Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Technické predpisy rezortu>Návrh úloh RVT
Prejsť na navigáciu

Návrh úloh RVT

V zmysle MP č. 44/2021 navrhovateľom úloh RVT môže byť MD SR, organizácie patriace do jeho pôsobnosti, vysoké školy technického zamerania, spoločnosti podieľajúce sa na súvisiacom výskume, navrhovaní/projektovaní, výstavbe, prevádzke a údržbe stavieb PK a ich objektov a široká odborná verejnosť.

Návrh sa podáva na základe podnetov z praxe, na základe aktuálnych zistení v oblasti cestného hospodárstva, ktoré je potrebné zosúladiť a stanoviť kritériá, parametre a požiadavky, spracovaním nových alebo revidovaných TPR.

Návrh na riešenie úlohy RVT je potrebné zaslať v slovenskom jazyku úplne a riadne vyplnený najneskôr do 30.11. príslušného kalendárneho roku. Jednotlivé návrhy je možné doručiť poštou na adresu Slovenskej správy ciest, Dúbravská cesta 1152/3 , 841 04 Bratislava alebo elektronicky vo formáte *.pdf na e-mailovú adresu zuzana.drgon@ssc.sk.
Zároveň je potrebné jednotlivé návrhy a podnety na riešenie úloh RVT, zasielané či už poštou alebo elektronicky, doručiť na vyššie uvedenú e-mailovú adresu aj v editovateľnom formáte *.doc.

Návrh na riešenie úlohy RVT nemusí byť zaradený do rokovacieho programu Technickej rady (TR), ak nebude navrhovateľom úplne a riadne vyplnený.

 

Aktualizované: 12.2.2024

Publikované: 23.3.2009

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora