SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510151 údržba ciest I.tr. 01/2015 377,04 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 745/6470/2010
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510150 údržba ciest I.tr. 01/2015 515544,72 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 745/6470/2010
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510149 údržba ciest I.tr. 01/2015 346165,34 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 730/6470/2010
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510148 údržba ciest I.tr. 01/2015 288586,06 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 730/6470/2010
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510147 údržba ciest I.tr. 01/2015 8595,31 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 730/6470/2010
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510146 údržba ciest I.tr. 01/2015 300887,80 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 730/6470/2010
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510145 údržba ciest I.tr. 01/2015 178029,48 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 1192/3300/2011
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510144 údržba ciest I.tr. 01/2015 7541,24 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 1192/3300/2011
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510143 údržba ciest I.tr. - kapacitné posúdenie križovatky Tr. Teplá 1140,00 FIDOP s.r.o.; Jánošíkova 21, Žilina 01001; IČO: 36394343 85/6470/2015
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510142 údržba ciest I.tr. - oprava CSS Čadca 619,27 ALAM s.r.o.; Nezabúdková 40, Bratislava - Ružinov 82101; IČO: 35839465 20/6470/2007
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
1000510187 správa IS ORIS 02/2015 871,20 ICP Integrated Computers Prog; Dolné Rudiny 1, Žilina 01001; IČO: 31587411 IC0502
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510154 stočné 03/2015 LM 2803,00 Liptovská vodárenská spol,a.s.; Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 03105; IČO: 36672441 7822007
18. 3. 2015/
5. 3. 2015
6400510153 pohonné hmoty 02/2015 1645,79 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2014
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510159 vodné a stočné 03/2015 DK 1900,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510158 vodné a stočné 03/2015 Tvrdošín 700,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510157 vodné a stočné 03/2015 H. Lehota 250,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510156 vodné a stočné 03/2015 Námestovo 200,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013
18. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510155 vodné a stočné 03/2015 Nižná 950,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013
18. 3. 2015/
5. 3. 2015
6400510171 BA-029ZA oprava vozidla 321,90 RODEX CAR, s.r.o.; Komárňanská 83, Bratislava 82105; IČO: 35860251 79/6442/2015
18. 3. 2015/
6. 3. 2015
6200530021 Kriváň križovatka 66,38 Štátna ochrana prírody SR; Tajovského 28B, Banská Bystrica 97401; IČO: 17058520 494/2015/6251/1867
18. 3. 2015/
6. 3. 2015
6300510124 čistenie a monitorovanie kanalizácie AB KE 847,56 MP KANAL service s.r.o.; Mojmírova 7, Prešov 08001; IČO: 45965838 86/6342/2015
18. 3. 2015/
6. 3. 2015
6300510121 vodné, stočné, zrážky AB Poprad 27,85 Podtatranská vodárenská; Hraničná 662/17, Poprad 05801; IČO: 36500968 235/05/PO/043/916
18. 3. 2015/
6. 3. 2015
6300510120 údržba ciest I.tr. 01/2015 104959,32 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 1192/3330/2011
18. 3. 2015/
9. 3. 2015
6300560002 stravné lístky na 03/2015 4410,00 Edenred Slovakia, s.r.o.; Karadžičova 8, Bratislava 82015; IČO: 31328695 51755/1999 /
119/6341/2015
18. 3. 2015/
9. 3. 2015
6200510101 údržba ciest I. tr. 234,96 Banskobystrická regionálna; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 738/6270/2010
18. 3. 2015/
9. 3. 2015
5000510208 daň z nehnuteľností 2015 1,48 Obec Trnovec; 66, Holíč 90851; IČO: 310085 --- /
---
18. 3. 2015/
9. 3. 2015
5000510207 daň z nehnuteľností 2015 28,69 Obec Pohranice; Pohranice 185, Pohranice 95102; IČO: 308382 --- /
---
18. 3. 2015/
9. 3. 2015
5000510206 daň z nehnuteľností 2015 7,37 Obec Okoč; Hlavná 833/57, Okoč 93028; IČO: 305642 --- /
---
18. 3. 2015/
9. 3. 2015
5000510205 daň z nehnuteľností 2015 3,28 Obec Kolíňany; Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany 95178; IČO: 308111 --- /
---
18. 3. 2015/
10. 3. 2015
6200530023 nájom 52,38 Slovenský pozemkový fond; Búdkova 36 , Bratislava 81715; IČO: 17335345 02086/2012
18. 3. 2015/
10. 3. 2015
6200530022 nájom 358,83 Slovenský pozemkový fond; Búdkova 36 , Bratislava 81715; IČO: 17335345 03143/2012
18. 3. 2015/
10. 3. 2015
6200510115 odber PHM 01.02.-15.02.2015 706,68 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
13. 3. 2015/
22. 1. 2015
6300530007 Mnišek nad Popradom SD 39290,40 Amberg Engineering,s.r.o.; Somolického 1/B, Bratislava 81106; IČO: 35860073 289/6300/2012/03/11
13. 3. 2015/
3. 3. 2015
5000510179 práce na telefónnej sieti 02/2015 424,88 MASS - ČIPKÁR; Nezábudkova 22, Bratislava 82101; IČO: 11925116 550/Ja/96
13. 3. 2015/
3. 3. 2015
5000510178 upratovanie 02/2015 4341,77 Mýval Slovakia, s.r.o.; Nové Záhrady I 13/A, Bratislava 82105; IČO: 31367844 550-41/99
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
5000510180 GSM brána 360,00 Orange Slovensko, a.s.; Metodova 8, Bratislava 82108; IČO: 35697270 A0377496
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510169 elektrická energia 03/2015 Žilina - Strážov 19,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73212191
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510168 elektrická energia 03/2015 Žilina - Strážov 18,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73212201
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510167 elektrická energia 03/2015 Martin 237,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 63102231
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510166 elektrická energia 03/2015 Žilina 51,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73168251
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510165 elektrická energia 03/2015 Svrčinovec 41,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 72137523
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510164 elektrická energia 03/2015 Žilina 21,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73212331
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510163 elektrická energia 03/2015 Čadca 41,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 72108403
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510162 elektrická energia 03/2015 Žilina 94,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73173771
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510161 elektrická energia 03/2015 Čadca 115,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73081992
13. 3. 2015/
4. 3. 2015
6400510160 elektrická energia 03/2015 Radoľa 37,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73298591
13. 3. 2015/
5. 3. 2015
6400510170 elektrická energia 03/2015 Liptovská Osada 80,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 33164783
13. 3. 2015/
10. 3. 2015
6100510092 nájom nebytových priestorov 1. Q 2015 503,88 Služby a servis, a.s.; Zelená 18, Trebatice 92210; IČO: 46455116 1147/6140/2012
13. 3. 2015/
10. 3. 2015
6200510110 dodávka a distrubúcia elektr. energie Uľanka 274,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 47, 48/2008
13. 3. 2015/
10. 3. 2015
6200510109 nájom nebytových priestorov Lučenec 03/2015 222,70 SOŠ technická; Dukelských hrdinov 2, Lučenec 98401; IČO: 893307 258/6240/2014