SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa

Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výška poskytnutého NFP [€]: 1 706 757,93

Popis projektu:

Predmetom projektu „Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy I. etapa“ je vypracovanie projektových dokumentácií ciest I. triedy v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku umožňujúcich vyhlásenie verejného obstarávania a následnú realizáciu stavebných prác na predmetných úsekoch. Úlohou projektu je odstránenie bezpečnostných rizík a zvýšenie technicko-dopravných parametrov na riešených úsekoch, ktoré budú rešpektovať príslušné normy, technické a právne predpisy a budú ekonomické z pohľadu realizácie a taktiež z pohľadu prevádzky a údržby. Jedná sa o nasledovné úseky ciest I. triedy:

 • I/61 Bučany - Trakovice - Madunice
 • I/63 Blatná na Ostrove - Vieska
 • I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove
 • I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky
 • I/51 Golianovo - Vráble
 • I/18 Prešov – Lipníky
 • I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto
 • I/66 Popová – Hranovnica
 • I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou
 • I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany
 • I/59 Liptovská Osada - Korytnica
 • I/49 hranica ČR/SR - Zárečie
 • I/10 Kolárovice (Čiakov)
 • I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš
 • I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto n/Váhom
 • I/64 Partizánske - Oslany
 • I/66 Dobrá Niva – Breziny
 • I/16 Rakytník – R2 Figa
 • I/76 Hranica kraja – R1 Hronský Beňadik
 • I/59 Banská Bystrica – križovatka I/59 s I/14
 • I/66 Rakovec – križovatka II/526

Cieľom navrhovaného projektu je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečiť zlepšenie dopravnej situácie danej lokality, podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia, prevencie a vyváženého rozvoja regiónu, zníženie časových strát a v neposlednom rade zníženie nehodovosti v riešených úsekoch ciest I. tried.

 

 

 Aktualizované: 10.6.2019

Publikované: 10.6.2019

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora