slider

Nové cesty
pre vašu bezpečnosť

Celoštátne sčítanie dopravy

Celoštátne sčítanie dopravy

slider5 most

Most Komárno - Komárom

memorandum 1

becep 2023 a 2

Bezpečnosť cestnej premávky
2023

Prejsť na navigáciu

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR).

Publikované: 2.10.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 
Bezpečnosť cestnej premávky 2023

Bezpečnosť cestnej premávky 2023

28.12.2022
V dňoch 11.9.2023 - 13.9.2023 pripravujeme konferenciu s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky BECEP 2023“, Grand hotel Jasná.
Memorandum o spolupráci s technickými vysokými školami

Memorandum o spolupráci s technickými vysokými školami

23.12.2022
SSC podpísala memorandum o spolupráci s technickými vysokými školami 
Rozborová úloha

Rozborová úloha

21.12.2022
RÚ – Použitie kryštalických prísad do betónu a ich vplyv na vlastnosti betónu
RÚ – Použitie rímsových prefabrikátov na mostoch verejných komunikácií z hľadiska ich odolnosti a životnosti, z pohľadu životnosti ostatných konštrukčných častí mostov verejných komunikácií 
RÚ – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín novými skúšobnými metódami 
RÚ – Alkalicko-kremičitá reakcia v betóne 
TP 006 zrušnené k 01.12.2022

TP 006 zrušnené k 01.12.2022

01.12.2022
TP 006  Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák“ zrušnené k 01.12.2022
Schválený dodatok č. 1/2022 k TP 068

Schválený dodatok č. 1/2022 k TP 068

01.12.2022
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2022 k TP 068
Účinnosť od: 01.12.2022
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora