Prejsť na navigáciu

Projekty OPII

eu_znak     logo_ssc

Národné projekty, Prioritná os č. 6 OPII

Názov stavby Predpokladaný rok začatia
 výstavby

(*projektu)
Predpokladaný
rok ukončenia
výstavby

((*projektu)
Výška poskytnutého NFP [€]
I/11 Čadca – most 208
2016
2017
8 825 818,19
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty – 2. fáza 2015 2017 3 893 533,15
I/66 Polomka – bodová závada, 2. fáza 2015 2017 5 180 700,76
I/66 Brezno – obchvat, I. etapa, 2. fáza 2015 2017
14 658 836,07
I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza 2015 2016 12 175 212,22
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza 2015 2016 8 560 218,80
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza 2015 2016 5 096 192,41
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat – 2.fáza 2015 2017 16 640 698,48
I/78 Námestovo - prieťah 2014 2016 5 885 341,63
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce 2017 2019 24 662 474,60
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy 2016* 2020* 9 262 800,00

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji

2015
2017
736 692,00

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v TT a NR kraji

2016
2018
2 283 892,56

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa – I/76 Štúrovo – Nánska

2014
2019
2 643 992,72
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza 2016
2019
21 041 183,61

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v ZA a TN kraji

2016
2019
694 671,60

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v PO kraji

2014
2020
11 102 921,96

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji

2016
2019
2 217 357,31

I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky

2016
2019
2 999 315,50

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji

2014
2019
6 092 251,42Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Aktualizované: 19.12.2018 

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora