slider

Nové cesty
pre vašu bezpečnosť

Celoštátne sčítanie dopravy

Celoštátne sčítanie dopravy

slider5 most

Most Komárno - Komárom

memorandum 1

becep 2023 a 2

Bezpečnosť cestnej premávky
2023

Prejsť na navigáciu

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR).

Publikované: 2.10.2016

Aktuálne

Schválené TP 025, TP 069, TP 105

Schválené TP 025, TP 069, TP 105

31.12.2021
MDV SR schválilo:
TP 025 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek zariadeniami SKIDDOMETER BV 11 a PROFILOGRAPH GE
TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov

Účinnosť od: 01.01.2022

Schválené TP 019, Komentár k TP 019

Schválené TP 019, Komentár k TP 019

30.12.2021
MDV SR schválilo:
TP 019 Dokumentácia stavieb ciest + Komentár k TP 019
Účinnosť od: 31.12.2021
Schválené TKP 20

Schválené TKP 20

20.12.2021
MDV SR schválilo:
TKP 20 Oceľové konštrukcie mostov
Účinnosť od: 20.12.2021
Schválené VL 2.2

Schválené VL 2.2

20.12.2021
MDV SR schválilo:
VL 2.2 – Odvodnenie
Účinnosť od: 20.12.2021
Schválené TP 032, TP 097

Schválené TP 032, TP 097

15.12.2021
MDV SR schválilo:
TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí
TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií

Účinnosť od: 15.12.2021

Schválené VL 4, Dodatok č. 1/2021 k VL 1

Schválené VL 4, Dodatok č. 1/2021 k VL 1

15.12.2021
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2021 k VL 1 - Vozovky a krajnice
VL 4 – Mosty 

Účinnosť od: 15.12.2021
Schválené TKP 24, KLEaZ 1/2021

Schválené TKP 24, KLEaZ 1/2021

15.12.2021
MDV SR schválilo:
TKP 24 – Mostné závery
KLEaZ 1/2021 Katalógové listy emulzií a zálievok

Účinnosť od: 15.12.2021

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora