SSC>Technické predpisy rezortu>TPR - Pripomienkovanie
Prejsť na navigáciu

TPR - Pripomienkovanie

Zoznam návrhov TPR na verejné pripomienkovanie

Vaše pripomienky prosíme zaslať v súbore excel v priloženom formulári
Formulár [XLSX, 18 kB]


 Návrh TPR
Termín pripomienkovania
Kontaktná osoba

Technické podmienky (TP) 6101 – Projektovanie diaľnic*

[PDF, 5,5 MB]

do 31.03.2023 do 12:00 h
zuzana.drgon@ssc.sk

Technické podmienky (TP) 6102 – Projektovanie ciest*

[PDF, 5,3 MB]

do 31.03.2023 do 12:00 h zuzana.drgon@ssc.sk

Technické podmienky (TP) 6110 – Projektovanie miestnych ciest*

[PDF, 5 MB]

do 31.03.2023 do 12:00 h zuzana.drgon@ssc.sk

*Návrhy súvisiacich pripravovaných STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110 budú zverejnené začiatkom januára 2023 na webovom sídle ÚNMS SR v sekcii Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie https://www.unms.sk/stranka/117/navrhy-povodnych-stn-na-verejne-prerokovanie/. Texty návrhov konkrétnych noriem v elektronickej forme zasiela ÚNMS SR na požiadanie len počas doby zverejnenia, po tomto termíne už nie je možné normy zaslať. Odporúčame, pokiaľ plánujete TP pripomienkovať, zabezpečiť si znenia návrhov STN včas.

 

Aktualizované: 1.2.2023

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora