SSC>Verejné obstarávanie>Súťažné podklady>"Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried “- Sereď, most 62-013 pre stavbu I/62 Sereď - most 62-013 – komplexná diagnostika mostného objektu
Prejsť na navigáciu

"Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried “- Sereď, most 62-013 pre stavbu I/62 Sereď - most 62-013 – komplexná diagnostika mostného objektu

 

Aktualizované: 27.7.2018

Publikované: 27.7.2018

Aktuálne

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018
Rozborová úloha

Rozborová úloha

22.10.2018
Identifikácia porúch vozoviek z výstupov zariadenia LineScan

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora