SSC>Novinky
Prejsť na navigáciu

Aktuálne

1

  Workshop 2019

Ilustrácia Workshop 2019
Slovenská správa ciest, úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami  a mostami organizuje v dňoch 01.04.2019 – 05.04.2019 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.

  Schválené TP 112, TP 113

Ilustrácia Schválené TP 112, TP 113
MDV SR schválilo TP 112, TP 113
TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk
TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov
Účinnosť od: 07.02.2019


  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách

  Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Ilustrácia Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
TKP 15 Betónové konštrukcie všeobecne
TKP 18 Betón na konštrukcie
TKP 19 Predpäté betónové konštrukcie
TP 004 Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukcií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018


  Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Ilustrácia Schválený dodatok č. 1 k TP 047
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Identifikácia porúch vozoviek z výstupov zariadenia LineScan

  Cestársky deň

Ilustrácia Cestársky deň
8. novembra 2018 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému:
POKROČILÁ CESTNÁ TELEMATIKA A METROLÓGIA
PROTIHLUKOVÉ BARIÉRY SONICMAC  Návrh úloh RVT

Ilustrácia Návrh úloh RVT
Výzva na zaslanie námetov na riešenie úloh RVT v roku 2019.

  Školenie správcov komunikácií na výkon hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov

Ilustrácia Školenie správcov komunikácií na výkon hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov
Termín: 23. 10. 2018
Miesto: Infocentrum SSC, Miletičova 19, Bratislava

  Schválený dodatok č. 1/2018 k TP 100

Ilustrácia Schválený dodatok č. 1/2018 k TP 100
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 100
Projektovanie turbo-okružných križovatiek
Účinnosť od: 10.09.2018

1

Aktuálne

Workshop 2019

Workshop 2019

19.02.2019
Slovenská správa ciest, úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami  a mostami organizuje v dňoch 01.04.2019 – 05.04.2019 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 112, TP 113

Schválené TP 112, TP 113

04.02.2019
MDV SR schválilo TP 112, TP 113
TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk
TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov
Účinnosť od: 07.02.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora