SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6201410450 kancelárske stoličky 1190,33 KODA TRADE, s.r.o.; Robotnícka 6, Banská Bystrica 97401; IČO: 36759325 554/6242/2014
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6201410449 vypracovanie znaleckého posudku 198,00 Heger Branislav Ing; Na Zábave 9, Banská Bystrica 97411; IČO: 724/6231/2014
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6301410500 I/68 Milhosť - likvid. komun. odpadu 226,50 FURA s.r.o.; SNP 77, Rozhanovce 04442; IČO: 36211451 40/2014/6371
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6301410499 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 210,06 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 366/6370/2009
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6301410498 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Bardejov 1614,79 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 366/6370/2009
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6301410497 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Humenné, Snina 4745,42 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 368/6370/2009
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6301410496 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Michalovce, Sobrance 4490,74 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 365/6370/2009
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6301410495 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Svidník, Stropkov 2780,59 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 411/6370/2009
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6201410457 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 361,33 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 1161/6270/2008
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6201410456 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 872,10 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 21/6270/2007
20. 8. 2014/
12. 8. 2014
6201410455 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 2752,74 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 21/6270/2007
20. 8. 2014/
13. 8. 2014
6401430092 I/78 Oravská Polhora - sanácia zosuvu, SP 07/2014 194429,56 Omniko s.r.o.; J.Ťatliaka 1785/6, Dolný Kubín 02601; IČO: 36414263 1720/6431/2013
19. 8. 2014/
17. 6. 2014
6400430053 Trenčín most -676,80 Amberg Engineering,s.r.o.; Somolického 1/B, Bratislava 81106; IČO: 35860073 893/2011
19. 8. 2014/
8. 8. 2014
5001410765 pohonné hmoty, nákupy na karty 07/2014 238,78 CCS Slovenská spoločnosť; Plynárenská 7/B, Bratislava 82109; IČO: 35708182 903189/2007
19. 8. 2014/
11. 8. 2014
6401410498 geodet. zameranie križovatky I/59 a I/70 v Dolnom Kubíne 1080,00 Valbek s.r.o.; Kutuzovova 11, Bratislava - Nové Me 83103; IČO: 36612642 486/6470/2014
19. 8. 2014/
13. 8. 2014
6201410460 dodávka a distrib. elektr. energie - Donovaly 771,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 43,4/6273/2008
19. 8. 2014/
13. 8. 2014
6201410459 poplatky za prevádzku mobilných telef. 07/2014 747,70 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 41/5200/2006
19. 8. 2014/
13. 8. 2014
6401410507 mesačné popl. - mobilné telefóny 07/2014 1025,30 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 rámcová zmluva
19. 8. 2014/
13. 8. 2014
6201410465 dodávka a distrib. elektr. energie - ZV, Hronská, križovatka 1118,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 45/6273/2008
19. 8. 2014/
13. 8. 2014
6201410464 dodávka a distrib. elektr. energie - Žiar n/Hronom CSS 3507,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 50, 51, 52/6273/2008
19. 8. 2014/
13. 8. 2014
6201410463 dodávka a distrib. elektr. energie - ZV, Lučenecká 716,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 49/6273/2008
19. 8. 2014/
13. 8. 2014
6201410462 dodávka a distrib. elektr. energie - Uľanka 346,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 47, 48/6273/2008
19. 8. 2014/
13. 8. 2014
6201410461 dodávka a distrib. elektr. energie - Kremnička 23,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 46/6273/2008
19. 8. 2014/
15. 8. 2014
6301410510 telefónne poplatky 07/2014 mobilné telefóny 855,42 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 T0502/2010
19. 8. 2014/
18. 8. 2014
6301410517 spotreba elektr. energie AB KE -201,69 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 51 000 00004C
18. 8. 2014/
29. 7. 2014
6300430101 Mníšek nad Popradom št.hranica 37860,00 Amberg Engineering,s.r.o.; Somolického 1/B, Bratislava 81106; IČO: 35860073 289/6300/2012
18. 8. 2014/
29. 7. 2014
6300430100 Michalovce križovatka 10040,40 Imvia Engineering s.r.o.; Budovateľská 50, Prešov 08001; IČO: 45248681 2846/6300/2013
15. 8. 2014/
1. 8. 2014
6300410453 inštalácia telefónu Panasonic, test funkčnosti 20,68 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 900/1230/2012 /
691/6342/2014
15. 8. 2014/
6. 8. 2014
5000410752 vodné a stočné 18.06.-16.07.2014 485,93 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 1416
15. 8. 2014/
6. 8. 2014
5000410751 zrážková voda 07/2014 351,68 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 4/20/8/2004
15. 8. 2014/
7. 8. 2014
5000410756 výmena barelov vody, 30 ks 136,08 Fontana Watercoolers, s. r. o.; Rožnavská 2, Bratislava 82104; IČO: 35720662 32/5210/2014
15. 8. 2014/
7. 8. 2014
5000410755 telefónne poplatky 07/2014 mobilné telefóny 1991,42 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 T0502/2010
15. 8. 2014/
7. 8. 2014
6200410433 údržba ciest I. tr. - čistenie priepustov a reprof. odvodnenia priekop 23996,40 FREKOMOS SK, s.r.o.; Domové role 69, Bratislava 82105; IČO: 36196428 663/6273/2014
15. 8. 2014/
7. 8. 2014
3000410762 znalecký posudok, k. ú. Trnávka, Studená 756,00 MH Consulting, s. r. o.; Mozartova 23, Bratislava 81102; IČO: 35832878 689/3300/2014
15. 8. 2014/
8. 8. 2014
6101410326 mesačné popl. - mobily 07/2014 927,96 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 T 0352/2006
15. 8. 2014/
8. 8. 2014
5001410769 daň z nehnuteľností 2014 - doplatok 24,43 Mesto Kremnica; Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica 96701; IČO: 320781 --- /
---
15. 8. 2014/
8. 8. 2014
5001410768 daň z nehnuteľností 2014 6,57 Obec Pohronská Poľhora; Hlavná 62, Pohronská Polhora 97656; IČO: 313700 --- /
---
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6301410475 dodávka elektr. energie AB Michalovce 174,00 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 5100000004C
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6301410474 dodávka elektr. energie AB Poprad 218,00 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 51 000 00004C
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6301410473 dodávka elektr. energie Matejovce 92,00 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 898/6371/2012
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6301410472 dodávka elektr. energie Hriadky, Dvorianky 78,00 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 3, 11/6370/2010
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6301410471 dodávka elektr. energie Hlinné, Čierne nad Topľou 47,00 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6401410502 BA-617NJ - oprava 512,88 Holčík Tibor AUTOELEKTRO; Záriečie 117, Mestečko 02052; IČO: 36892408 683/6442/2014
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6401410501 BA-029ZA - oprava 92,42 PNEU STYLE, s.r.o.; Kvačalova 11A, Žilina 01004; IČO: 36432318 715/6442/2014
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6301410483 dodávka zemného plynu AB Michalovce 27,00 Slovenský plyn.priemysel; Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 82511; IČO: 35815256 954012
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6301410482 mesačný popl. - SIM karta PBÚ Košice 91,57 Orange Slovensko, a.s.; Metodova 8, Bratislava 82108; IČO: 35697270 zmluva o pripojení
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6301410481 dodávka zemného plynu AB Košice 209,00 Slovenský plyn.priemysel; Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 82511; IČO: 35815256 807387
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
6301410480 dodávka zemného plynu AB Poprad 22,00 Slovenský plyn.priemysel; Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 82511; IČO: 35815256 904841
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
5001410773 telefónne poplatky 07/2014 pevné linky 1989,80 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235
15. 8. 2014/
11. 8. 2014
5001410772 Magio 07/2014 104,81 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 9904983327