Prejsť na navigáciu

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR).

Publikované: 2.10.2016

Aktuálne

Schválené TKP 20

Schválené TKP 20

20.12.2021
MDV SR schválilo:
TKP 20 Oceľové konštrukcie mostov
Účinnosť od: 20.12.2021
Schválené VL 2.2

Schválené VL 2.2

20.12.2021
MDV SR schválilo:
VL 2.2 – Odvodnenie
Účinnosť od: 20.12.2021
Schválené TP 032, TP 097

Schválené TP 032, TP 097

15.12.2021
MDV SR schválilo:
TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí
TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií

Účinnosť od: 15.12.2021

Schválené TKP 24, KLEaZ 1/2021

Schválené TKP 24, KLEaZ 1/2021

15.12.2021
MDV SR schválilo:
TKP 24 – Mostné závery
KLEaZ 1/2021 Katalógové listy emulzií a zálievok

Účinnosť od: 15.12.2021

Schválené VL 4, Dodatok č. 1/2021 k VL 1

Schválené VL 4, Dodatok č. 1/2021 k VL 1

15.12.2021
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2021 k VL 1 - Vozovky a krajnice
VL 4 – Mosty 

Účinnosť od: 15.12.2021
Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené dodatok č.1/2021 k TP 064

Schválené dodatok č.1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2021 k TP 064
Účinnosť od: 25.09.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora