SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa

Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výška poskytnutého NFP [€]: 1 210 892,64

Popis projektu:

Predmetom projektu „Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa“ je vypracovanie 20 projektových dokumentácií mostných objektov na cestách I. triedy. Dokumentácie budú spracované v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku za účelom následnej realizácie komplexnej rekonštrukcie jednotlivých častí predmetných mostných objektov alebo mostných objektov ako celku. Rekonštrukcie sa budú týkať hornej aj spodnej stavby mostných objektov, obnovy úžitkových a technických vlastností mostov, osadenia nového dopravného značenia, záchytných a vodiacich zariadení v súlade s príslušnými normami, technickými a právnym predpismi. Cieľom projektu je pomocou navrhovanej rekonštrukcie zlepšiť stavebno – technický stav mostov, zlepšiť bezpečnostné parametre a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy v dotknutom úseku ciest I. triedy. Ide o nasledovné mostné objekty:

 • I/62 Sereď, most 62 – 013
 • I/10 Bytča- most 251
 • I/10 Makov - Trojačka -most 238
 • I/11 Čadca - most 206
 • I/18 Strečno Starhrad - galéria 272 A
 • I/18 Turany - most 303
 • I/54 Moravské Lieskové - most 107
 • I/59 Liptovská Osada - most 052
 • I/59 Ružomberok - most 063
 • I/59 Trstená - most 099
 • I/64 Porúbka - most 107
 • I/78 Oravská Jasenica - most 017
 • I/18 Mojšova Lúčka - most 263
 • I/66 Brusno - most 66-089
 • I/51 Prenčov - most 51 – 169
 • I/72 Brezno - most 72 – 045
 • I/76 Kozárovce - most 76 – 035
 • I/9 Ladomerská Vieska - most 9 – 158
 • I/51 Hontianske Nemce - most 51 – 168
 • I/66 Podbrezová - most 66 – 097

 

Aktualizované: 10.6.2019

Publikované: 10.6.2019

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora