Aktualizované: 10.6.2019

Publikované: 10.6.2019

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora