SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
7. 10. 2015/
18. 9. 2015
6300510501 nahrávacie zar. bezp. kamier + kamera 780,00 Insomnium, s.r.o.; Račianska 155, Bratislava 83102; IČO: 46590129 201513465
7. 10. 2015/
18. 9. 2015
6300510499 hygienické potreby - dodávka 3. Q 2015 788,03 CWS-boco Slovensko, s.r.o.; Bojnická 10, Bratislava - Rača 83104; IČO: 31411045 122/6342/2015
7. 10. 2015/
18. 9. 2015
6300510498 odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou Bardejov 1572,18 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 366/6370/2009
7. 10. 2015/
18. 9. 2015
6300510497 odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou Humenné, Snina 4831,70 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 368/6370/2009
7. 10. 2015/
18. 9. 2015
6300510496 odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou Michalovce, Sobrance 4472,04 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 365/6370/2009
7. 10. 2015/
18. 9. 2015
6300510495 odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou Giraltovce 213,53 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 366/6370/2009
7. 10. 2015/
9. 9. 2015
6400510591 BA-495KE - oprava 161,34 RODEX CAR, s.r.o.; Komárňanská 83, Bratislava 82105; IČO: 35860251 601/6442/2015
7. 10. 2015/
9. 9. 2015
6400510590 BL-823CM - servis 257,80 RODEX CAR, s.r.o.; Komárňanská 83, Bratislava 82105; IČO: 35860251 603/6442/2015
7. 10. 2015/
9. 9. 2015
6300510476 upratovacie práce AB Košice, Prešov, Michalovce 08/2015 1268,28 LUX-Košice, s.r.o.; Prešovská 31, Košice 04001; IČO: 36579769 005/1998
7. 10. 2015/
9. 9. 2015
6300510475 zrážková voda Prešov, Sabinov, Lipany 08/2015 6432,23 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 369/6370/2009
7. 10. 2015/
9. 9. 2015
6100510373 elektr. energia Medveďov 09/2015 50,00 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 738/6132/2015
7. 10. 2015/
9. 9. 2015
6100510372 elektr. energia Nové Zámky 09/2015 167,57 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 3104140122, -141
7. 10. 2015/
9. 9. 2015
6100510371 elektr. energia Komárno 09/2015 181,21 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 140174713
7. 10. 2015/
10. 9. 2015
6100510376 pohonné hmoty 15.-31.8.2015 1706,41 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
7. 10. 2015/
10. 9. 2015
6100510375 BA-454PO - servis 184,75 Autopolis s.r.o.; Panónska cesta 32, Bratislava 85104; IČO: 35728311 1835/5200/2014 /
617/6142/2015
7. 10. 2015/
10. 9. 2015
6300510483 I/68 Milhosť - komun. odpad 08/2015 42,88 FURA s.r.o.; SNP 77, Rozhanovce 04442; IČO: 36211451 1288/6371/2014
7. 10. 2015/
10. 9. 2015
6300510482 I/50 Vyšné Nemecké - vývoz KO za 08/2015 97,85 FURA s.r.o.; SNP 77, Rozhanovce 04442; IČO: 36211451 1287/6371/2014
7. 10. 2015/
10. 9. 2015
6300510481 KE-897DT - oprava 36,00 RODEX CAR, s.r.o.; Komárňanská 83, Bratislava 82105; IČO: 35860251 1837/5200/2014 /
574/6342/2015
7. 10. 2015/
10. 9. 2015
6300510480 upratovacie práce AB Poprad 58,17 Glatzová Helena; Okružná 776/54, Poprad 05801; IČO: 41302711 6312/26/05
7. 10. 2015/
10. 9. 2015
6300510478 výmena hygienických košov a vôní AB Košice 97,97 CWS-boco Slovensko, s.r.o.; Bojnická 10, Bratislava - Rača 83104; IČO: 31411045 6312/04/05
7. 10. 2015/
11. 9. 2015
6300510489 KE-904DT - servisná prehliadka 127,52 RODEX CAR, s.r.o.; Komárňanská 83, Bratislava 82105; IČO: 35860251 1837/5200/2014 /
604/6342/2015
7. 10. 2015/
11. 9. 2015
6300510488 KE-845DT - oprava 236,12 RODEX CAR, s.r.o.; Komárňanská 83, Bratislava 82105; IČO: 35860251 1837/5200/2014 /
540/6342/2015
7. 10. 2015/
11. 9. 2015
6300510487 BL-528EP - servis 302,75 RODEX CAR, s.r.o.; Komárňanská 83, Bratislava 82105; IČO: 35860251 1837/5200/2014
7. 10. 2015/
4. 9. 2015
2000510840 úradné meranie - váženie 08/2015 Vyšné Nemecké 30679,27 SLOVEKO, s.r.o.; Vojenská 7, Košice 04001; IČO: 36197874 1/SL/2002
7. 10. 2015/
22. 9. 2015
6100510407 BA-152IT - servisná prehliadka 162,67 Autopolis s.r.o.; Panónska cesta 32, Bratislava 85104; IČO: 35728311 1835/5200/2014 /
619/6142/2015
7. 10. 2015/
22. 9. 2015
6300510509 dodávka elektr. energie Tunel Stratená -33,44 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 205/6371/2007
7. 10. 2015/
21. 9. 2015
6100510396 zrážková voda Nitra-4 08/2015 2310,05 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008
7. 10. 2015/
21. 9. 2015
6100510392 zrážková voda Trnava intravilán 08/2015 3553,32 Trnavská vodárenská spol., a.s; Priemyselná 10, Piešťany 92101; IČO: 36252484 620/6132/2010
7. 10. 2015/
9. 9. 2015
5000510852 pohonné hmoty 08/2015 4605,40 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
1. 10. 2015/
18. 9. 2015
6200510487 BA-014NN - servis, akumulátor 138,25 MARTON TEAM RACING, s.r.o.; Zvolenská 19, Banská Bystrica 97405; IČO: 44642954 1834/5200/2014 /
600/6242/2015
1. 10. 2015/
8. 9. 2015
6100530040 Šurany križovatka 46393,39 Cesty Nitra, a.s.; Murgašova 6, Nitra 94978; IČO: 34128344 385/6131/2015
1. 10. 2015/
10. 8. 2015
6100530036 Nové Zámky križovatka 35160,37 Cesty Nitra, a.s.; Murgašova 6, Nitra 94978; IČO: 34128344 386/6131/2015
1. 10. 2015/
16. 9. 2015
6200510483 správa ŠRZ Tále 08/2015 1658,00 AMG Security s.r.o.; Nám. SNP 98/2, Zvolen 96047; IČO: 46268995 1690/2013/6232
1. 10. 2015/
16. 9. 2015
6200510482 strážna služba 08/2015 3786,98 Matis Ján; Hviezdoslavovo nám 1687, Dolný Kubín 02601; IČO: 22858849 42/1220/2007
1. 10. 2015/
10. 8. 2015
6100530035 Dvory nad Žitavou križovatka 113896,10 Cesty Nitra, a.s.; Murgašova 6, Nitra 94978; IČO: 34128344 387/6131/2015
1. 10. 2015/
10. 8. 2015
6100530033 Šurany križovatka 192453,91 Cesty Nitra, a.s.; Murgašova 6, Nitra 94978; IČO: 34128344 3856131/2015
1. 10. 2015/
14. 8. 2015
6100530037 Rek.bet.vozoviek TT 2053337,60 Združenie betónky Trnava; Drieňová 27, Bratislava 82655; IČO: 31333320 342/6131/2015
1. 10. 2015/
24. 9. 2015
1000510885 odborné podujatie Dni slovenských cestárov 2340,00 Kongres STUDIO, spol. s r.o.; Hálova 5, Bratislava 85101; IČO: 45384851 705/1210/2015
1. 10. 2015/
22. 9. 2015
6200510493 preprogramovanie telef. ústredne 36,00 Toptel s.r.o.; Rudlovská 53, Banská Bystrica 97401; IČO: 35711876 525/6240/2013
1. 10. 2015/
21. 9. 2015
6300530156 Vranov nad Topľou Čemernianska 178219,19 Inžinierske stavby a.s.; Priemyselná 6, Košice 04245; IČO: 31651402 677/6300/2015
1. 10. 2015/
8. 9. 2015
1000510847 strážna služba 08/2015 Miletičova, Studená, Košice 16583,62 SQUALUS, s. r. o.; 123, Dúbravka 07215; IČO: 47483377 46/1220/2007
1. 10. 2015/
7. 9. 2015
1000510845 VPN MPLS a internet 08/2015 2772,00 SWAN,a.s.; Borská 6, Bratislava 84104; IČO: 35680202 1662/5200/2012
1. 10. 2015/
7. 9. 2015
2000510843 hosting technickej a systémovej infraštruktúry 09/2015 5594,40 Rackscale, s. r. o.; Tomášikova 64, Bratislava 83104; IČO: 46192581 1416/2013/200
1. 10. 2015/
28. 8. 2015
6200510456 údržba ciest I.tr. - obnova VDZ 127157,57 VADET s.r.o.; Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 97405; IČO: 43900950 1765/6231/2013
1. 10. 2015/
26. 8. 2015
6300510460 údržba ciest I. tr. - chemické ošetrenie cestnej zelene v KSP a PSK 07/2015 140756,77 TRIDE INVEST s.r.o.; Skuteckého 32, Banská Bystrica 97401; IČO: 31628281 2053/6231/2014
1. 10. 2015/
20. 8. 2015
6200530109 I/50 Lučenec - križovatka Vidiná - SP 07/2015 148331,68 Cesty Nitra, a.s.; Murgašova 6, Nitra 94978; IČO: 34128344 350/6231/2015
1. 10. 2015/
20. 8. 2015
6200530099 I/50 Kriváň - križovatka, stavebné práce 07/2015 102165,41 Swietelsky - Slovakia; Mokráň záhon 4, Bratislava 82104; IČO: 896225 348/6231/2015
1. 10. 2015/
24. 9. 2015
6200510494 elektr. energia Tornaľa 07/2015 36,02 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 42/6270/2007
1. 10. 2015/
22. 9. 2015
1000510883 údržba domény cdb.sk 20.10.2015-19.10.2016 17,40 ACTIVE 24, s. r. o.; Sokolovská 394/17, Praha 8 18600; IČO: 25115804 --- /
---
1. 10. 2015/
22. 9. 2015
6300530158 I/77 Bardejov juhozápadný obchvat - SP 08/2015 2055552,56 Združenie Eurovia-Strabag; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 316551518 2234/6300/2014/U5/14