SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
24. 9. 2014/
12. 9. 2014
6100410372 nákup mobilných telefónov 761,99 Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 TO502/2010 /
832/5210/2014
24. 9. 2014/
12. 9. 2014
6100410370 poštovné 08/2014 111,45 Slovenská pošta; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 58/2013/AM BATT
24. 9. 2014/
16. 9. 2014
6400410578 odvádzanie odpadových vôd Prievidza 08/2014 499,80 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 306201307
24. 9. 2014/
16. 9. 2014
6400410577 odvádzanie odpadových vôd Nováky 08/2014 502,60 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 306201307
24. 9. 2014/
16. 9. 2014
6400410576 odvádzanie odpadových vôd Handlová 08/2014 884,63 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 306201307
24. 9. 2014/
16. 9. 2014
6400410575 odvádzanie odpadových vôd Ladce 08/2014 1442,98 Považská vodárenská spoločnosť; Nová 133, Považská Bystrica 01746; IČO: 36672076 8142009
24. 9. 2014/
16. 9. 2014
6300410548 I/18 Bánovce - priepust, havária - PD 7596,60 Prodosing s.r.o.; Bardejovská 13, Ľubotice 08006; IČO: 36465992 384/6371/2014
24. 9. 2014/
16. 9. 2014
6100410377 údržba ciest I. tr. oblasť Nitra 08/2014 208444,91 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s.; Štúrova 147, Nitra 94965; IČO: 35960736 903-6131-2010
24. 9. 2014/
18. 9. 2014
6100410382 zrážková voda Nové Zámky 08/2014 3614,80 Západoslovenská vodárenská; Ľanová 17, Nové Zámky 94002; IČO: 36550949 7002066/2008
24. 9. 2014/
18. 9. 2014
6100410381 zrážková voda Šahy, Želiezovce, Levice 08/2014 3053,53 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Ludanská cesta 4, Levice 93405; IČO: 36550949 184/07, 151/07, 496/
24. 9. 2014/
18. 9. 2014
6100410380 zrážková voda Štúrovo 08/2014 1767,50 Západoslovenská vodárenská; Ľanová 17, Nové Zámky 94002; IČO: 36550949 7002067/2008
24. 9. 2014/
17. 9. 2014
6200410519 údržba ciest I.tr. - dendrologický posudok BB - prieťah 816,00 Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť; T. G. Masaryka 2117/24, Zvolen 96053; IČO: 35986433 659/6273/2014
24. 9. 2014/
19. 9. 2014
6200410531 poštové služby 08/2014 285,55 Slovenská pošta; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 231/2012
24. 9. 2014/
19. 9. 2014
6200410533 NáJOM NEBYTOVýCH PRIESTOROV bREZNO 09/2014 158,00 KEY SEVEN, s. r. o.; Kôšikovo 744/9, Brezno 97701; IČO: 46100890 444/6242/2008
24. 9. 2014/
19. 9. 2014
6200410532 reakreditácia oblastného laboratória 5112,00 Slovenská národná akreditačná; Karloveská 63, Bratislava 84000; IČO: 30809673 208/6231/2014
23. 9. 2014/
4. 9. 2014
1001410806 strážna služba 08/2014 16473,94 LUCUS EU, s. r. o.; Kaluža 776, Kaluža 07236; IČO: 46071547 46/1220/2007
23. 9. 2014/
9. 9. 2014
6201410504 popl. za neobmedzený mobilný internet 08/2014 94,07 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 41/5200/2006
22. 9. 2014/
9. 9. 2014
6301430128 Mníšek nad Popradom zosuv 4779,72 ISPO spol. s r.o.; Slovenská 86, Prešov 08001; IČO: 17085501 3116/6360/2013
22. 9. 2014/
10. 9. 2014
6401430104 Modernizácia a rek. Strečno most 213,17 Ministerstvo vnútra SR; Pribinova 2, Bratislava 81272; IČO: 151866 2014/021941-2
22. 9. 2014/
10. 9. 2014
6201430085 Brezno obchvat II.etapa 540,00 HBH projekt spol.s.r.o.; Ružová dolina 10, Bratislava 82109; IČO: 31815332 704/6231/2014
22. 9. 2014/
10. 9. 2014
6401430105 Čierne zosuv 107946,23 HASTRA s.r.o.; Dolné Rudiny 2/3528, Žilina 01001; IČO: 31606296 463/6431/2014
22. 9. 2014/
11. 9. 2014
5001410838 pohonné hmoty, nákupy na karty 08/2014 291,63 CCS Slovenská spoločnosť; Plynárenská 7/B, Bratislava 82109; IČO: 35708182 903189/2007
22. 9. 2014/
17. 9. 2014
6201410518 elektrická energia 09/2014 Uľanka 346,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 47 a 48/6273/2008
22. 9. 2014/
17. 9. 2014
6201410517 elektrická energia 09/2014 Kremnička 23,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 46/6273/2008
19. 9. 2014/
7. 8. 2014
1000410759 strážna služba 07/2014 16802,98 LUCUS EU, s. r. o.; Kaluža 776, Kaluža 07236; IČO: 46071547 46/1220/2007
19. 9. 2014/
28. 8. 2014
6201460004 stravné lístky 4800,00 Edenred Slovakia, s.r.o.; Karadžičova 8, Bratislava 82015; IČO: 31328695 806/6242/2014
19. 9. 2014/
9. 9. 2014
5001410822 odvoz odpadu 08/2014 668,25 HLAVNÉ MESTO SR Bratislava; Primiciálne námestie 1, Bratislava 81499; IČO: 603481 321260
19. 9. 2014/
9. 9. 2014
6301410531 údržba ciest I. tr. 176731,43 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 743/2010
19. 9. 2014/
10. 9. 2014
5001410832 telefónne poplatky 08/2014 pevné linky 1855,92 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235
19. 9. 2014/
10. 9. 2014
1001410831 seminár Verejné zákazky na stavebné práce 69,00 PROEKO BA s.r.o.; Strmý vršok 18, Bratislava 84106; IČO: 35900831 851/1210/2014
19. 9. 2014/
10. 9. 2014
1001410830 seminár Elektronické trhovisko v zmylse novely zákona o VO 150,00 VOSKO, s. r. o.; Oremlaz 435/40, Brusno 97662; IČO: 46619755 853/1210/2014
19. 9. 2014/
10. 9. 2014
1001410829 seminár Elektronické trhovisko, Podlimitné zákazky... 69,00 PROEKO BA s.r.o.; Strmý vršok 18, Bratislava 84106; IČO: 35900831 852/1210/2014
19. 9. 2014/
10. 9. 2014
6201410505 nájom nebytových priestorov - Lučenec 09/2014 222,70 SOŠ technická; Dukelských hrdinov 2, Lučenec 98401; IČO: 893307 258/6240/2014
19. 9. 2014/
10. 9. 2014
5001410834 elektrická energia 08/2014 Tále -446,18 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 9104771 2
19. 9. 2014/
10. 9. 2014
6201410510 servis dochádzkového systému 39,60 Apis spol. s r.o.; Lazovná 12, Banská Bystrica 97401; IČO: 30222575 814/6242/2014
19. 9. 2014/
10. 9. 2014
6201410506 strážna služba 08/2014 3786,98 Matis Ján; Hviezdoslavovo nám 1687, Dolný Kubín 02601; IČO: 22858849 42/1220/2007
19. 9. 2014/
11. 9. 2014
6401410573 výkon činnosti TPO, ABT a koordinátora bezpečnosti 08/2014 495,00 TEHAS, s.r.o.; Družstevná 1052, Kysucké Nové Mesto 02401; IČO: 36401269 1195/6431/2013
19. 9. 2014/
11. 9. 2014
6401410572 mesačné popl. - pevné linky 08/2014 509,48 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 5000/6/2006
19. 9. 2014/
11. 9. 2014
6301410533 údržba ciest I. tr. 3301,70 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 1192/3330/2011
19. 9. 2014/
11. 9. 2014
6101410359 mesačné popl. - pevné linky 08/2014 349,21 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235
19. 9. 2014/
12. 9. 2014
5001410842 vodné a stočné 17.07.-18.08.2014 555,02 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 1416
19. 9. 2014/
12. 9. 2014
5001410840 zrážková voda 08/2014 351,68 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 4/20/8/2004
19. 9. 2014/
12. 9. 2014
6101410362 zrážková voda Topoľčany 08/2014 764,18 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Tovarnícka 2208, Topoľčany 95501; IČO: 36550949 31/2009
19. 9. 2014/
12. 9. 2014
6101410375 zrážková voda Galanta 7, 8/2014 3103,10 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 1202/6132/2011
19. 9. 2014/
12. 9. 2014
6101410374 zrážková voda Šaľa 7, 8/2014 3129,47 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 1202/6132/2011
19. 9. 2014/
12. 9. 2014
6101410373 zrážková voda Sereď 7, 8/2014 1164,58 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 1202/6132/2011
19. 9. 2014/
12. 9. 2014
6101410371 nájom nebytových priestorov 09/2014 664,00 Cesty Nitra, a.s.; Murgašova 6, Nitra 94978; IČO: 34128344 2-130-2006
19. 9. 2014/
12. 9. 2014
1001410843 seminár Ako byť pripravený na kontrolu v subjektoch verejnej správy 192,00 PROEKO BA s.r.o.; Strmý vršok 18, Bratislava 84106; IČO: 35900831
19. 9. 2014/
12. 9. 2014
6301410545 vodné, stočné, zrážky AB Poprad 25,79 Podtatranská vodárenská; Hraničná 662/17, Poprad 05801; IČO: 36500968 235/05/PO/043/916
19. 9. 2014/
12. 9. 2014
6301410544 služby pevnej siete AB Košice 798,16 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235