SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2006
Prejsť na navigáciu

Stavby ukončené v roku 2006

IVSC Číslo stavby Názov stavby Dĺžka stavby v km
BA 1160 I/64  Komárno most 64-001, rekonštrukcia 0,425
1313 I/51 Biela Hora - Trstín, zosuv 0,310
485 I/64 Topoľčany, preložka 2.savba I.etapa križ.
863 I/51 Holíč - obchvat, I. etapa križ.
1299 I/75, II/561a III/5617 Galanta - križovatka križ.
1314 I/61 a III/5022 Bernolákovo - križovatka križ.
1536 I/61 Senec - križovatka križ.
518 II/426 Skalica - št. hranica SR/ČR 1 4,509
1412 I/64 Nové Zámky, bezpečnostné opatrenia križ.
1119 I/65 Nitra - Hronský Beňadik, lok. Tesárske Mlyňany 2 križ.
BB 889 I/75 Veľký Krtíš - most 053 3 0,150
780 I/50 Píla - most  206 4 0,240
976 I/50 Pinciná - most 229 0,301
977 I/50 Pstruša - most 197 5 0,235
1503 I/51 Ladzany - sanácia cesty 0,300
1545 I/66 Banská Bystrica, sanácia povrchu cesty 0,240
561 I/64 Prievidza  prieťah (križovatky) 6 0,900
1547 I/14 Šturec - meteostanica 0,200
KE 843 I/73 Hunkovce - most 030 0,035
1334 I/68 Ľubotín - most 002 0,100
1289 I/18 Bertotovce zosuv 0,129
1441 I/77 Podolínec zosuv 0,200
1440 I/73 Svidník - Vyšný Komárnik IV. etapa 1,448
1302 I/50 Sobrance prieťah 0,461
1439 I/18 Lada odvodnenie, chodníky 0,400
635 I/73 Podhrabina - most 003 0,200
1341 I/50 Dargov zosuv 7 0,136
1335 I/77 Nižné Ružbachy - most  014 0,100
1315 Košice AB rekonštrukcia 8 *
1437 I/77 Vyšný Mirošov odvodnenie, chodníky 0,760
ZA 1271 I/18 Makov – most  237 0,071
1519 I/78 Príslop – zosuv I.etapa, havária v km 0,250 0,040
1355 I/59 Korytnica - zosuv 0,445
1426 I/57 Nemšová - križovatka 0,450
1270 I/18 Makov – most  239 0,051
1418 I/18 Kolárovice - zosuv 9 0,230
1419 I/59 Oravský Podzámok - zosuv 0,203
1390 I/64 Rajecké Teplice - zosuv 0,250
1424 I/50 Bánovce nad Bebravou - križovatka 0,150
1505 I/61 Dubnica nad Váhom - križovatka 0,353
792 I/18 Žilina - estakáda, ochranné opatrenia 0,450
1498 I/61 Sverepec - Považská Bystrica, opatr.na vedenie dopravy 0,170

 

Akcia 1 je stavebne ukončená.
Akcia 2 bola rozdelelná na jednotlivé časti. v roku 2006 bola stavebne ukončená križovatka T. Mlyňany. V roku 2007 pokračuje stavba v rekonštrukcii križovatky Beladice.
Akcie 3, 4, 5 boli v roku 2006 stavebne ukončené, neboli však stavebným úradom skolaudované. Kolaudácia sa presunula na rok 2007.
Akcia 6 bola sustená do prevádzky v roku 2005, v roku 2006 prebiehali práce na zvyšných objektoch a bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
Akcia 7 bola v roku 2006 stavebne ukončená a suma uvádzaná v Kontrakte na rok 2007 slúži na majetkovoprávne vysporiadanie stavby. Jej zotrvanie v menovitom výpočte stavieb je podmienené chýbajúcim
kolaudačným rozhodnutím stavebného úradu.
Akcia 8 predstavovala medernizáciu priestorov IVSC Košice.
Akcia 9 realizovaná ako havária bola stavebne ukončená v roku 2006. 

 

Aktualizované: 9.11.2016 

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora