SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
16. 9. 2014/
21. 8. 2014
5001410788 pohonné hmoty 08/2014 5104,49 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/71320/2004
16. 9. 2014/
25. 8. 2014
5001410790 BA-501VF oprava vozidla 99,60 Autopolis s.r.o.; Panónska cesta 32, Bratislava 85104; IČO: 35728311 660/1220/2012 /
701/5220/2014
16. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401410552 údržba ciest I. tr. 8574,14 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 730/6470/2010
16. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401430102 Lokca križovatka 2532,72 RealMaR s. r.o.; 17. novembra 2868, Čadca 02201; IČO: 36320200 292/6453/2012
16. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401430101 Trenčín most ZP 216,00 Mrázik Marián Ing.; Do Stošky 14, Žilina 01004; IČO: 10982396 726/6453/2014
16. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401430100 Trenčín most ZP 672,00 Mrázik Marián Ing.; Do Stošky 14, Žilina 01004; IČO: 10982396 708/6453/2014
16. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401410554 údržba ciest I. tr. 89313,19 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 730/6470/2010
16. 9. 2014/
2. 9. 2014
5001410803 BA-895LC oprava vozidla 34,10 Autopolis s.r.o.; Panónska cesta 32, Bratislava 85104; IČO: 35728311 660/1220/2012 /
795/5220/2014
16. 9. 2014/
4. 9. 2014
6201410501 údržba ciest I.tr. - prehliadky a servis CSS križovatka ZV 635,35 ALAM s.r.o.; Nezabúdková 40, Bratislava - Ružinov 82101; IČO: 35839465 31/2011/6231
16. 9. 2014/
4. 9. 2014
6201410500 údržba ciest I.tr. - záchytné bezpečnostné zariadenia 40910,64 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 410/6231/2014 /
1/6273/2014
16. 9. 2014/
4. 9. 2014
6201410499 údržba ciest I.tr. - prehliadky a servis CSS na križovatke ZH 15512,09 ALAM s.r.o.; Nezabúdková 40, Bratislava - Ružinov 82101; IČO: 35839465 31/2011/6231
16. 9. 2014/
4. 9. 2014
6201410498 údržba ciest I.tr. 07/2014 61,79 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 1192/3330/2011
16. 9. 2014/
4. 9. 2014
6201410497 údržba ciest I.tr. 07/2014 8191,69 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 1192/3330/2011
16. 9. 2014/
4. 9. 2014
1001410809 výmena bubna na HP Color LaserJet 174,00 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 900/1230/2012 /
804/0020/2014
16. 9. 2014/
4. 9. 2014
1001410808 výmena HDD na PC 56,29 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 900/1230/2012 /
803/0020/2014
16. 9. 2014/
4. 9. 2014
1001410807 výkon technika PO 08/2014 199,16 PROFIS spol.s.r.o.; ul. Jána Palárika 16, Holíč 90851; IČO: 34103201 19/1220/2007
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
5001410816 telefónne poplatky 08/2014 mobilné telefóny 1784,00 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 T0502/2010
16. 9. 2014/
5. 9. 2014
6401410565 údržba ciest I.tr. - PD pre most I/18 18-256E Žilina 1152,00 FIDOP s.r.o.; Jánošíkova 21, Žilina 01001; IČO: 36394343 733/6470/2014
16. 9. 2014/
5. 9. 2014
2001410815 hosting technickej a systémovej infraštruktúry 09/2014 3384,60 Rackscale, s. r. o.; Tomášikova 64, Bratislava 83104; IČO: 46192581 1416/2013/2000
16. 9. 2014/
5. 9. 2014
1001410814 VPN MPLS a internet 08/2014 2772,00 SWAN,a.s.; Borská 6, Bratislava 84104; IČO: 35680202 1662/5200/2012
16. 9. 2014/
5. 9. 2014
5001410812 GSM brána 360,00 Orange Slovensko, a.s.; Metodova 8, Bratislava 82108; IČO: 35697270 A0377496
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
6301410529 I/50 Vyšné Nemecké - servis toaletných kabín 182,40 TOI TOI DIXI, s.r.o.; Stará Vajnorská 37, Bratislava 83104; IČO: 36383074 21/2014/6371
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
6301410528 upratovacie práce AB Košice, Prešov, Michalovce 1214,16 LUX-Košice, s.r.o.; Prešovská 31, Košice 04001; IČO: 36579769 005/1998
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
6301460008 stravné lístky na 09/2014 3900,00 Edenred Slovakia, s.r.o.; Karadžičova 8, Bratislava 82015; IČO: 31328695
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
6101410356 dodávka elektr. energie Nové Zámky 09/2014 195,51 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 3104140122, -141
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
6101410355 dodávka elektr. energie Komárno 09/2014 198,22 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 140174713
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
6101410354 dodávka elektr. energie Trnava 09/2014 73,90 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 140222381
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
6101410353 oprava prístroja KD 20-T 4.1 800,40 Komárek Jiří Ing.; Dolní Novosadská 78/43, ; IČO: 46613129 769/6142/2014
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
6201410503 obslužné práce 07/2014 95,97 ŠVARBA s.r.o.; Beskydská 24, Banská Bystrica 97411; IČO: 44753951 1832/6240/2013
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
6401410567 BA-106KV - servis 210,34 PNEU STYLE, s.r.o.; Kvačalova 11A, Žilina 01004; IČO: 36432318 818/6442/2014
16. 9. 2014/
8. 9. 2014
6101460004 stravné lístky 4500,00 Edenred Slovakia, s.r.o.; Karadžičova 8, Bratislava 82015; IČO: 31328695 51755/99 /
827/6142/2014
12. 9. 2014/
11. 8. 2014
6401410500 údržba ciest I. tr. 107622,65 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 730/6470/2010
12. 9. 2014/
14. 8. 2014
6101410342 údržba ciest I.tr. 07/2014 333999,14 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s.; Štúrova 147, Nitra 94965; IČO: 35960736 903/6131/2010
12. 9. 2014/
15. 8. 2014
6301410509 nájom nebytových priestorov 08/2014 Rožňava 82,85 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 6370/31/2006
12. 9. 2014/
15. 8. 2014
6301410508 nájom nebytových priestorov 08/2014 Trebišov 100,91 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 6370/32/2006
12. 9. 2014/
21. 8. 2014
3001410787 konzultácie a poradenstvo pre projekt Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tr. 23340,00 Road Safety Management, s.r.o.; Humenské námestie 7, Bratislava - Petržal 85107; IČO: 44066279 18/3120/2014
12. 9. 2014/
25. 8. 2014
5001410791 oprava elektroinštalácie a bleskozvodov Studená 3125,00 Kuštár Ivan; Mierová 186, Bratislava 82105; IČO: 11676639 660/5200/2014
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401410553 údržba ciest I. tr. 3735,53 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 730/6470/2010
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401410551 údržba ciest I. tr. 20510,42 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 730/6470/2010
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401410550 údržba ciest I. tr. 1447,13 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 1192/3300/2011
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401410549 údržba ciest I. tr. 303,47 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 1192/3300/2011
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401410558 údržba ciest I. tr. 108859,92 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 745/6470/2010
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401410557 údržba ciest I. tr. 1400,40 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 745/6470/2010
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401410556 údržba ciest I. tr. 326,04 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 745/6470/2010
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
6401410555 údržba ciest I. tr. 315,24 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 745/6470/2010
12. 9. 2014/
2. 9. 2014
5001410801 servis výťahov 08/2014 31,88 Otis výťahy, s.r.o.; Rožňavská 2, Bratislava 83000; IČO: 35683929 M 2158
12. 9. 2014/
2. 9. 2014
1001410800 zariadenie HP ScanJet, 1 ks 1140,48 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 900/1230/2012 /
799/0020/2014
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
3001410798 inzercia - ponukové konanie na nájom nebytových priestorov Studená 280,50 Administer Slovakia, s. r. o.; Betliarska 22, Bratislava 85107; IČO: 43999948 734/3300/2014
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
2001410797 úloha RVT: Katalógové listy asfaltov - revízia 10056,89 VUIS-CESTY spol. s r.o.; Lamačská cesta 8, Bratislava 81104; IČO: 17310229 388/2210/2014
12. 9. 2014/
27. 8. 2014
2001410796 úradné overenie váhy nápravových tlakov Vyšné Nemecké 3518,46 EMCon s.r.o.; Lamačská cesta 8, Bratislava 81104; IČO: 17309956 1148/2013