Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Technické predpisy rezortu>Zoznam atraktivít cestovného ruchu
Prejsť na navigáciu

Zoznam atraktivít cestovného ruchu

Zoznam atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách je súčasťou Technických podmienok (TP) 086 - Technické podmienky pre označovanie atraktivít cestovného ruchu.

Hľadať
Kraj
Okres / Križovatka (výjazd)
Obec
Názov cieľa
Kategória cieľa (piktogram)
Cesta
Kraj Okres / Križovatka (výjazd) Obec Názov cieľa Kategória cieľa (Piktogram) cesta
Banskobystrický Banská Bystrica Badín Badínsky prales Prírodná a krajinná zaujímavosť (geopark) R1, I/16, I/66, I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Baláže Pamätne miesto SNP na Kališti Pamätník I/66
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Evanjelický kostol Náboženská pamiatka I/66, I/59 I/69, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Hvezdáreň Významné miesto I/66, I/59 I/69, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Jantárová cesta Významné miesto I/59
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Kalvária Náboženská pamiatka I/66, I/59 I/69, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Kostol Narodenia Panny Márie Náboženská pamiatka I/66, I/59 I/69, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Kostol sv. Jakuba Náboženská pamiatka I/66, I/59 I/69, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Mestská pamiatková rezervácia Banská Bystrica Historická lokalita I/66, I/59 I/69, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Mestský hrad Hrad I/66, I/59 I/69, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Múzeá, galéria Múzeum I/66, I/59 I/69, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Múzeum SNP Múzeum R1, I/16, I/66, I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Rodný dom architekta Ladislava Hudeca Významné miesto R1, I/16, I/66, I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Stredoslovenské múzeum Múzeum R1, I/16, I/66, I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Šikmá veža Významné miesto R1, I/16, I/66, I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Urpínska aleja Prírodná a krajinná zaujímavosť I/66, I/59 I/69, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Vila D. Skuteckého so stálou expozíciou Galéria R1, I/16, I/66, I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica, Harmanec Banskobystrický geopark Prírodná a krajinná zaujímavosť I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica, Staré Hory, Donovaly Banskobystrický geopark Prírodná a krajinná zaujímavosť I/59
Banskobystrický Banská Bystrica Čerín Kostol sv. Martina biskupa Náboženská pamiatka I/69
Banskobystrický Banská Bystrica Donovaly Banský vodovod na Donovaloch Technická pamiatka I/59
Banskobystrický Banská Bystrica Harmanec Harmanecká jaskyňa Jaskyňa I/14, I/59 I/66, I/69
Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Drevený evanjelický artikulárny kostol a zvonica Náboženská pamiatka I/69
Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Drevený evanjelický artikulárny kostol a zvonica Lokalita UNESCO I/69
Banskobystrický Banská Bystrica Ľubietová Hrb - geografický stred Slovenska Prírodná a krajinná zaujímavosť I/66
Banskobystrický Banská Bystrica Ľubietová, Slovenská Ľupča Banskobystrický geopark Prírodná a krajinná zaujímavosť I/66
Banskobystrický Banská Bystrica Poniky Stredoslovenský Kostol sv. Františka Serafínskeho Náboženská pamiatka I/69
Banskobystrický Banská Bystrica Radvaň Anderleho múzeum Múzeum R1, I/16, I/66, I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Radvaň Tihányiovský kaštieľ Kaštieľ R1, I/16, I/66, I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Kláštorisko Archeologická lokalita I/66
Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Ľupčiansky hrad Hrad I/66
Banskobystrický Banská Bystrica Staré Hory Pútnický kostol Staré Hory Náboženská pamiatka I/59
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Historická lokalita I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Ľudová architektúra I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Technická pamiatka I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Špaňodolinský banský vodovod Prírodná a krajinná zaujímavosť I/59, I/14
Banskobystrický Banská Bystrica Tajov Pamätný dom J. G. Tajovského Pamätník I/59
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode Múzeum v prírode R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode, štôlne, tajchy Múzeum v prírode I/65, I/66
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Budovy Baníckej akadémie Významné miesto I/65, I/66
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Jantárová cesta Významné miesto I/51
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Kalvária Náboženská pamiatka R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej, Kostol sv. Kataríny, Kostol Nanebovzatia Panny Márie Náboženská pamiatka I/65, I/66
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Klopačka Technická pamiatka I/65, I/66
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica Historická lokalita I/65 (15km), I/66 (23km)
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica Historická lokalita R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica Lokalita UNESCO I/65 (15km), I/66 (23km)
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica Lokalita UNESCO R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Nový zámok Hrad R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Počúvadlianske jazero (unikátny vodohospodársky systém umelých vodných nádrží - Banskoštiavnické tajchy) Technická pamiatka I/65, I/66
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Počúvadlianske jazero (unikátny vodohospodársky systém umelých vodných nádrží - Banskoštiavnické tajchy) Technická pamiatka R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Starý zámok Hrad R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Starý zámok, Nový zámok Hrad I/65, I/66
Banskobystrický Banská Štiavnica Banský Studenec Kolpašské jazerá (unikátny vodohospodársky systém umelých vodných nádrží - Banskoštiavnické tajchy) Technická pamiatka I/65 (20 km), I/66 (28 km)
Banskobystrický Banská Štiavnica Banský Studenec Kolpašské jazerá (unikátny vodohospodársky systém umelých vodných nádrží - Banskoštiavnické tajchy) Technická pamiatka R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Banský Studenec Kolpašské jazerá (unikátny vodohospodársky systém umelých vodných nádrží - Banskoštiavnické tajchy) Prírodná a krajinná zaujímavosť I/65 (20 km), I/66 (28 km)
Banskobystrický Banská Štiavnica Ilija Hrad Sitno Zrúcanina R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Ilija Hrad Sitno (Rozhľadňa) Zrúcanina I/65, I/66
Banskobystrický Banská Štiavnica Ilija Hrad Sitno (Rozhľadňa) Rozhľadňa I/65, I/67
Banskobystrický Banská Štiavnica Ilija Kostol sv. Egidia Náboženská pamiatka R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Ilija Kostol sv. Egídia Náboženská pamiatka I/65, I/66
Banskobystrický Banská Štiavnica Ilija Rozhľadňa Rozhľadňa R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Svätý Antol Kaštieľ s areálom Kaštieľ I/65, I/66
Banskobystrický Banská Štiavnica Svätý Antol Kaštieľ s areálom Múzeum I/65, I/67
Banskobystrický Banská Štiavnica Svätý Anton Kaštieľ s areálom Kaštieľ R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Svätý Anton Kaštieľ s areálom Prírodná a krajinná zaujímavosť R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Svätý Anton Múzeum vo Sv. Antone Múzeum R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Pamiatková rezervácia technických diel Historická lokalita I/65 (20 km), I/66 (25 km)
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Pamiatková rezervácia technických diel Štiavnické Bane Historická lokalita R1
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Richňavské jazerá; Vindšachtské jazero; Evičkino jazero (unikátny vodohospodársky systém umelých vodných nádrží - Banskoštiavnické tajchy) Technická pamiatka R1
Banskobystrický Brezno Brezno Horehronské múzeum Múzeum I/66
Banskobystrický Brezno Brezno Kláštor piaristov Náboženská pamiatka I/66
Banskobystrický Brezno Brezno Pamiatková zóna Historická lokalita I/66
Banskobystrický Brezno Brezno Synagóga v Brezne Synagóga I/66
Banskobystrický Brezno Bystrá Bystrianska jaskyňa, speleoterapia Jaskyňa I/66, I/72
Banskobystrický Brezno Čierny Balog Čiernohronská železnica, Lesnícky skanzen Technická pamiatka I/67
Banskobystrický Brezno Čierny Balog Čiernohronská železnica, Lesnícky skanzen Prírodná a krajinná zaujímavosť I/66
Banskobystrický Brezno Heľpa Dom ľudový Ľudová architektúra I/66, I/72
Banskobystrický Brezno Podbrezová Jaskyňa mŕtvych netopierov Jaskyňa I/66, I/72
Banskobystrický Brezno Podbrezová Vyhliadková veža - Horné Lazy Vyhliadková veža (rozhľadňa) I/66, I/72, II/529, III/2378
Banskobystrický Brezno Pohronská Polhora Ozubená železnička Technická pamiatka I/72
Banskobystrický Detva Vígľaš Vígľašský zámok Hrad I/50
Banskobystrický Krupina Bzovík Kláštor s opevnením Hrad I/66
Banskobystrický Krupina Čabradský Vrbovok Hrad Čabraď Zrúcanina I/66
Banskobystrický Krupina Dudince Jantárová cesta Významné miesto I/66
Banskobystrický Krupina Dudince Kúpele Dudince, termálne kúpalisko Kúpele I/66, I/51
Banskobystrický Krupina Hontianske Nemce, Ladzany Banskoštiavnický geopark Prírodná a krajinná zaujímavosť I/66, I/51
Banskobystrický Krupina Krupina Kostol Narodenia Panny Márie Náboženská pamiatka I/66
Banskobystrický Krupina Krupina Pamiatková zóna Historická lokalita I/66
Banskobystrický Krupina Sebechleby Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Historická lokalita I/66, I/51
Banskobystrický Krupina Sebechleby Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Ľudová architektúra I/66, I/51
Banskobystrický Lučenec Divín Hrad Divín Zrúcanina I/50
Banskobystrický Lučenec Fiľakovo Fiľakovský hrad Zrúcanina I/71
Banskobystrický Lučenec Fiľakovo, Biskupice, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka Geopark Novohrad Nógrad Prírodná a krajinná zaujímavosť I/71
Banskobystrický Lučenec Fiľakovo, Muráň Cesta Márie Seči Významné miesto I/70
Banskobystrický Lučenec Halič Kaštieľ Kaštieľ I/75
Banskobystrický Lučenec Halič Manufaktúra na majoliku Významné miesto I/75
Banskobystrický Lučenec Halič Synagóga Náboženská pamiatka I/75
Banskobystrický Lučenec Ľuboreč Evanjelický kostol Náboženská pamiatka I/75
Banskobystrický Lučenec Lučenec Mestský park Prírodná a krajinná zaujímavosť I/16, I/71
Banskobystrický Lučenec Lučenec Novohradské múzeum a galéria Galéria I/50, I/71, I/75
Banskobystrický Lučenec Lučenec Pamiatková zóna Historická lokalita I/16
Banskobystrický Lučenec Lučenec Pamiatková zóna Historická lokalita I/50, I/71, I/75
Banskobystrický Lučenec Lučenec Radnica Významné miesto I/16, I/71
Banskobystrický Lučenec Lučenec Synagóga Náboženská pamiatka I/50, I/71, I/75
Banskobystrický Lučenec Lučenec Synagóga Pamiatka židovskej kultúry I/16
Banskobystrický Lučenec Mýtna Dvojvežový gotický kostol Náboženská pamiatka I/50
Banskobystrický Lučenec Mýtna Fara so slnečnými hodinami Náboženská pamiatka I/50
Banskobystrický Lučenec Mýtna Kaplnka sv. Anny Náboženská pamiatka I/50
Banskobystrický Lučenec Mýtna Krížová cesta s kalváriou Náboženská pamiatka I/50
Banskobystrický Lučenec Mýtna Zichyho kaštieľ Kaštieľ I/50
Banskobystrický Lučenec Mýtna Zichyho kaštieľ Múzeum I/50
Banskobystrický Lučenec Polichno Pamiatková zóna Historická lokalita I/75
Banskobystrický Lučenec Stará Halič Kostol sv. Juraja Náboženská pamiatka I/75
Banskobystrický Lučenec Šiatorská Bukovinka Hrad Šomoška Zrúcanina I/71
Banskobystrický Lučenec Šiatorská Bukovinka Kamenný vodopád Prírodná a krajinná zaujímavosť I/71
Banskobystrický Nová Baňa Tekovská Breznica Hrad Breznica Zrúcanina R1
Banskobystrický Nová Baňa Tekovská Breznica Pútikov vŕšok Prírodná a krajinná zaujímavosť R1
Banskobystrický Ožďany Ožďany Juhoslovenská kotlina, Lučenecká kotlina Prírodná a krajinná zaujímavosť R2
Banskobystrický Poltár Ozdín Hrad Ozdín Zrúcanina I/50
Banskobystrický Revúca Gemer Gotická cesta Významné miesto I/72
Banskobystrický Revúca Gemer Železná cesta Významné miesto I/66, I/72
Banskobystrický Revúca Chyžné Kostol Zvestovania Panny Márie Náboženská pamiatka I/50, I/67
Banskobystrický Revúca Jelšava Pamiatková zóna Historická lokalita I/50 (27 km), I/67 (33 km)
Banskobystrický Revúca Muráň Hrad Muráň Zrúcanina I/66
Banskobystrický Revúca Revúca 1. slovenské patronátne gymnázium, múzeum Múzeum I/50, I/67 min. 30 km
Banskobystrický Rimavská Sobota Číž Prírodné jódové kúpele Číž Kúpele I/67
Banskobystrický Rimavská Sobota Drienčany Drienčanský hrad Zrúcanina I/50 (16 km)
Banskobystrický Rimavská Sobota Hajnáčka Hrad Hajnáčka Zrúcanina I/71 (15 km)
Banskobystrický Rimavská Sobota Hodejov Hrad Hodejov Zrúcanina I/50 (18 km)
Banskobystrický Rimavská Sobota Kraskovo Evanjelický kostol Náboženská pamiatka I/50 (16 km)
Banskobystrický Rimavská Sobota Kyjatice Archeologický skanzen Archeologická lokalita I/50 (18 km)
Banskobystrický Rimavská Sobota Kyjatice Evanjelický kostol Náboženská pamiatka I/50 (18 km)
Banskobystrický Rimavská Sobota Rimavská Sobota Evanjelický drevený kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Reformovaný kostol Náboženská pamiatka I/50
Banskobystrický Rimavská Sobota Rimavská Sobota Gemersko – malohontské múzeum Múzeum I/50
Banskobystrický Rimavská Sobota Rimavská Sobota Hvezdáreň Významné miesto (hvezdáreň) I/50
Banskobystrický Rimavská Sobota Rimavská Sobota Pamiatková zóna Historická lokalita I/50
Banskobystrický Rimavská Sobota Širkovce Hrad Kapla Zrúcanina I/50
Banskobystrický Rimavská Sobota Veľké Teriakovce Mlyn, Veľké Teriakovce Múzeum I/72
Banskobystrický Rimavská Sobota Veľký Blh Hrad Blh Zrúcanina I/50
Banskobystrický Tornaľa Gemer Gotická cesta, Železná cesta Technická pamiatka R2
Banskobystrický Veľký Krtíš Čelovce Pamiatková zóna Historická lokalita I/75
Banskobystrický Veľký Krtíš Dolná Strehová SNM Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Kaštieľ Imricha Madácha Kaštieľ I/75
Banskobystrický Veľký Krtíš Dolná Strehová SNM Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Kaštieľ Imricha Madácha Múzeum I/75
Banskobystrický Veľký Krtíš Horné Plachtince Pamiatková zóna Historická lokalita I/75
Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Hrad Modrý Kameň, SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Hrad I/75
Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Hrad Modrý Kameň, SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Múzeum I/75
Banskobystrický Veľký Krtíš Sklabiná SNM Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätný dom Kálmána Mikszátha Múzeum I/75
Banskobystrický Zvolen Babiná Pamiatková zóna Historická lokalita I/66
Banskobystrický Zvolen Dobrá Niva Pamiatková zóna Historická lokalita I/66
Banskobystrický Zvolen Hronská Breznica Banskoštiavnický geopark Prírodná a krajinná zaujímavosť I/51
Banskobystrický Zvolen Podzámčok Hrad Dobrá Niva Zrúcanina I/66
Banskobystrický Zvolen Sliač Kúpele Sliač Kúpele I/66, I/69
Banskobystrický Zvolen Zvolen Arborétum Borová hora Prírodná a krajinná zaujímavosť I/50, I/66, I/69
Banskobystrický Zvolen Zvolen Kostol sv. Alžbety, Evanjelický kostol Náboženská pamiatka I/50, I/66, I/69
Banskobystrický Zvolen Zvolen Múzeum Múzeum I/50, I/66, I/69
Banskobystrický Zvolen Zvolen Pamiatková zóna Historická lokalita I/50, I/66, I/69
Banskobystrický Zvolen Zvolen Pustý hrad (Hradisko Priekopa) Archeologická lokalita I/50, I/66, I/69
Banskobystrický Zvolen Zvolen Pustý hrad (Hradisko Priekopa) Zrúcanina I/50, I/66, I/69
Banskobystrický Zvolen Zvolen SNG – Zvolenský zámok Zámok I/50, I/66, I/69
Banskobystrický Zvolen Zvolenská Slatina Galéria Jána Kulicha Galéria R1, R2, I/16
Banskobystrický Žarnovica Hodruša – Hámre - Banská Hodruša Pamiatková zóna Historická lokalita I/65, I/76
Banskobystrický Žarnovica Hodruša – Hámre - Banská Hodruša Pamiatková zóna Technické pamiatky I/65, I/76
Banskobystrický Žarnovica Hodruša – Hámre, časť Banská Hodruša Banské technické pamiatky Technická pamiatka R1
Banskobystrický Žarnovica Hodruša – Hámre, časť Banská Hodruša Pamiatková zóna Historická lokalita R1
Banskobystrický Žarnovica Hrabičov Expozícia bývalej lesnej železničky Kľakovskou dolinou Technická pamiatka R1, I/65, II/512
Banskobystrický Žarnovica Hrabičov Pamiatky bývalej lesnej železničky Kľakovskou dolinou Technické pamiatky R1, I/65, II/512
Banskobystrický Žarnovica Hronský Beňadik Kaplnka r. k. Svätej krvi, NKP Náboženská pamiatka I/76
Banskobystrický Žarnovica Hronský Beňadik Kláštor Benediktínskeho opátstva Náboženská pamiatka I/65, I/76
Banskobystrický Žarnovica Hronský Beňadik Kláštor Benediktínskeho opátstva Náboženská pamiatka R1
Banskobystrický Žarnovica Hronský Beňadik Kostol sv. Egídia, NKP Náboženská pamiatka I/76
Banskobystrický Žarnovica Hronský Beňadik Socha sv. URBANA, NKP (Vinice nad obcou ) Náboženská pamiatka I/76
Banskobystrický Žarnovica Hronský Beňadik-Psiare Výšinné hradisko, NKP Významné miesto I/76
Banskobystrický Žarnovica Kľak Pamätník utrpenia II. sv. vojny, NKP Pamätník I/65
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Kostol Narodenia Panny Márie Náboženská pamiatka I/65
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Kostol sv. Alžbety Náboženská pamiatka I/65
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Pohronské múzeum Múzeum I/65
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Pohronské múzeum Múzeum R1
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Potterov ohňový stroj a banské diela v Novej Bani Technická pamiatka R1
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Radnica Múzeum I/65
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Starohutský vodopád, NKP Významné miesto I/65
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa TAJCH - vodná nádrž Technická pamiatka I/65
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Zámčisko- Slovanské hradisko, NKP Významné miesto I/65
Banskobystrický Žarnovica Orovnica Pomník padlých partizánov, NKP Pomník /65
Banskobystrický Žarnovica Ostrý Grúň Pamätník utrpenia II. sv. vojny, NKP Pamätník I/65
Banskobystrický Žarnovica Ostrý Grúň Významné lesnícke miesto Pokutský most Technická pamiatka  I/65, II/512
Banskobystrický Žarnovica Revištské Podzámčie Hrad Revište Zrúcanina R1
Banskobystrický Žarnovica Voznica Voznická Dedičná štôlňa Jozefa II. Technická pamiatka R1
Banskobystrický Žarnovica Žarnovica - Revištské Podzámčie Hrad Revište Zrúcanina I/65
Banskobystrický Žiar nad Hronom Horné Opatovce Kostol sv. Vavrinca, Horné Opatovce Náboženská pamiatka I/65
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Mestská pamiatková rezervácia Kremnica Historická lokalita I/65
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Mestský hrad Hrad I/65
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Múzeum mincí a medailí Múzeum I/65
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnické Bane Pamiatková zóna Historická lokalita I/65
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnické Bane Pamiatková zóna Technická pamiatka I/65
Banskobystrický Žiar nad Hronom Sklené Teplice Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice Kúpele I/65
Banskobystrický Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Hvezdáreň a planetárium Významné miesto (hvezdáreň) I/50, I/65
Banskobystrický Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Kaštieľ Kaštieľ I/50, I/65
Banskobystrický Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom- Šašovské Podhradie Hrad Šášov Zrúcanina I/65, I/50
Banskobystrický Žiar nad Hronom - východ Kremnica Mestská pamiatková rezervácia Kremnica Historická lokalita R1
Bratislavský Bratislava Bratislava Múzeum vojenskej histórie – Bunker B-S 4 Múzeum cesty 1. tr.
Bratislavský Bratislava Bratislava Vojenský cintorín Bratislava – Petržalka pamätný cintorín I/61
Bratislavský Bratislava Bratislava Vyhliadková veža UFO Pamiatka modernej architektúry cesty 1. tr.
Bratislavský Bratislava I Bratislava- Staré Mesto Bratislavský hrad Hrad I/2, I/61, I/63
Bratislavský Bratislava I Bratislava- Staré Mesto Dóm sv. Martina Náboženská pamiatka I/2, I/61, I/63
Bratislavský Bratislava I Bratislava- Staré Mesto Mauzóleum Chatama Sófera Múzeum I/2, I/61, I/63
Bratislavský Bratislava I Bratislava- Staré Mesto Mestská pamiatková rezervácia Bratislava I Historická lokalita I/2, I/61, I/63
Bratislavský Bratislava I Bratislava- Staré Mesto Slavín Pomník, pamätník I/2, I/61, I/63
Bratislavský Bratislava I Bratislava- Staré Mesto ZOO ZOO I/2, I/61, I/63
Bratislavský Bratislava III Bratislava - Vajnory Pamiatková zóna Historická lokalita I/61
Bratislavský Bratislava III Bratislava - východ Pamiatková zóna Areál rušňového depa Bratislava - východ Historická lokalita I/61
Bratislavský Bratislava IV Bratislava - Devín Hrad Devín Hrad I/2
Bratislavský Bratislava IV Bratislava - Devín Sandbergsko-pajštúnsky geopark Prírodná a krajinná zaujímavosť (geopark) I/2
Bratislavský Bratislava IV Bratislava - Karlova Ves Botanická záhrada Historický park, záhrada a arborétum I/2
Bratislavský Bratislava V Bratislava - Čunovo Danubiana Galéria I/2
Bratislavský Bratislava V Bratislava - Čunovo Zdrž Hrušov, súčasť vodného diela Gabčíkovo Prírodná a krajinná zaujímavosť I/2
Bratislavský Bratislava V Bratislava - Rusovce Gerulata Archeologická lokalita I/2
Bratislavský Bratislava V Bratislava - Rusovce Pamiatková zóna Historická lokalita I/2
Bratislavský Jarovce Bratislava – Rusovce Gerulata Archeologická lokalita D2
Bratislavský Lamač Devín Hrad Devín Hrad D2
Bratislavský Malacky Borinka Hrad Pajštún Zrúcanina I/2
Bratislavský Malacky Kuchyňa Vodná nádrž Kuchyňa – Bobria hrádza Prírodná a krajinná zaujímavosť cesty 1. tr.
Bratislavský Malacky Malacky Kaštieľ s parkom Kaštieľ D2
Bratislavský Malacky Malacky Kaštieľ s parkom Kaštieľ I/2
Bratislavský Malacky Malacky Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Sväté schody Náboženská pamiatka I/2
Bratislavský Malacky Malacky Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Sväté schody Náboženská pamiatka D2
Bratislavský Malacky Marianka Bridlicová štôlňa Marianka múzeum, múzeum v prírode I/2
Bratislavský Malacky Marianka Pamiatková zóna Historická lokalita I/2
Bratislavský Malacky Marianka Pútnické miesto Marianka Náboženská pamiatka I/2
Bratislavský Malacky Plavecké Podhradie Plavecký hrad Zrúcanina I/2
Bratislavský Malacky Sološnica Turistická rozhľadňa na Vápennej (Roštún) Rozhľadňa I/2
Bratislavský Malacky Veľké Leváre Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Historická lokalita I/2
Bratislavský Malacky Veľké Leváre Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Ľudová architektúra D2
Bratislavský Malacky Veľké Leváre Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Ľudová architektúra I/2
Bratislavský Ovsište Bratislava - Staré Mesto Bratislavský hrad Hrad D1
Bratislavský Ovsište Bratislava - Staré Mesto Mestská pamiatková rezervácia Bratislava Historická lokalita D1
Bratislavský Pečňa Bratislava - Devín Hrad Devín Archeologická lokalita D1
Bratislavský Pečňa Bratislava - Devín Hrad Devín Hrad D1
Bratislavský Pečňa Bratislava - Devín Hrad Devín Múzeum D1
Bratislavský Pečňa Bratislava - Staré Mesto ZOO ZOO D1
Bratislavský Pezinok Budmerice Budmerice - kaštieľ Kaštieľ cesty 1. tr.
Bratislavský Pezinok Častá Hrad Červený Kameň Hrad I/61
Bratislavský Pezinok Častá Hrad Červený Kameň Múzeum I/62
Bratislavský Pezinok Modra Hrad Biely Kameň Zrúcanina I/61
Bratislavský Pezinok Modra Múzeum Ľ. Štúra Múzeum I/61
Bratislavský Pezinok Modra Pamiatková zóna Historická lokalita I/61
Bratislavský Pezinok Modra Turistická rozhľadňa (na vrchu Veľká homoľa) Rozhľadňa I/61, I/62
Bratislavský Pezinok Pezinok Malokarpatské múzeum Múzeum I/61
Bratislavský Pezinok Pezinok Malokarpatské múzeum Múzeum I/62
Bratislavský Pezinok Pezinok Mestské múzeum Múzeum I/61
Bratislavský Pezinok Pezinok Mestské múzeum Múzeum I/62
Bratislavský Pezinok Pezinok SNG Schaubmarov mlyn Galéria I/61
Bratislavský Pezinok Pezinok SNG Schaubmarov mlyn Galéria I/62
Bratislavský Pezinok Svätý Jur Hrad Biely Kameň Zrúcanina I/61
Bratislavský Pezinok Svätý Jur Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur Historická lokalita I/61
Bratislavský Pezinok Svätý Jur Pálffyovský kaštieľ Svätý Jur Kaštieľ cesta 1/61, 503
Bratislavský Senec Častá Hrad Červený kameň Hrad D1
Bratislavský Senec Častá SNM – Múzeum Červený Kameň, Častá Múzeum D1
Bratislavský Senec Ivanka pri Dunaji Mohyla generála M. R. Štefánika Významné miesto I/61
Bratislavský Senec Kráľova pri Senci Múzeum včelárstva Múzeum I/61, I/62
Bratislavský Senec Miloslavov Podunajský remeselný dvor Ľudová architektúra (múzeum ľudovej architektúry, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry) I/63
Bratislavský Senec Senec Mestské múzeum Múzeum I/61, I/62
Bratislavský Senec Svätý Jur Mestská pamiatková rezervácia Historická lokalita D1
Bratislavský Stupava a Lamač Marianka Pamiatková zóna Marianka Náboženská pamiatka D2
Bratislavský Stupava a Lamač Senica Záhorská galéria Senica Galéria D2
Košický Košice - okolie Budimír Múzeum historických hodín (expozícia STM v Košiciach) Kaštieľ I/68
Košický Košice - okolie Budimír Múzeum historických hodín (expozícia STM v Košiciach) Múzeum I/68
Košický Košice - okolie Čečejovce Reformovaný kostol Náboženská pamiatka I/50
Košický Košice - okolie Debraď Prírodný kostol Náboženská pamiatka I/50
Košický Košice - okolie Dvorníky – Včelárke Zádielska dolina Prírodná a krajinná zaujímavosť I/50
Košický Košice - okolie Herľany Herliansky gejzír Významné miesto I/50
Košický Košice - okolie Jasov Jasovská jaskyňa Jaskyňa I/50
Košický Košice - okolie Jasov Jasovská jaskyňa Lokalita UNESCO I/50
Košický Košice - okolie Jasov Kláštor premonštrátov v Jasove Náboženská pamiatka I/50
Košický Košice - okolie Košický Klečenov Dargov - pamätník Pomník I/50
Košický Košice - okolie Medzev Hámor (Tischlerov hámor) Technická pamiatka I/50
Košický Košice - okolie Medzev Pamiatková zóna Historická lokalita I/50
Košický Košice - okolie Slanec Hrad Slanec Zrúcanina I/50, I/68
Košický Košice - okolie Sokoľ Hrad Sokoľ Zrúcanina I/50, I/68
Košický Košice - okolie Svinica Reformovaný kostol Náboženská pamiatka I/50
Košický Košice - okolie Štós Kúpele Štós Kúpele I/50
Košický Košice - okolie Turňa nad Bodvou Kostol Nanebovzatia Panny Márie Náboženská pamiatka I/50
Košický Košice - okolie Turňa nad Bodvou Turniansky hrad Zrúcanina I/50
Košický Košice - okolie Turnianska Nová Ves Pamiatková zóna Historická lokalita I/50
Košický Košice I Košice I Botanická záhrada Historický park, záhrada I/50, I/68
Košický Košice I Košice I Detská železnica Technická pamiatka I/50, I/68
Košický Košice I Košice I Dóm sv. Alžbety Náboženská pamiatka I/50, I/68
Košický Košice I Košice I Dominikánsky kostol Náboženská pamiatka I/50, I/68
Košický Košice I Košice I Galérie, múzeá, divadlo Múzeum I/50, I/68
Košický Košice I Košice I Kaplnka sv. Michala Náboženská pamiatka I/50, I/68
Košický Košice I Košice I Kostol sv. Trojice Náboženská pamiatka I/50, I/68
Košický Košice I Košice I Košický hrad Zrúcanina I/50, I/68
Košický Košice I Košice I Mariánsky stĺp Náboženská pamiatka I/50, I/66
Košický Košice I Košice I Mestská pamiatková rezervácia Košice I Historická lokalita I/50, I/68
Košický Košice I Košice I Urbanova veža Náboženská pamiatka I/50, I/66
Košický Košice I Košice I Východoslovenské múzeum Múzeum I/50
Košický Košice I Košice I ZOO záhrada ZOO I/50
Košický Košice okolie Budimír Herľanský gejzír Prírodná a krajinná zaujímavosť D1
Košický Košice okolie Budimír Mestská pamiatková rezervácia Košice Historická lokalita D1
Košický Košice okolie Budimír Múzeum historických hodín (expozícia STM v Košiciach) Múzeum D1
Košický Košice okolie Budimír ZOO záhrada ZOO D1
Košický Michalovce Hnojné Mlyn Technická pamiatka I/50
Košický Michalovce Michalovce Gréckokatolícky kostol Náboženská pamiatka I/50
Košický Michalovce Michalovce Kostol Narodenia Panny Márie Náboženská pamiatka I/50
Košický Michalovce Michalovce Zemplínske múzeum Múzeum I/50
Košický Michalovce Nacina Ves Kostol Všetkých svätých Náboženská pamiatka I/18
Košický Michalovce Pozdišovce Evanjelický kostol Náboženská pamiatka I/50
Košický Michalovce Strážske Kostol Mena Panny Márie Náboženská pamiatka I/18
Košický Michalovce Trhovište Kostol sv. Jána Krstiteľa, Greckokatolícky kostol Náboženská pamiatka I/50
Košický Michalovce Vinné Viniansky hrad Zrúcanina I/50
Košický Michalovce Zalužice Kostol sv. Petra a Pavla Náboženská pamiatka I/50
Košický Rožňava Betliar Kaštieľ Betliar Kaštieľ I/50, I/67
Košický Rožňava Betliar NP Slovenský kras Prírodná a krajinná zaujímavosť I/50, I/67
Košický Rožňava Brzotín Reformovaný kostol Náboženská pamiatka I/50
Košický Rožňava Gemer Gotická cesta Významné miesto I/50
Košický Rožňava Gemer Železná cesta Významné miesto I/50
Košický Rožňava Gočovo Rodný dom akademika Jura Hronca Významné miesto I/67
Košický Rožňava Hrhov Kostol sv. Jána Krstiteľa Náboženská pamiatka I/50
Košický Rožňava Hrhov NP Slovenský kras Prírodná a krajinná zaujímavosť I/50, I/67
Košický Rožňava Jablonov nad Turňou Granárium Významné miesto I/50
Košický Rožňava Koceľovce Kostol Evanjelickej cirkvi Náboženská pamiatka I/67
Košický Rožňava Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská jaskyňa Jaskyňa I/50
Košický Rožňava Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská jaskyňa Lokalita UNESCO I/50
Košický Rožňava Krásnohorské Podhradie Hrad Krásna Hôrka Hrad I/50
Košický Rožňava Krásnohorské Podhradie Mauzóleum Andrássyovcov Významné miesto I/50
Košický Rožňava Nižná Slaná Rodný dom P. J. Šafárika v Kobeliarove Významné miesto I/67
Košický Rožňava Ochtiná Evanjelický kostol Náboženská pamiatka I/50
Košický Rožňava Ochtiná Ochtinská aragonitová jaskyňa Jaskyňa I/50
Košický Rožňava Ochtiná Ochtinská aragonitová jaskyňa Lokalita UNESCO I/50
Košický Rožňava Plešivec Domica Jaskyňa I/50
Košický Rožňava Plešivec Domica Lokalita UNESCO I/50
Košický Rožňava Plešivec Reformovaný kostol Plešivec Náboženská pamiatka I/50
Košický Rožňava Rejdová Múzeum tradičnej kultúry Ľudová architektúra I/67
Košický Rožňava Rožňava Banícke múzeum Múzeum I/50, I/67
Košický Rožňava Rožňava Kostol Nanebovzatia Panny Márie Náboženská pamiatka I/50
Košický Rožňava Rožňava Pamiatková zóna Historická lokalita I/50
Košický Rožňava Slavec Gombasecká jaskyňa Jaskyňa I/50
Košický Rožňava Slavec Gombasecká jaskyňa Lokalita UNESCO I/50
Košický Rožňava Slavec Reformovaný kostol Náboženská pamiatka I/50
Košický Rožňava Stratená Dobšinská ľadová jaskyňa Jaskyňa I/67
Košický Rožňava Stratená Dobšinská ľadová jaskyňa Lokalita UNESCO I/67
Košický Rožňava Štítnik Evanjelický kostol Náboženská pamiatka I/50
Košický Rožňava Štítnik Pamiatková zóna Historická lokalita I/50
Košický Rožňava Štítnik Štítnický hrad Zrúcanina I/50
Košický Rožňava Vlachovo Kaštieľ Andrássyovcov Kaštieľ I/67
Košický Sobrance Inovce Drevený kostol sv. Michala Inovce Náboženská pamiatka I/50
Košický Sobrance Podhoroď Hrad Tibava Zrúcanina I/50
Košický Sobrance Remetské Hámre Morské oko /Sninský kameň Prírodná a krajinná zaujímavosť I/50
Košický Sobrance Ruská Bystrá Drevený kostol sv. Mikuláša Ruská Bystrá Náboženská pamiatka I/50
Košický Sobrance Ruská Bystrá Drevený kostol sv. Mikuláša Ruská Bystrá Lokalita UNESCO I/51
Košický Sobrance Sobrance Gitarové múzeum Múzeum I/50
Košický Sobrance Sobrance Vihorlatský prales Lokalita UNESCO I/50
Košický Sobrance Tibava Kostol Nanebovzatia Panny Márie Náboženská pamiatka I/50
Košický Spišská Nová Ves Markušovce Kaštieľ a letohrádok Dardanely Kaštieľ I/18
Košický Spišská Nová Ves Markušovce Pamiatková zóna Historická lokalita I/18
Košický Spišská Nová Ves Smižany Národopisné múzeum Múzeum I/18
Košický Spišská Nová Ves Spiš Gotická cesta Významné miesto I/18
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Galéria umelcov Spiša Galéria I/18
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Kostol Nanebovzatia Panny Márie Náboženská pamiatka I/18
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Múzeum Spiša Múzeum I/18
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Pamiatková zóna Historická lokalita I/18
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves ZOO ZOO I/18
Košický Spišská Nová Ves Spišské Tomášovce Kláštorisko – ruiny Kartuziánskeho kláštora Náboženská pamiatka I/18
Košický Spišská Nová Ves Spišské Tomášovce Národný park Slovenský raj Prírodná a krajinná zaujímavosť I/18
Košický Spišská Nová Ves Žehra Dreveník Archeologická lokalita I/18
Košický Spišská Nová Ves Žehra Dreveník Lokalita UNESCO I/18
Košický Spišská Nová Ves Žehra Kostol sv. Ducha Náboženská pamiatka I/18
Košický Spišská Nová Ves Žehra Kostol sv. Ducha Lokalita UNESCO I/18
Košický Spišská Nová Ves Žehra Spišský hrad Hrad I/18, I/67
Košický Spišská Nová Ves Žehra Spišský hrad Lokalita UNESCO I/18, I/67
Košický Trebišov Borša Kaštieľ Borša Kaštieľ I/79
Košický Trebišov Byšta Kúpele Byšta Kúpele I/79
Košický Trebišov Čerhov Tokajské pivnice Významné miesto I/79
Košický Trebišov Kráľovský Chlmec Hrad Kráľ. Chlmec Zrúcanina I/79
Košický Trebišov Leles Kláštor premonštrátov Náboženská pamiatka I/79
Košický Trebišov Malý Horeš Tufové vínne pivnice Významné miesto I/79
Košický Trebišov Streda nad Bodrogom Kaštieľ Kaštieľ I/79
Košický Trebišov Streda nad Bodrogom Tajba, Tarbucka Prírodná a krajinná zaujímavosť I/79
Košický Trebišov Svätuše Reformovaný kostol Náboženská pamiatka I/79
Košický Trebišov Trebišov Hrad Parič Zrúcanina I/79
Košický Trebišov Trebišov Kaštieľ Andrássyovcov Kaštieľ I/79
Košický Trebišov Trebišov Vlastivedné múzeum Múzeum I/79
Košický Trebišov Veľké Trakany Soľný dom Technická pamiatka I/79
Košický Trebišov Veľký Kamenec Hrad Veľký Kamenec Zrúcanina I/79
Košický Trebišov Zatín Kostol sv. Štefana Náboženská pamiatka I/79
Košický Trebišov Zemplín Župný dom Významné miesto I/79
Nitriansky Komárno Hurbanovo Kostol sv. Ladislava Náboženská pamiatka I/64
Nitriansky Komárno Hurbanovo Observatórium s areálom Významné miesto (observatórium) I/64
Nitriansky Komárno Iža Dievčí hrad v Iži Leányvár, Rímsky tábor Archeologická lokalita I/63
Nitriansky Komárno Kolárovo Mlyn lodný Technická pamiatka I/63, I/64
Nitriansky Komárno Komárno Kostol sv. Ondreja a kolégium jezuitov Náboženská pamiatka I/63, I/64
Nitriansky Komárno Komárno Pamiatková zóna Historická lokalita I/63, I/64
Nitriansky Komárno Komárno Podunajské múzeum v Komárne Múzeum I/63, I/64
Nitriansky Komárno Komárno Stará pevnosť Pevnosť I/63, I/64
Nitriansky Komárno Martovce Dom ľudový Ľudová architektúra I/64
Nitriansky Lehota Drážovce Kostol sv. Michala archanjela Náboženská pamiatka R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Diecézne múzeum v Nitre Múzeum R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Mestská pamiatková rezervácia Nitra Historická lokalita R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Mestský park Nitra Historický park R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Nitrianska Kalvária  (CHKP) Náboženská pamiatka R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Nitriansky hrad Náboženská pamiatka R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Nitriansky hrad Hrad R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Ponitrianske múzeum v Nitre Múzeum R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra Múzeum R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Synagóga v Nitre Pamiatka židovskej kultúry R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Synagóga v Nitre Múzeum R1
Nitriansky Lehota, Čermáň, Selenec Nitra Zoborská lesostep (NPR) Prírodná a krajinná zaujímavosť R1
Nitriansky Levice Bátovce Kaštieľ, kúria Kaštieľ I/51
Nitriansky Levice Bátovce Kostol sv. Martina Náboženská pamiatka I/51
Nitriansky Levice Bátovce Pamiatková zóna Historická lokalita I/51
Nitriansky Levice Bohunice Vodný mlyn Bohunice Múzeum I/76, I/51
Nitriansky Levice Bohunice Vodný mlyn Bohunice Technická pamiatka I/76, I/52
Nitriansky Levice Brhlovce Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Ľudová architektúra I/76, I/51
Nitriansky Levice Brhlovce Skalné obydlia Múzeum I/76, I/51
Nitriansky Levice Brhlovce Skalné obydlia Ľudová architektúra I/76, I/52
Nitriansky Levice Dudince Kúpele Dudince Kúpele I/75, I/51, I/66
Nitriansky Levice Jabloňovce Kostol s  areálom Náboženská pamiatka I/51
Nitriansky Levice Jur nad Hronom Kostol sv. Juraja Náboženská pamiatka I/75, I/76
Nitriansky Levice Kalinčiakovo Románsky kostolík Náboženská pamiatka I/51
Nitriansky Levice Levice Levický hrad Hrad I/76, I/75, I/51
Nitriansky Levice Levice Levický hrad Múzeum I/76, I/75, I/52
Nitriansky Levice Levice Synagóga Pamiatka židovskej kultúry I/76, I/75, I/51
Nitriansky Levice Levice Tekovská hvezdáreň Levice Významné miesto (Hvezdáreň) I/66, I/51, I/76
Nitriansky Levice Levice Tekovské múzeum v Leviciach Hrad I/76, I/75, I/52
Nitriansky Levice Levice Tekovské múzeum v Leviciach Múzeum I/76, I/75, I/51
Nitriansky Levice Pečenice Kaštieľ Kaštieľ I/51
Nitriansky Levice Starý Tekov Kostol Nanebovz. Panny Márie Náboženská pamiatka I/76, I/51
Nitriansky Levice Šahy Kostol Nanebovz. Panny Márie a sýpka Náboženská pamiatka I/75, I/66
Nitriansky Levice Šahy Pamiatková zóna Historická lokalita I/75, I/66
Nitriansky Levice Želiezovce Kostol sv. Jakuba Náboženská pamiatka I/76
Nitriansky Levice Želiezovce Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta v Želiezovciach Múzeum I/76, I/75
Nitriansky Levice Želiezovce Želiezovský park , CHA (Kaštieľ s areálom, Hrobka rod. Esterházyovcov) Kaštieľ I/76
Nitriansky Nitra Horné Krškany Kostol Narodenia Panny Márie Náboženská pamiatka I/64
Nitriansky Nitra Horné Lefantovce Kaštiele Kaštieľ I/64, I/66
Nitriansky Nitra Ivanka pri Nitre Kostol sv. Beňadika Opáta Náboženská pamiatka I/64
Nitriansky Nitra Ivanka pri Nitre Kostol sv. Martina Biskupa - šikmá veža Náboženská pamiatka I/65
Nitriansky Nitra Jelenec Hrad Gýmeš Zrúcanina I/65
Nitriansky Nitra Jelenec Chránený areál Jelenská gaštanica Prírodná a krajinná zaujímavosť I/66
Nitriansky Nitra Mojmírovce Kaštieľ Kaštieľ I/64
Nitriansky Nitra Nitra Diecézne múzeum v Nitre Múzeum I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra Katedrála svätého Emeráma v Nitre Náboženská pamiatka I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra Mestská pamiatková rezervácia Nitra Historická lokalita I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra Mestský park v Nitre Historický park I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra Nitrianska Kalvária (CHKP) Náboženská pamiatka I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra Nitriansky hrad Hrad I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra Ponitrianske múzeum v Nitre Múzeum I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre Múzeum I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra Synagóga v Nitre Pamiatka židovskej kultúry I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra Synagóga v Nitre Múzeum I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra Zoborská lesostep (NPR) Prírodná a krajinná zaujímavosť I/65, I/64
Nitriansky Nitra Nitra - Dražovce Kostol sv. Michala archanjela Náboženská pamiatka I/64
Nitriansky Nitra Veľké Chyndice Kostol Narodenia Panny Márie Náboženská pamiatka I/51
Nitriansky Nitra Vráble Neorománsky Kostol Preblahoslavenej Panny Márie – šikmá veža Náboženská pamiatka I/51
Nitriansky Nové Zámky Belá Neskorobarokový kaštieľ, park Kaštieľ I/76, I/63
Nitriansky Nové Zámky Belá Rímskokatolický barokový kostol Náboženská pamiatka I/76, I/63
Nitriansky Nové Zámky Bíňa Kostol 12 apoštolov (Rotunda) Náboženská pamiatka I/76
Nitriansky Nové Zámky Bíňa Kostol Nanebovzatia Panny Márie Náboženská pamiatka I/76
Nitriansky Nové Zámky Dubník Kúria Kaštieľ I/75
Nitriansky Nové Zámky Dvory nad Žitavou Kalvária Náboženská pamiatka I/75
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Galéria umenia v Nových Zámkoch Galéria I/63, I/64
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch Múzeum I/64, I/51, I/65
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Synagóga Náboženská pamiatka I/63, I/64
Nitriansky Nové Zámky Palárikovo Kaštieľ Kaštieľ I/75
Nitriansky Nové Zámky Svodín Archeologické múzeum Múzeum I/63, I/76
Nitriansky Nové Zámky Svodín Dom ľudových tradícií Ľudová architektúra I/63, I/76
Nitriansky Nové Zámky Svodín Kostol Nanebovzatia Panny Márie Náboženská pamiatka I/63, I/76
Nitriansky Nové Zámky Svodín Základy kostola sv. Michala Archeologická lokalita I/63, I/76
Nitriansky Nové Zámky Trávnica Veterná studňa Trávnica Technická pamiatka cesty 2. tr.
Nitriansky Nové Zámky Trávnica Veterná studňa Trávnica Technická pamiatka cesty 3. tr.
Nitriansky Šaľa Diakovce Benediktínsky kostol Náboženská pamiatka I/75
Nitriansky Topoľčany Bojná Archeologické múzeum Múzeum I/64
Nitriansky Topoľčany Krušovce Kaštieľ Kaštieľ I/65
Nitriansky Topoľčany Krušovce Kostol Navštívenia Panny Márie Náboženská pamiatka I/64
Nitriansky Topoľčany Kuzmice Kostol sv. Štefana Náboženská pamiatka I/64, I/65
Nitriansky Topoľčany Nitrianska Blatnica Kostol sv. Juraja (Rotunda) + Stojslavov náučný chodník Náboženská pamiatka I/64, D1
Nitriansky Topoľčany Oponice Oponické múzeum Múzeum I/66
Nitriansky Topoľčany Oponice Oponický hrad, kaštieľ, múzeum Hrad I/64
Nitriansky Topoľčany Oponice Oponický kaštieľ Kaštieľ I/65
Nitriansky Topoľčany Podhradie Topoľčiansky hrad Hrad I/64
Nitriansky Topoľčany Radošina Čertova pec Jaskyňa I/64
Nitriansky Topoľčany Tesáre Kaštieľ a park Prírodná a krajinná zaujímavosť I/64
Nitriansky Topoľčany Topoľčany Kostol Nanebovzatia Panny Márie Náboženská pamiatka I/65
Nitriansky Topoľčany Topoľčany Pamiatková zóna Historická lokalita I/64
Nitriansky Topoľčany Topoľčany Tribečské múzeum v Topoľčanoch, radnica Múzeum I/64
Nitriansky Topoľčany Tovarníky Kaštieľ Kaštieľ I/64
Nitriansky Zlaté Moravce Beladice Kaštieľ Beladice Pustý Chotár Kaštieľ I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Beladice Kaštieľ Beladice Pustý Chotár Kaštieľ R1
Nitriansky Zlaté Moravce Hostie Hrad Hrušov Hrad I/64
Nitriansky Zlaté Moravce Jedľové Kostoľany Veža strážna Zrúcanina I/64, I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Kostoľany pod Tribečom Kostol sv. Juraja Archeologická lokalita I/66
Nitriansky Zlaté Moravce Kostoľany pod Tribečom Kostol sv. Juraja Náboženská pamiatka I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Malé Vozokany Kaštieľ Kaštieľ I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Martin nad Žitavou Kostol sv. Martina a zvonica Náboženská pamiatka I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Nová Ves nad Žitavou Kaštieľ Nová Ves nad Žitavou Kaštieľ R1
Nitriansky Zlaté Moravce Tesárske Mlyňany Arborétum Mlyňany Kaštieľ I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Tesárske Mlyňany Arborétum Mlyňany Kaštieľ R1
Nitriansky Zlaté Moravce Tesárske Mlyňany Arborétum Mlyňany Prírodná a krajinná zaujímavosť R1
Nitriansky Zlaté Moravce Tesárske Mlyňany Arborétum Mlyňany Prírodná a krajinná zaujímavosť I/66
Nitriansky Zlaté Moravce Topoľčianky Kaštieľ a zámok Kaštieľ I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Topoľčianky Kaštieľ a zámok Topoľčiansky park (CHA) Kaštieľ R1
Nitriansky Zlaté Moravce Topoľčianky Kostol sv. Kataríny Náboženská pamiatka I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Topoľčianky Topoľčiansky park (CHA) Historický park I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Veľké Vozokany Pomník (víťazstva nad Turkami) Pomník I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Zlaté Moravce kostol sv. Michala, kaštieľ, mauzóleum Náboženská pamiatka I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Zlaté Moravce kostol sv. Michala, kaštieľ, mauzóleum Kaštieľ I/66
Nitriansky Zlaté Moravce Zlaté Moravce Múzeum Zlaté Moravce Múzeum I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Zlaté Moravce Pamiatková zóna Historická lokalita I/65
Nitriansky Zlaté Moravce Zlaté Moravce Pamiatková zóna Historická lokalita R1
Nitriansky Zlaté Moravce Zlatno Čierny hrad Zrúcanina I/65, I/64
Nitriansky Zlaté Moravce Zlatno Čierny hrad Zrúcanina R1
Prešovský Bardejov Bardejov Bardejovské kúpele Kúpele I/77, I/18
Prešovský Bardejov Bardejov Mestská pamiatková rezervácia Historická lokalita I/77, I/18
Prešovský Bardejov Bardejov Mestská pamiatková rezervácia Lokalita UNESCO I/77, I/18
Prešovský Bardejov Bardejov Skanzen - ľudovej architektúry Ľudová architektúra I/77, I/18
Prešovský Bardejov Frička Drevený kostol sv. Michala Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Frička Drevený kostol sv. Michala Ľudová architektúra I/78
Prešovský Bardejov Gaboltov Kostol Panny Márie Karmelskej – Pútnické miesto Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Hervartov Drevený kostol sv. Františka z Assisi Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Hervartov Drevený kostol sv. Františka z Assisi lokalita UNESCO I/77
Prešovský Bardejov Hutka Drevený kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Jedlinka Drevený kostol Panny Márie Ochrankyne Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Jedlinka Drevený kostol Panny Márie Ochrankyne Ľudová architektúra I/77
Prešovský Bardejov Kožany Drevený kostol Očisťovania Panny Márie Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Kožany Drevený kostol Očisťovania Panny Márie Ľudová architektúra I/77
Prešovský Bardejov Krivé Drevený kostol sv. Mikuláša Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Krivé Drevený kostol sv. Mikuláša Ľudová architektúra I/77
Prešovský Bardejov Lukov Drevený kostol sv. Kozmu a Damiána Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Lukov Drevený kostol sv. Kozmu a Damiána Ľudová architektúra I/77
Prešovský Bardejov Nižná Polianka Cintorín z 1. svetovej vojny Pamätný cintorín I/77
Prešovský Bardejov Tročany Drevený kostol sv. Mikuláša Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Tročany Drevený kostol sv. Mikuláša Ľudová architektúra I/77
Prešovský Bardejov Varadka Pravoslávny drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Vyšná Polianka Drevený kostol sv. Paraskievy Náboženská pamiatka I/77
Prešovský Bardejov Zborov Cintorín z 1. svetovej vojny Pamätný cintorín I/77
Prešovský Bardejov Zborov Zborovský hrad (Makovica) Zrúcanina I/77
Prešovský Budimír Herľany Herliansky gejzír Prírodná a krajinná zaujímavosť D1
Prešovský Fričovce Lipovce Jaskyňa Zlá diera Jaskyňa D1
Prešovský Humenné Brekov Hrad Brekov Zrúcanina I/18, I/50
Prešovský Humenné Humenné Expozícia ľudovej architektúry a bývania (Skanzen) Humenné Ľudová architektúra I/74
Prešovský Humenné Humenné Kaštieľ Kaštieľ I/74
Prešovský Humenné Humenné Vihorlatská hvezdáreň Významné miesto (Hvezdáreň) I/74
Prešovský Humenné Humenné Vihorlatský prales Prírodná a krajinná zaujímavosť I/74
Prešovský Humenné Humenné Vihorlatský prales Lokalita UNESCO I/74
Prešovský Humenné Jasenov Hrad Jasenov Zrúcanina I/18, I/50
Prešovský Jánovce Markušovce Kaštieľ a letohrádok Dardanely Kaštieľ D1
Prešovský Jánovce Spišská Nová Ves Galéria umelcov Spiša Galéria D1
Prešovský Jánovce Spišská Nová Ves Múzeum Spiša Múzeum D1
Prešovský Jánovce Spišská Nová Ves ZOO ZOO D1
Prešovský Jánovce Spišské Tomášovce Kláštorisko – ruiny Kartuziánskeho kláštora Náboženská pamiatka D1
Prešovský Jánovce Spišské Tomášovce Národný park Slovenský raj Prírodná a krajinná zaujímavosť D1
Prešovský Kežmarok Červený Kláštor Kartuziánsky kláštor Náboženská pamiatka I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Červený Kláštor Kúpele Červený Kláštor Kúpele I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Červený Kláštor Pieninský národný park (PIENAP) Prírodná a krajinná zaujímavosť I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Holumnica Holumnický hrad Zrúcanina I/67
Prešovský Kežmarok Kežmarok Drevený evanjelický artikulárny kostol Náboženská pamiatka I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Kežmarok Drevený evanjelický artikulárny kostol Lokalita UNESCO I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Kežmarok Kežmarský zámok Hrad, zámok I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Kežmarok Mestská pamiatková rezervácia Kežmarok Historická lokalita I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Lendak Kostol sv. Mikuláša Biskupa Náboženská pamiatka I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Ľubica Pamiatková zóna Historická lokalita I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Osturňa Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Historická lokalita I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Osturňa Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva ľudová architektúra I/18, I/68
Prešovský Kežmarok Spišská Belá Pamiatková zóna Historická lokalita I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Spišská Belá - Strážky Kaštieľ Strážky Kaštieľ I/18, I/67
Prešovský Kežmarok Veľká Lomnica Kostol sv. Kataríny Náboženská pamiatka I/18, I/67
Prešovský Levoča Bijacovce Kaštieľ Kaštieľ I/18, I/67
Prešovský Levoča Levoča Mariánska hora, Bazilika návštevy Panny Márie v Levoči Náboženská pamiatka I/18
Prešovský Levoča Levoča Mestská pamiatková rezervácia Levoča Historická lokalita I/18
Prešovský Levoča Levoča Mestská pamiatková rezervácia Levoča Lokalita UNESCO I/18
Prešovský Levoča Nižné Repáše Pamiatková zóna Historická lokalita I/18, I/67
Prešovský Levoča Nižné Repáše Pamiatková zóna Ľudová architektúra I/18, I/67
Prešovský Levoča Spišské Podhradie Pamiatková zóna Historická lokalita I/18, I/67
Prešovský Levoča Spišské Podhradie Pamiatková zóna Lokalita UNESCO I/18, I/67
Prešovský Levoča Spišské Podhradie - Kapitula Kostol sv. Martina Náboženská pamiatka I/18
Prešovský Levoča Spišské Podhradie - Kapitula Mestská pamiatková rezervácia Špišské Podhradie - Kapitula Historická lokalita I/18, I/67
Prešovský Levoča Spišské Podhradie - Kapitula Mestská pamiatková rezervácia Špišské Podhradie - Kapitula Lokalita UNESCO I/18, I/67
Prešovský Levoča Spišský Hrhov Kaštieľ Kaštieľ I/18, I/67
Prešovský Levoča Torysky Pamiatková zóna Historická lokalita I/18, I/67
Prešovský Levoča Torysky Pamiatková zóna Ľudová architektúra I/18, I/67
Prešovský Levoča Žehra okr. Spišská Nová Ves Kostol sv. Ducha Náboženská pamiatka I/18
Prešovský Levoča Žehra okr. Spišská Nová Ves Kostol sv. Ducha Lokalita UNESCO I/18
Prešovský Levoča Žehra okr. Spišská Nová Ves Spišský hrad Hrad I/18
Prešovský Levoča Žehra okr. Spišská Nová Ves Spišský hrad Lokalita UNESCO I/18
Prešovský Medzilaborce Medzilaborce Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Galéria I/73, I/74, I/77
Prešovský Poprad Poprad Tatranská galéria: Vila Flóra, Vysoké Tatry – Starý Smokovec Galéria I/18, I/67
Prešovský Poprad Poprad - Spišská Sobota Mestská pamiatková rezervácia Poprad - Spišská Sobota Historická lokalita I/18, I/67
Prešovský Poprad Vysoké Tatry Popradské Pleso – Symbolický cintorín- Pamätný cintorín I/18, I/67
Prešovský Poprad Vysoké Tatry Tatranská kotlina -Belianska jaskyňa Jaskyňa I/18, I/67
Prešovský Poprad Vysoké Tatry Tatranská Lomnica – Múzeum TANAP u Múzeum I/18, I/67
Prešovský Poprad Vysoké Tatry Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso Prírodná a krajinná zaujímavosť I/18, I/67
Prešovský Poprad Ždiar Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Historická lokalita I/18, I/67
Prešovský Poprad Ždiar Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Ľudová architektúra I/18, I/68
Prešovský Prešov Brežany Drevený kostol sv. Lukáša Náboženská pamiatka I/18, I/68, I/73
Prešovský Prešov Brežany Drevený kostol sv. Lukáša Ľudová architektúra I/18, I/68, I/73
Prešovský Prešov Fričovce Kaštieľ Fričovce Kaštieľ I/18
Prešovský Prešov Herľany Gejzír v Herľanoch Významné miesto I/68, I/18
Prešovský Prešov Kapušany Bardejov – Mestská pamiatková rezervácia Historická lokalita I/18
Prešovský Prešov Kapušany Bardejov – Mestská pamiatková rezervácia Lokalita UNESCO I/18
Prešovský Prešov Kapušany Bardejovské kúpele Kúpele I/18
Prešovský Prešov Kapušany Kapušiansky hrad Zrúcanina I/18, I/68, I/73
Prešovský Prešov Kapušany Skanzen ľudovej architektúry Ľudová architektúra I/18
Prešovský Prešov Lipovce - Lačnov Pamiatková zóna Historická lokalita I/18,
Prešovský Prešov Prešov Hvezdáreň a planetárium Významné miesto (Hvezdáreň) I/18, I/68, I/73
Prešovský Prešov Prešov Mestská pamiatková rezervácia Prešov Historická lokalita I/18, I/68, I/73
Prešovský Prešov Prešov - Solivar Areál ťažby soli Technická pamiatka I/18, I/68, I/73
Prešovský Prešov Ruská Nová Ves Zbojnícky hrad Hrad, zámok I/18
Prešovský Prešov Veľký Šariš Kostol sv. Jakuba Náboženská pamiatka I/18, I/68, I/73
Prešovský Prešov Veľký Šariš Šarišský hrad Zrúcanina I/18, I/68, I/73
Prešovský Prešov Zlatá Baňa Dubník - Opálové bane Technická pamiatka I/18, I/68, I/73
Prešovský Prešov Juh Dubník Opálové bane Prírodná a krajinná zaujímavosť D1
Prešovský Sabinov Hanigovce Nový hrad Zrúcanina I/68
Prešovský Sabinov Lipany Kostol sv. Martina Náboženská pamiatka I/18, I/68
Prešovský Sabinov Ľutina Bazilika nanebovzatia presvätej Bohorodičky v Ľutine Náboženská pamiatka I/68
Prešovský Sabinov Pečovská Nová Ves Kostol sv. Ondreja Náboženská pamiatka I/18, I/68
Prešovský Sabinov Sabinov Pamiatková zóna Historická lokalita I/18, I/68, I/73
Prešovský Sabinov Šarišské Dravce Kaštieľ Kaštieľ I/18, I/68
Prešovský Snina Hrabová Roztoka Drevený kostol sv. Bazila Veľkého Náboženská pamiatka I/74
Prešovský Snina Hrabová Roztoka Drevený kostol sv. Bazila Veľkého Ľudová architektúra I/74
Prešovský Snina Kalná Roztoka Drevený kostol sv. Bazila Veľkého Náboženská pamiatka I/74
Prešovský Snina Kalná Roztoka Drevený kostol sv. Bazila Veľkého Ľudová architektúra I/74
Prešovský Snina Kolonica Astronomické observatórium a planetárium Významné miesto (observatórium) I/74
Prešovský Snina Nová Sedlica Stužický prales Prírodná a krajinná zaujímavosť I/74
Prešovský Snina Nová Sedlica Stužický prales Lokalita UNESCO I/74
Prešovský Snina Ruský Potok Drevený kostol sv. Michala Náboženská pamiatka I/74
Prešovský Snina Ruský Potok Drevený kostol sv. Michala Ľudová architektúra I/74
Prešovský Snina Snina Kaštieľ Snina Kaštieľ I/74
Prešovský Snina Topoľa Drevený kostol sv. Michala Náboženská pamiatka I/74
Prešovský Snina Topoľa Drevený kostol sv. Michala Ľudová architektúra I/74
Prešovský Snina Uličské Krivé Drevený kostol sv. Michala Náboženská pamiatka I/74
Prešovský Snina Uličské Krivé Drevený kostol sv. Michala Ľudová architektúra I/74
Prešovský Snina Uličské Krivé Prales Rožok Prírodná a krajinná zaujímavosť I/74
Prešovský Snina Uličské Krivé Prales Rožok Lokalita UNESCO I/74
Prešovský Stará Ľubovňa Hniezdne Nestville park –expozícia tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva, rezbárska sála Historická lokalita I/77, I/68
Prešovský Stará Ľubovňa Hniezdne Pamiatková zóna Historická lokalita I/77, I/68
Prešovský Stará Ľubovňa Hraničné Drevený kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie Náboženská pamiatka I/77, I/68
Prešovský Stará Ľubovňa Hraničné Drevený kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie Ľudová architektúra I/77, I/68
Prešovský Stará Ľubovňa Lesnica Prielom Dunajca, Jánošíkov skok na Dunajci, Siedmi mnísi Prírodná a krajinná zaujímavosť I/77, I/68
Prešovský Stará Ľubovňa Plaveč Hrad Plaveč Zrúcanina I/77, I/68
Prešovský Stará Ľubovňa Podolínec Mestská pamiatková rezervácia Historická lokalita I/77, I/68
Prešovský Stará Ľubovňa Podolínec Mestská pamiatková rezervácia Ľudová architektúra I/77, I/68
Prešovský Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Ľubovniansky hrad Hrad I/68, I/77
Prešovský Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Ľubovniansky skanzen, zrubový grecko - katolický kostolík (NKP) Historická lokalita I/68, I/77
Prešovský Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Pamiatková zóna Historická lokalita I/68, I/77
Prešovský Stará Ľubovňa Vyšné Ružbachy Kúpele Vyšné Ružbachy Kúpele I/77, I/68
Prešovský Stropkov Potoky Drevený kostol sv. Paraskévy Náboženská pamiatka I/73, I/15
Prešovský Stropkov Potoky Drevený kostol sv. Paraskévy Ľudová architektúra I/73, I/16
Prešovský Svidník Bodružal Chrám sv. Mikuláša, (drevený) Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Bodružal Chrám sv. Mikuláša, (drevený) Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Bodružal Chrám sv. Mikuláša, (drevený) Lokalita UNESCO I/77, I/73
Prešovský Svidník Dobroslava Drevený kostol sv. Paraskevy Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Dobroslava Drevený kostol sv. Paraskevy Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Hunkovce Drevený kostol Panny Márie Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Hunkovce Drevený kostol Panny Márie Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Korejovce Drevený kostol Panny Márie Ochrankyne Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Korejovce Drevený kostol Panny Márie Ochrankyne Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Krajné Čierno Drevený kostol Sv. Bazila Veľkého Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Krajné Čierno Drevený kostol Sv. Bazila Veľkého Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Ladomirová Chrám sv. Michala Archanjela (Gréckokatolícky a pravoslávny drevený chrám) Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Ladomirová Chrám sv. Michala Archanjela (Gréckokatolícky a pravoslávny drevený chrám) Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Ladomirová Chrám sv. Michala Archanjela (Gréckokatolícky a pravoslávny drevený chrám) Lokalita UNESCO I/77, I/73
Prešovský Svidník Medvedie Drevený kostol sv. Demetera Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Medvedie Drevený kostol sv. Demetera Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Miroľa Drevený kostol Panny Márie Ochrankyne Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Miroľa Drevený kostol Panny Márie Ochrankyne Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Nižný Komárnik Drevený kostol Panny Márie Ochrankyne Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Nižný Komárnik Drevený kostol Panny Márie Ochrankyne Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Príkra Drevený kostol sv. Michala Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Príkra Drevený kostol sv. Michala Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Roztoky Hvezdáreň Roztoky Významné miesto I/77
Prešovský Svidník Svidník Bardejov – Mestská pamiatková rezervácia Historická lokalita I/78
Prešovský Svidník Svidník Bardejov – Mestská pamiatková rezervácia Lokalita UNESCO I/77
Prešovský Svidník Svidník Bardejovské kúpele Kúpele I/77
Prešovský Svidník Svidník Dukliansky priesmyk - Pamätník karpatsko-duklianskej operácie 2. sv. vojny Pamätník I/73
Prešovský Svidník Svidník Galéria Dezidera Millyho Galéria I/21
Prešovský Svidník Svidník Múzeum ukrajinskej kultúry Múzeum I/21
Prešovský Svidník Svidník Skanzen ľudovej architektúry Ľudová architektúra I/77
Prešovský Svidník Šemetkovce Drevený kostol sv. Michala Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Šemetkovce Drevený kostol sv. Michala Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Vyšný Komárnik Drevený kostol sv. Kozmu a Damiána Náboženská pamiatka I/77, I/73
Prešovský Svidník Vyšný Komárnik Drevený kostol sv. Kozmu a Damiána Ľudová architektúra I/77, I/73
Prešovský Svidník Vyšný Komárnik Vojenské prírodné múzeum Múzeum v prírode I/73
Prešovský Vranov nad Topľou Sedliská - Podčičva Hrad Čičava Zrúcanina I/18, I/79
Prešovský Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Kostol Narodenia Panny Márie, bazilika minor Náboženská pamiatka I/18, I/79
Trnavský Červeník Brestovany Jožo Nižnánsky, rodisko/pôsobisko Významné miesto D1
Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Žitnoostrovná knižnica Významné miesto I/63, I/13
Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Žitnoostrovné múzeum v  Dunajskej Strede Múzeum I/63, I/13
Trnavský Dunajská Streda Dunajský Klátov Vodný mlyn Technická pamiatka I/63
Trnavský Dunajská Streda Jahodná Mlyn, píla a elektráreň Technická pamiatka I/63
Trnavský Dunajská Streda Šamorín Synagóga Pamiatka židovskej kultúry I/63
Trnavský Galanta Galanta Galantská knižnica Významné miesto I/75
Trnavský Galanta Galanta Kaštieľ Kaštieľ R1
Trnavský Galanta Galanta Neogotický kaštieľ Esterházyovcov Kaštieľ I/75
Trnavský Galanta Galanta Vlastivedné múzeum v Galante Múzeum R1
Trnavský Galanta Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Múzeum I/75
Trnavský Galanta Jelka Vodný kolový mlyn Cölöpös vízimalom (nahrádza Vodný kolový mlyn Jelka) Múzeum v prírode I/62
Trnavský Galanta Jelka Vodný kolový mlyn Cölöpös vízimalom (nahrádza Vodný kolový mlyn Jelka) Prírodná a krajinná zaujímavosť I/62
Trnavský Galanta Jelka Vodný kolový mlyn Cölöpös vízimalom (nahrádza Vodný kolový mlyn Jelka) Technická pamiatka I/62
Trnavský Galanta Matúškovo Dom ľudový Ľudová architektúra I/75
Trnavský Galanta Sereď Hrad Šintava Kaštieľ I/62
Trnavský Galanta Sereď Hrad Šintava Kaštieľ R1
Trnavský Galanta Sereď Múzeum Holokaustu v Seredi Múzeum R1
Trnavský Galanta Tomášikovo Vodný kolový mlyn Cölöpös vízimalom (nahrádza Tomášikovo mlyn) Prírodná a krajinná zaujímavosť I/63
Trnavský Galanta Tomášikovo Vodný kolový mlyn Cölöpös vízimalom (nahrádza Tomášikovo mlyn) Technická pamiatka I/63
Trnavský Hlohovec Hlohovec Hlohovský zámok Zámok D1
Trnavský Hlohovec Hlohovec Hvezdáreň a planetárium Hlohovec Významné miesto I/61
Trnavský Hlohovec Hlohovec Pamiatková zóna Historická lokalita I/61
Trnavský Hlohovec Hlohovec Vlastivedné múzeum Hlohovec Múzeum I/61
Trnavský Hlohovec Leopoldov Most cestný Technická pamiatka I/61
Trnavský Hlohovec Madunice Fara a pamätná izba J. Hollého Múzeum I/61
Trnavský Kúty Senica Dom kúpeľov a park Kúpele D2
Trnavský Kúty Senica Záhorská galéria v Senici Galéria D2
Trnavský Kúty Skalica Pamiatková zóna Skalica Historická lokalita D2
Trnavský Kúty Skalica, Holíč, Kopčany Baťov kanál Významné miesto D2
Trnavský Kúty Šaštín - Stráže Pútnický kostol Šaštín Náboženská pamiatka D2
Trnavský Piešťany Brezová pod Bradlom Mohyla gen. M. R. Štefánika Pamätník D1
Trnavský Piešťany Ducové Kostolec Ducové Archeologická lokalita I/61
Trnavský Piešťany Košariská Rodný dom generála M. R. Štefánika Múzeum D1
Trnavský Piešťany Moravany nad Váhom Archeologická lokalita Archeologická lokalita I/61
Trnavský Piešťany Piešťany Balneologické múzeum Múzeum I/61
Trnavský Piešťany Piešťany Most kolonádový Technická pamiatka I/61
Trnavský Piešťany Piešťany Pamiatková zóna Historická lokalita I/61
Trnavský Piešťany Piešťany Piešťany – kúpele Kúpele I/61
Trnavský Piešťany Piešťany - Ducové Veľkomoravský dvorec Ducové – Kostolec Archeologická lokalita D1
Trnavský Piešťany Piešťany - kúpele Kúpele Kúpele D1
Trnavský Piešťany Ratnovce Ratnovská zátoka, rekreačné vodné lyžovanie na Sĺňave Prírodná a krajinná zaujímavosť I/61
Trnavský Piešťany Vrbové Dom meštiansky (Kúria Mórica Beňovského) Pamätník I/61
Trnavský Piešťany Vrbové Dom meštiansky (Kúria Mórica Beňovského) Múzeum I/62
Trnavský Piešťany Vrbové Zvonica (Šikmá veža) Náboženská pamiatka I/61
Trnavský Senica Cerová - Lieskové Hrad Korlátka Zrúcanina I/51
Trnavský Senica Hlboké Fara a pamätná izba J. M. Hurbana Múzeum I/51
Trnavský Senica Plavecký Peter Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Ľudová architektúra I/51
Trnavský Senica Podbranč Hrad Branč Zrúcanina I/51
Trnavský Senica Senica Záhorská galéria Senica Galéria I/51
Trnavský Senica Senica Záhorská knižnica Senica Významné miesto I/51, I/2
Trnavský Senica Senica - Kunov Vodná nádrž Kunov Prírodná a krajinná zaujímavosť I/51
Trnavský Senica Smrdáky Kúpele Smrdáky Kúpele I/51
Trnavský Senica Sobotište Habánsky dvor Ľudová architektúra I/51
Trnavský Senica Sobotište Pamiatková zóna Historická lokalita I/51
Trnavský Senica Šaštín - Stráže Bazilika Sedembolestnej Panny Márie Náboženská pamiatka I/2
Trnavský Skalica Gbely Adamovské jazerá Prírodná a krajinná zaujímavosť I/2
Trnavský Skalica Holíč Baťov kanál Významné miesto I/2
Trnavský Skalica Holíč Holíčsky zámok Zámok D2
Trnavský Skalica Holíč Kaštieľ Holíč Kaštieľ I/2, I/51
Trnavský Skalica Holíč Mlyn veterný Technická pamiatka I/2, I/51
Trnavský Skalica Holíč Rozhľadňa na Hrebeni Rozhľadňa I/2, I/51
Trnavský Skalica Kopčany Baťov kanál Významné miesto I/2
Trnavský Skalica Kopčany Kostol sv. Margity Antiochijskej Náboženská pamiatka I/2
Trnavský Skalica Kopčany Žrebčín Kopčany Významné miesto I/2
Trnavský Skalica Skalica Baťov kanál Významné miesto I/2
Trnavský Skalica Skalica Pamiatková zóna Historická lokalita I/2, I/51
Trnavský Skalica Skalica Rotunda sv. Juraja Náboženská pamiatka I/51
Trnavský Skalica Skalica Záhorské múzeum v Skalici Múzeum I/2, I/51
Trnavský Skalica Skalica Zlatnícka dolina Prírodná a krajinná zaujímavosť I/2
Trnavský Trnava Buková Hrad Ostrý Kameň Zrúcanina I/51
Trnavský Trnava Dechtice Katarínka Zrúcanina I/51
Trnavský Trnava Dobrá Voda Hrad Dobrá Voda Zrúcanina I/51
Trnavský Trnava Dobrá Voda Hrad Dobrá Voda Prírodná a krajinná zaujímavosť I/51
Trnavský Trnava Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Prírodná a krajinná zaujímavosť I/51
Trnavský Trnava Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ I/51
Trnavský Trnava Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Múzeum I/51
Trnavský Trnava Naháč Fara a pamätná izba J. Fándlyho Múzeum I/51
Trnavský Trnava Smolenice Driny Jaskyňa D1
Trnavský Trnava Smolenice Hradisko Molpír Archeologická lokalita I/51
Trnavský Trnava Smolenice Jahodník, Záruby - rekreačná oblasť CHKO Malé Karpaty s najvyšším vrchom Záruby, NPR Prírodná a krajinná zaujímavosť I/51
Trnavský Trnava Smolenice Jaskyňa Driny Jaskyňa I/51
Trnavský Trnava Smolenice Smolenice Hrad D1
Trnavský Trnava Smolenice Smolenický zámok Hrad I/51
Trnavský Trnava Smolenice Smolenický zámok Prírodná a krajinná zaujímavosť I/51
Trnavský Trnava Trnava Divadlo Jána Palárika Významné miesto I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Dóm sv. Mikuláša Náboženská pamiatka I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Galéria Jána Koniarka Významné miesto I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Katedrálny kostol sv. Jána Krstiteľa Náboženská pamiatka I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Knižnica Juraja Fándlyho Významné miesto I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Kostol Najsvätejšej Trojice Náboženská pamiatka I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Kostol sv. Heleny Náboženská pamiatka I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Kostol sv. Jakuba Náboženská pamiatka I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Kostol sv. Jozefa Náboženská pamiatka I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Kostoly sv. Anny Náboženská pamiatka I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Mestská pamiatková rezervácia Trnava Historická lokalita D1
Trnavský Trnava Trnava Mestská pamiatková rezervácia Trnava Historická lokalita I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Trnavské rybníky (CHA) Prírodná a krajinná zaujímavosť I/51, I/61
Trnavský Trnava Trnava Západoslovenské múzeum Múzeum I/51, I/61
Trnavský Trnava Voderady Kaštieľ Voderady Kaštieľ D1, III/286
Trnavský Trnava - Nitra Nitra Mestská pamiatková rezervácia Historická lokalita D1
Trnavský Trnava - Nitra Nitra Nitriansky hrad Náboženská pamiatka D1
Trnavský Trnava - Nitra Nitra Nitriansky hrad Hrad D1
Trnavský Trnava - Nitra Nitra Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre Múzeum D1
Trnavský Trnava - Nitra Nitra Synagóga v Nitre Pamiatka židovskej kultúry D1
Trnavský Trnava - Nitra Nitra Synagóga v Nitre Múzeum D1
Trnavský Vlčkovce Križovany nad Dudváhom Románska rotunda Náboženská pamiatka R1
Trnavský Vlčkovce Zavar Gejza Dusík – rodný dom Významné miesto R1
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Uhrovec Jankov vŕšok Pamätník I/50
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Uhrovec Jankov vŕšok Významné miesto I/50
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Uhrovec Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka Významné miesto I/50
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Uhrovské Podhradie Hrad Uhrovec Zrúcanina I/50
Trenčiansky Ilava Ilava - Klobušice Kaštieľ s areálom Kaštieľ I/61
Trenčiansky Ilava Košecké Podhradie Hrad Košeca Hrad I/61
Trenčiansky Ilava Vršatské Podhradie Hrad Vršatec Zrúcanina I/61
Trenčiansky Myjava Brestovec Turistická rozhľadňa Poľana Rozhľadňa I/51
Trenčiansky Myjava Brezová pod Bradlom Kostol Najsvätejšej stolice Náboženská pamiatka I/51
Trenčiansky Myjava Brezová pod Bradlom Mohyla generála M.R. Štefánika Pomník, pamätník I/51
Trenčiansky Myjava Brezová pod Bradlom Pomník Majstra Jána Husa Pomník, pamätník I/51
Trenčiansky Myjava Bukovec Prepadlisko v osade u Kubicov Prírodná a krajinná zaujímavosť I/51
Trenčiansky Myjava Košariská Rodný dom generála M. R. Štefánika Múzeum I/51
Trenčiansky Myjava Krajné Rímskokatolícky kostol Sv. Michala Archanjela Náboženská pamiatka I/61
Trenčiansky Myjava Myjava Gazdovský dvor Významné miesto I/51-vzd.25 km I/61-27 km
Trenčiansky Myjava Myjava SNM Múzeum SNR Múzeum I/51-vzd.25 km I/61-27 km
Trenčiansky Myjava Myjava - Turá Lúka Vyhliadková veža Hrajky Významné miesto I/51
Trenčiansky Myjava Poriadie Pamätník u Klasovitých Pomník, pamätník I/51
Trenčiansky Myjava Stará Myjava Partizánske bunkre Krivosudy Významné miesto I/51
Trenčiansky Myjava Vrbovce Bučkova jama Prírodná a krajinná zaujímavosť I/51
Trenčiansky Nemšová Trenčianske Teplice Kúpele Kúpele D1
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov Františkánsky kláštor a kostol Náboženská pamiatka I/61
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov Hrad Beckov Hrad I/61
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov Kúria Ambrovec Múzeum I/61
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov Pamiatková zóna Historická lokalita I/61
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Čachtice Čachtický hrad Zrúcanina I/61, I/54
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Čachtice Čachtický hradný vrch Prírodná a krajinná zaujímavosť I/61, I/54
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Čachtice Dražkovičovský kaštieľ (múzeum) Múzeum I/61, I/54
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Haluzice Haluzická tiesňava, kostol s opevnením Zrúcanina I/61
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Haluzice Haluzická tiesňava, kostol s opevnením Významné miesto I/61
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Hrádok Hrad Tematín Zrúcanina I/61
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Lubina Rodný dom Samuela Štúra, Pamätník SNP na vrchu Roh Pamätník I/61, I/54
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Nová Lehota Bezovec Prírodná a krajinná zaujímavosť I/61
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Pamiatková zóna Historická lokalita I/61, I/54
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Očkov Mohyla z ml. doby bronzovej Archeologická lokalita I/61, I/54
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Zemianske Podhradie Múzeum Holubyho a Riznera Významné miesto I/61, I/54
Trenčiansky Partizánske Bošany Kaštiele Kaštieľ I/64
Trenčiansky Partizánske Brodzany Puškinovo múzeum Múzeum I/50, I/64
Trenčiansky Partizánske Partizánske Kaštieľ - Simonovany Kaštieľ I/64
Trenčiansky Partizánske Partizánske - Malé Bielice Hvezdáreň Významné miesto (Hvezdáreň) I/50
Trenčiansky Považská Bystrica Kostolec Kostolecká tiesňava Prírodná a krajinná zaujímavosť I/61
Trenčiansky Považská Bystrica Považská Bystrica Kúpele Nimnica Kúpele I/61
Trenčiansky Považská Bystrica Považská Bystrica Považská knižnica Významné miesto I/61
Trenčiansky Považská Bystrica Považská Bystrica - Považská Teplá Maníska tiesňava Prírodná a krajinná zaujímavosť I/61
Trenčiansky Považská Bystrica Považská Bystrica - Považské Podhradie Považský hrad Hrad I/61
Trenčiansky Prievidza Bojnice Bojnický zámok Zámok I/64, I/50
Trenčiansky Prievidza Bojnice Pamiatková zóna Historická lokalita I/64, I/50
Trenčiansky Prievidza Nitrianske Pravno Archeologická lokalita Vyšehrad Archeologická lokalita I/64
Trenčiansky Prievidza Nitrianske Pravno Pamiatková zóna Historická lokalita I/64
Trenčiansky Prievidza Podhradie Hrad Sivý kameň Hrad I/64
Trenčiansky Prievidza Prievidza Galéria RegionArt Významné miesto I/50
Trenčiansky Prievidza Prievidza Hornonitrianske múzeum Múzeum I/50
Trenčiansky Púchov Lednica Hrad Lednica Zrúcanina I/49
Trenčiansky Púchov Lednica Hrad Lednica – ruina Zrúcanina R6
Trenčiansky Púchov Nimnica Kúpele Nimnica Kúpele I/49
Trenčiansky Rakoľuby Beckov Hrad Beckov Zrúcanina D1
Trenčiansky Rakoľuby Čachtice Čachtický hrad Zrúcanina D1
Trenčiansky Trenčín Skalka nad Váhom Benediktínsky kláštor, Skalka n. Váhom Náboženská pamiatka D1, I/61
Trenčiansky Trenčín Skalka nad Váhom-Skala Benediktínsky kláštor a kaplnka Náboženská pamiatka I/61
Trenčiansky Trenčín Trenčianske Teplice Kúpele Kúpele I/61
Trenčiansky Trenčín Trenčín Galéria M. A. Bazovského Galéria I/50, I/61
Trenčiansky Trenčín Trenčín Mestská pamiatková rezervácia Historická lokalita I/50, I/61
Trenčiansky Trenčín Trenčín Mestská pamiatková rezervácia Trenčín Historická lokalita D1
Trenčiansky Trenčín Trenčín Trenčiansky hrad Hrad D1
Trenčiansky Trenčín Trenčín Trenčiansky hrad Hrad I/50, I/61
Trenčiansky Vrtižer Považská Teplá Manínska tiesňava Prírodná a krajinná zaujímavosť D1
Žilinský Bytča Bytča Kaštieľ Kaštieľ I/18, I/62
Žilinský Bytča Bytča Pamiatková zóna Historická lokalita I/18, I/61
Žilinský Bytča Bytča Sobášny palác Múzeum I/18, I/63
Žilinský Bytča Bytča Sobášny palác Bytča Kaštieľ D1
Žilinský Bytča Bytča Sobášny palác Bytča Múzeum D1
Žilinský Bytča Divinka Kaštieľ Divinka Kaštieľ D1
Žilinský Bytča Divinka Kaštieľ Divinka Múzeum D1
Žilinský Bytča Hlboké nad Váhom Hlboký vodopád Prírodná a krajinná zaujímavosť I/61
Žilinský Bytča Kolárovice Záhradná galéria drevených plastík svätcov Galéria I/18
Žilinský Bytča Predmier Socha M. R. Štefánika Pamätník I/61
Žilinský Bytča Súľov Hrad Súľov Zrúcanina D1
Žilinský Bytča Súľov Súľovské skaly Prírodná a krajinná zaujímavosť D1
Žilinský Bytča Súľov - Hradná Hrad Súľov Zrúcanina I/61
Žilinský Bytča Súľov - Hradná Súľovské skaly Prírodná a krajinná zaujímavosť I/61
Žilinský Čadca Čadca Kysucká knižnica Významné miesto I/11
Žilinský Čadca Čadca Kysucké múzeum Múzeum I/11
Žilinský Čadca Čadca Pamätník SNP Pamätník I/11
Žilinský Čadca Čierne Trojmedzie - stretávajú sa tu tri štáty - SR, PL, ČR Významné miesto I/11
Žilinský Čadca Krásno nad Kysucou Kostol sv. Ondreja Náboženská pamiatka I/11
Žilinský Čadca Krásno nad Kysucou Spoločná prírodovedná expozícia Múzeum I/11
Žilinský Čadca Makov Kostol, zvonica Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Čadca Makov Pamätníky Pamätník I/18
Žilinský Čadca Makov Prameň rieky Kysuca, Brest u Papají Prírodná a krajinná zaujímavosť I/18
Žilinský Čadca Nová Bystrica - Vychylovka Kysucko-oravská lesná železnica Technická pamiatka I/11
Žilinský Čadca Nová Bystrica - Vychylovka Múzeum kysuckej dediny Múzeum v prírode I/11
Žilinský Čadca Oščadnica Kaštieľ Kaštieľ I/11, I/12, I/18
Žilinský Čadca Oščadnica Kysucká galéria, kaštieľ, park Galéria I/11, I/12, I/18
Žilinský Čadca Oščadnica Park Prírodná a krajinná zaujímavosť I/11, I/12, I/18
Žilinský Čadca Raková Kostol Narodenia Panny Márie Náboženská pamiatka I/11
Žilinský Čadca Raková Pamätná tabuľa - Ján Palárik Pamätník I/11
Žilinský Čadca Skalité Cintorín Pamätný cintorín I/12
Žilinský Čadca Skalité Pamätník obetiam 1. sv. vojny Pomník, pamätník I/12
Žilinský Čadca Stará Bystrica Slovenský orloj Významné miesto I/11
Žilinský Čadca Turzovka Kostol Nanebovzatia Panny Márie Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Čadca Vysoká nad Kysucou Dom ľudový a maštaľ Ľudová architektúra I/18
Žilinský Dolný Kubín Dlhá nad Oravou Sýpky - súbor Ľudová architektúra I/59
Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Čaplovičova knižnica Významné miesto I/59
Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Florinov dom Múzeum I/59
Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Florinov dom Významné miesto I/59
Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava Múzeum I/59
Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Oravská galéria Galéria I/59
Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Oravská knižnica Významné miesto I/59
Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Múzeum I/59
Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Župný dom Galéria I/59
Žilinský Dolný Kubín Horná Lehota Plte Horná Lehota Plte I/59
Žilinský Dolný Kubín Istebné Drevený artikulárny kostolík Náboženská pamiatka I/70
Žilinský Dolný Kubín Jasenová Rodný dom Martina Kukučína Múzeum I/59
Žilinský Dolný Kubín Jasenová Rodný dom Martina Kukučína Ľudová architektúra I/59
Žilinský Dolný Kubín Krivá Kaplnka Náboženská pamiatka I/59
Žilinský Dolný Kubín Leštiny Drevený evanjelický artikulárny kostol Náboženská pamiatka I/59
Žilinský Dolný Kubín Leštiny Drevený evanjelický artikulárny kostol Lokalita UNESCO I/59
Žilinský Dolný Kubín Oravský Podzámok Kostol sv. Jána Nepomuckého Náboženská pamiatka I/59
Žilinský Dolný Kubín Oravský Podzámok Oravský hrad Hrad I/59
Žilinský Dolný Kubín Oravský Podzámok Oravský hrad Múzeum I/59
Žilinský Dolný Kubín Oravský Podzámok Pamiatková zóna Historická lokalita I/59
Žilinský Dolný Kubín Párnica Pamätník – Boje SNP Pamätník I/59
Žilinský Dolný Kubín Veličná Kostol sv. Michala. Náboženská pamiatka I/70
Žilinský Dolný Kubín Vyšný Kubín Kaštieľ Kaštieľ I/59
Žilinský Dolný Kubín Vyšný Kubín Vyšnokubínske skalky Prírodná a krajinná zaujímavosť I/59
Žilinský Dolný Kubín Zázrivá Drevenice Ľudová architektúra I/70
Žilinský Hričovské Podhradie Žilina Hrad Budatín Hrad D1
Žilinský Hričovské Podhradie Žilina Mestská pamiatková rezervácia Žilina Historická lokalita D1
Žilinský Hričovské Podhradie Žilina Považská galéria Galéria D1
Žilinský Ivachnová Bobrovník Archeologická lokalita Havránok Archeologická lokalita D1
Žilinský Ivachnová Liptovský Hrádok Hrad a kaštieľ Liptovský hrádok Hrad D1
Žilinský Kysucké Nové Mesto Dolný Vadičov Zrubový dom Ľudová architektúra I/11
Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Krajská hvezdáreň Významné miesto I/11
Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Pamiatková zóna Historická lokalita I/11
Žilinský Kysucké Nové Mesto Lodno Zvonica Ľudová architektúra I/11
Žilinský Kysucké Nové Mesto Povina Zrubový dom Ľudová architektúra I/11
Žilinský Kysucké Nové Mesto Radoľa Kaštieľ Radoľa Kaštieľ I/11
Žilinský Kysucké Nové Mesto Radoľa Kaštieľ Radoľa Múzeum I/11
Žilinský Kysucké Nové Mesto Radoľa Koscelisko Archeologická lokalita I/11
Žilinský Kysucké Nové Mesto Rudinská Zrubový dom Ľudová architektúra I/11
Žilinský Liptovský Hrádok a Pribylina Liptovský Hrádok Hrad Liptovský hrádok Hrad D1
Žilinský Liptovský Hrádok a Pribylina Liptovský Hrádok Národopisné a ovčiarske múzeum Múzeum D1
Žilinský Liptovský Mikuláš Bobrovník Archeoskanzen Havránok Archeologická lokalita I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Demänovská Dolina Demänovská ľadová jaskyňa Jaskyňa I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Fačkov Kostol sv. Mikuláša Náboženská pamiatka I/64
Žilinský Liptovský Mikuláš Hybe Hybská tiesňava Prírodná a krajinná zaujímavosť I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Hybe Kostol Všetkých svätých Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Hybe Pamiatková zóna Historická lokalita I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Lietava Hrad Lietava Zrúcanina I/64
Žilinský Liptovský Mikuláš Lietavská Lúčka Kaštieľ Kaštieľ I/64
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovská Sielnica Liptovský hrad Zrúcanina I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovská Sielnica Veža kostola Panny Márie Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovská Sielnica Veža kostola Panny Márie Múzeum I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovská Sielnica Veža kostola Panny Márie v Liptovskej Sielnice Náboženská pamiatka D1
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovská Sielnica Veža kostola Panny Márie v Liptovskej Sielnice Múzeum D1
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Expozícia baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok Múzeum I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Expozícia baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok Technická pamiatka I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Hrad Liptovský hrádok Hrad D1
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Hrad Liptovský hrádok Zrúcanina I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Kaštieľ Kaštieľ I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Mašiansky balvan Prírodná a krajinná zaujímavosť I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Národopisné a ovčiarske múzeum Múzeum I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Pamiatková zóna Historická lokalita D1
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Pamiatková zóna Historická lokalita I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Čierny orol (NKP) Múzeum I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Demänovské jaskyne Jaskyňa D1
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovská galéria P. M. Bohúňa Galéria D1
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovská galéria P. M. Bohúňa Galéria I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovská knižnica G. F. Belopotockého Významné miesto I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovská Mara – vodná nádrž Prírodná a krajinná zaujímavosť I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš NKP Čierny orol Múzeum D1
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Pamiatková zóna Historická lokalita D1
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Pamiatková zóna Historická lokalita I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Partizánska Ľupča Demänovská jaskyňa Slobody Jaskyňa I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Partizánska Ľupča Pamiatková zóna Historická lokalita I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Pribylina Skanzen Pribylina Múzeum I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Pribylina Skanzen Pribylina Ľudová architektúra I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek Kostol sv. Alžbety Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek Prosiecka dolina Prírodná a krajinná zaujímavosť I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Rajec Kostol sv. Ladislava, Trojičný stĺp Náboženská pamiatka I/64
Žilinský Liptovský Mikuláš Rajec Pamätník 2. sv. vojny Pamätník I/64
Žilinský Liptovský Mikuláš Rajec Pamiatková zóna Historická lokalita I/64
Žilinský Liptovský Mikuláš Rajecké Teplice - Poluvsie Poluvsianka skalná ihla Prírodná a krajinná zaujímavosť I/64
Žilinský Liptovský Mikuláš Terchová Expozícia Jánošík a Terchová Múzeum I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Važec Galéria J. Hálu Galéria I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Važec Važecká jaskyňa Jaskyňa I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Východná Pamiatková zóna Historická lokalita I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Východná Prírodný amfiteáter Ľudová architektúra I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Vyšná Boca Banícky dom Múzeum I/72, I/18
Žilinský Liptovský Mikuláš Vyšná Boca Banícky dom Ľudová architektúra I/72, I/18
Žilinský Liptovský Peter Pribylina Skanzen Pribylina Ľudová architektúra D1
Žilinský Martin Blatnica Hrad Blatnica Zrúcanina I/65
Žilinský Martin Blatnica Kaštieľ Kaštieľ I/65
Žilinský Martin Blatnica Kostol sv. Ondreja Náboženská pamiatka I/65
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Hrad Zniev Zrúcanina I/65
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Pamiatková zóna Historická lokalita I/18
Žilinský Martin Martin Pamiatková zóna Historická lokalita I/18,I/65
Žilinský Martin Martin Slovenské komorné divadlo Významné miesto I/18,I/65
Žilinský Martin Martin Stará Ladoveň - Národný cintorín Pamätný cintorín I/65 prieťah
Žilinský Martin Martin Turčianska galéria Galéria I/18, I/65
Žilinský Martin Martin Turčianska knižnica Významné miesto I/18,I/65
Žilinský Martin Martin - Jahodníky Múzeum slovenskej dediny v prírode Múzeum v prírode I/65 prieťah
Žilinský Martin Martin - Priekopa Hrádok Archeologická lokalita I/18
Žilinský Martin Martin - Priekopa Kostol sv. Kríža Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Martin Martin - Záturčie Evanjelický kostol Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Martin Martin - Záturčie Kaštieľ v Záturčí Kaštieľ I/18,I/65
Žilinský Martin Necpaly Kaštieľ Kaštieľ I/65
Žilinský Martin Príbovce Kostol sv. Šimona a Júdu Náboženská pamiatka I/65
Žilinský Martin Príbovce Kúria Kaštieľ I/65
Žilinský Martin Sklabiňa Výšinné Hradisko Archeologická lokalita I/65
Žilinský Martin Sklabinský Podzámok Hrad Sklabiňa Zrúcanina I/65
Žilinský Martin Sučany Kostol Narodenia Panny Márie Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Martin Sučany Mohyla Archeologická lokalita I/18
Žilinský Martin Turany Kostol sv. Gála a zvonica Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Námestovo Hruštín Dom ľudový Ľudová architektúra I/78
Žilinský Námestovo Námestovo Slanický ostrov umenia Galéria I/59
Žilinský Námestovo Oravská Lesná Kysucko-oravská lesná železnica Technická pamiatka I/78
Žilinský Námestovo Oravská Polhora Hviezdoslavova hájovňa Múzeum I/78
Žilinský Námestovo Rabča Kostol Navštívenia Panny Márie Náboženská pamiatka I/78
Žilinský Námestovo Zákamenné Hrob biskupa Jána Vojtaššáka Pamätný cintorín I/78
Žilinský Námestovo Zákamenné Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kalvária Náboženská pamiatka I/78
Žilinský Námestovo Zákamenné Pamätník padlým v 1. a 2. sv. vojne, Rowlandov kameň Pamätník I/78
Žilinský Oravský Podzámok Oravský Podzámok Oravský hrad Hrad R3
Žilinský Ružomberok Bešeňová Kaštieľ Mitošiny Kaštieľ I/18
Žilinský Ružomberok Hubová Kostol Povýšenia sv. kríža Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Ružomberok Kvačany Kvačianska dolina Prírodná a krajinná zaujímavosť I/18
Žilinský Ružomberok Likavka Hrad Likava Hrad I/18, I/59
Žilinský Ružomberok Liptovská Osada Korytnica Zrúcanina I/59
Žilinský Ružomberok Liptovský Ján Pamiatková zóna Historická lokalita I/18
Žilinský Ružomberok Ľubochňa Dom kúpeľný s areálom Kúpele I/18
Žilinský Ružomberok Lúčky Kúpele Lúčky Kúpele I/18, I/59
Žilinský Ružomberok Ludrová Kostol Všetkých Svätých Náboženská pamiatka I/18, I/59
Žilinský Ružomberok Nižná Boca Pamiatková zóna Historická lokalita I/18, I/72
Žilinský Ružomberok Ružomberok Liptovské múzeum Múzeum I/18, I/59
Žilinský Ružomberok Ružomberok Pamiatková zóna Historická lokalita I/18, I/59
Žilinský Ružomberok Ružomberok - Vlkolínec Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Ružomberok - Vlkolínec Ľudová architektúra I/59, I/18
Žilinský Ružomberok Ružomberok - Vlkolínec Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Ružomberok - Vlkolínec Lokalita UNESCO I/59, I/18
Žilinský Ružomberok Stankovany Dom ľudový Ľudová architektúra I/18
Žilinský Ružomberok Svätý Kríž Drevený artikulárny kostol Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Ružomberok Vavrišovo Pamätná tabuľa Dr. Ing. Peter Zaťko, múzeum Pamätník I/18
Žilinský Turčianske Teplice Horná Štubňa Kostol sv. Anny Náboženská pamiatka I/65
Žilinský Turčianske Teplice Slovenské Pravno Kaštieľ Kaštieľ I/65
Žilinský Turčianske Teplice Slovenské Pravno Kostol Všetkých svätých Náboženská pamiatka I/66
Žilinský Turčianske Teplice Turčianske Teplice Slovenské liečebné kúpele Kúpele I/65
Žilinský Turčianske Teplice Turčianske Teplice - Diviaky Kaštieľ Kaštieľ I/65
Žilinský Tvrdošín Nižná Výšinné Hradisko Archeologická lokalita I/59
Žilinský Tvrdošín Podbiel Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Historická lokalita I/59
Žilinský Tvrdošín Podbiel Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Ľudová architektúra I/60
Žilinský Tvrdošín Trstená Pamiatková zóna Historická lokalita I/59
Žilinský Tvrdošín Tvrdošín Drevený gotický kostol Všetkých svätých Náboženská pamiatka I/59
Žilinský Tvrdošín Tvrdošín Drevený gotický kostol Všetkých svätých Lokalita UNESCO I/59
Žilinský Tvrdošín Tvrdošín Galéria M. Medveckej Galéria I/59
Žilinský Tvrdošín Tvrdošín Pamiatková zóna Historická lokalita I/59
Žilinský Tvrdošín Tvrdošín - Krásna Hôrka Dom ľudový Významné miesto (mauzóleum) I/59
Žilinský Tvrdošín Tvrdošín - Medvedzie Zrubový ľudový dvojdom Ľudová architektúra I/59
Žilinský Tvrdošín Vitanová Oravice - Juráňova dolina, Bobrovecká dolina Prírodná a krajinná zaujímavosť I/59
Žilinský Tvrdošín Zuberec Múzeum oravskej dediny Múzeum v prírode I/59
Žilinský Tvrdošín Zuberec Múzeum oravskej dediny Ľudová architektúra I/59
Žilinský Tvrdošín Zuberec Západné Tatry - Roháče Prírodná a krajinná zaujímavosť I/59
Žilinský Važec Važec Važecká jaskyňa Jaskyňa D1
Žilinský Východná Východná Prírodný amfiteáter Ľudová architektúra D1
Žilinský Žilina Čičmany Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Čičmany Historická lokalita I/64
Žilinský Žilina Čičmany Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva Čičmany Ľudová architektúra I/64
Žilinský Žilina Čičmany Radenov dom Múzeum I/64
Žilinský Žilina Čičmany Radenov dom Ľudová architektúra I/64
Žilinský Žilina Divinka Kaštiel Divinka Kaštieľ I/11
Žilinský Žilina Divinka Kaštiel Divinka Múzeum I/11
Žilinský Žilina Dolný Hričov Kaštieľ Kaštieľ I/18
Žilinský Žilina Dolný Hričov Kostol sv. Michala Náboženská pamiatka I/18
Žilinský Žilina Hričovské Podhradie Hrad Hričov Zrúcanina I/18
Žilinský Žilina Porúbka Slnečné skaly, kaplnka Prírodná a krajinná zaujímavosť I/64
Žilinský Žilina Rajecká Lesná Bazilika narodenia Panny Mária, Slovenský betlehem Náboženská pamiatka I/64
Žilinský Žilina Rajecké Teplice Kúpele – SLK, a.s. Kúpele I/64
Žilinský Žilina Strečno Hrad Strečno Pevnosť I/18
Žilinský Žilina Žilina Bábkové divadlo Významné miesto I/11, I/18, I/64
Žilinský Žilina Žilina Hrad Budatín Hrad I/11, I/18, I/64
Žilinský Žilina Žilina Krajská hvezdáreň Významné miesto I/11, I/18, I/64
Žilinský Žilina Žilina Krajská knižnica Významné miesto I/11, I/18, I/64
Žilinský Žilina Žilina Mestská pamiatková rezervácia Žilina Historická lokalita I/11, I/18, I/64
Žilinský Žilina Žilina Považská galéria Galéria I/11, I/18, I/64
Žilinský Žilina Žilina Považské múzeum Múzeum I/11, I/18, I/64

Aktuálne

BECEP 2024

BECEP 2024

07.11.2023
V dňoch 19.09.2024 – 20.09.2024 v priestoroch Hotela Patria****, Štrbské Pleso už po osemnásty krát uskutoční, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2024“.
Všetkých účastníkov na túto konferenciu s medzinárodnou účasťou srdečne pozývame.
Pozvánku s podrobným programom nájdete na: BECEP 2024
Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora