SSC>For general public>Control, complaints and petitions>Basic legal regulations and internal norms of SSC
Prejsť na navigáciu

Basic legal regulations and internal norms of SSC

  • Act no. 10/1996 on control in the State Administration as amended,
  • Act no. 357/2015 on financial control and audit on amendment of certain acts as amended,
  • Act no. 9/2010 on comlaints as amended,
  • Act no. 85/1990 on right to petition as amended,
  • Direction SSC no. 21/2006 on internal control including any amendments thereto.

 

Updated: 27.7.2018

Published: 4.6.2010

Aktuálne

Links

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť