Prejsť na navigáciu

Projekty OPII

eu_znak     logo_ssc

Národné projekty, Prioritná os č. 6 OPII

Názov stavby Predpokladaný rok začatia
 výstavby

(*projektu)
Predpokladaný
rok ukončenia
výstavby

((*projektu)
Výška poskytnutého NFP [€]
I/11 Čadca – most 208
2016
2017
8 825 818,19
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty – 2. fáza 2015 2017 3 893 533,15
I/66 Polomka – bodová závada, 2. fáza 2015 2017 5 180 700,76
I/66 Brezno – obchvat, I. etapa, 2. fáza 2015 2017
14 658 836,07
I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza 2015 2016 12 175 212,22
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza 2015 2016 8 560 218,80
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza 2015 2016 5 096 192,41
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat – 2.fáza 2015 2017 16 640 698,48
I/78 Námestovo - prieťah 2014 2016 5 885 341,63
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce 2017 2019 24 662 474,60
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy 2016* 2020* 9 262 800,00

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji

2015
2017
736 692,00

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v TT a NR kraji

2016
2018
2 283 892,56

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa – I/76 Štúrovo – Nánska

2014
2019
2 643 992,72
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza 2016
2019
21 041 183,61

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v ZA a TN kraji

2016
2019
694 671,60

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v PO kraji

2014
2020
11 102 921,96

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji

2016
2019
2 217 357,31

I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky

2016
2019
2 999 315,50

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji

2014
2019
6 092 251,42


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán:                                  www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán:         www.eufondy.sk

 

Aktualizované: 19.12.2018 

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora