SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
25. 11. 2014/
14. 11. 2014
6300410674 odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou Sečovce, Trebišov 2616,41 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 367/6370/2009
25. 11. 2014/
14. 11. 2014
6300410673 I/68 Milhosť - komun. odpad - likvid. 223,92 FURA s.r.o.; SNP 77, Rozhanovce 04442; IČO: 36211451 40/2014/6371
25. 11. 2014/
18. 11. 2014
6200410652 OOPP 615,64 LEMI BB, s. r. o.; Karpatská 4, Banská Bystrica 97411; IČO: 45724148 932/6242/2014
25. 11. 2014/
18. 11. 2014
6200410651 upratovacie služby 10/2014 893,34 ISS Facility Services, s. r. o; Mokráň Záhon 2, Bratislava 82104; IČO: 31345212 271/6231/2011
25. 11. 2014/
18. 11. 2014
6200410650 strážna služba 10/2014 3786,98 Matis Ján; Hviezdoslavovo nám 1687, Dolný Kubín 02601; IČO: 22858849 42/1220/2007
25. 11. 2014/
18. 11. 2014
6200410649 Patch káble 55,08 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 1019/6231/2014
25. 11. 2014/
18. 11. 2014
6200410648 odber PHM 16.-31.10.2014 1044,44 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
25. 11. 2014/
18. 11. 2014
6200410647 obsluha kotolne 10/2014 250,00 ŠVARBA s.r.o.; Beskydská 24, Banská Bystrica 97411; IČO: 44753951 1831/6240/2013
25. 11. 2014/
18. 11. 2014
6200410646 obslužné práce 10/2014 120,00 ŠVARBA s.r.o.; Beskydská 24, Banská Bystrica 97411; IČO: 44753951 1832/6240/2013
25. 11. 2014/
18. 11. 2014
6100410484 zrážková voda Nové Zámky 10/2014 3614,80 Západoslovenská vodárenská; Ľanová 17, Nové Zámky 94002; IČO: 36550949 7002066/2008
25. 11. 2014/
18. 11. 2014
6100410483 zrážková voda Štúrovo 10/2014 1767,50 Západoslovenská vodárenská; Ľanová 17, Nové Zámky 94002; IČO: 36550949 7002067/2008
24. 11. 2014/
20. 10. 2014
6300430180 Sedliská Holčíkovce 52836,00 Amberg Engineering,s.r.o.; Somolického 1/B, Bratislava 81106; IČO: 35860073 220/6300/2013
24. 11. 2014/
30. 10. 2014
6400430145 Čadca obchvat 8100,00 Amberg Engineering,s.r.o.; Somolického 1/B, Bratislava 81106; IČO: 35860073 197/2012
24. 11. 2014/
3. 11. 2014
2000430023 SW Vaisala Ice Export - licencia, 1 ks 2589,60 Spinet a.s.; Trnavská cesta 44, Bratislava 82102; IČO: 35720905 1012/2100/2014
24. 11. 2014/
12. 11. 2014
6400410712 údržba ciest I. tr. - ročná kontrola CSS Čadca 1199,17 ALAM s.r.o.; Nezabúdková 40, Bratislava - Ružinov 82101; IČO: 35839465 20/6470/2007
24. 11. 2014/
12. 11. 2014
6400410711 údržba ciest I. tr. - I/11 Radoľa výjazd - protišmykové opatrenia 35136,00 BITUNOVA spol. s r.o.; Neresnícka cesta 3, Zvolen 96001; IČO: 30228247 871/6470/2014
24. 11. 2014/
11. 11. 2014
6200410628 údržba ciest I. tr. - čistenie a premazanie ložísk na MO 34279,20 SVOMA s.r.o.; Podjavorinská 21, Lučenec 98401; IČO: 36622796 1709/6270/2014
24. 11. 2014/
11. 11. 2014
6100410456 I/64 Topoľčany preložka, 2. stavba II. etapa - biolog. rekultiv. 60745,90 Cesty Nitra, a.s.; Murgašova 6, Nitra 94978; IČO: 34128344 10/6131/2008
24. 11. 2014/
11. 11. 2014
6100410455 údržba ciest I. tr. oblasť TT, SE, DS 10/2014 50554,85 Správa a údržba ciest TTSK; Bulharská 39, Trnava 91853; IČO: 37847783 242-6131-2010
24. 11. 2014/
11. 11. 2014
6100410454 údržba ciest I. tr. oblasť BA 06/2014 627,49 Správa a údržba ciest TTSK; Bulharská 39, Trnava 91853; IČO: 37847783 242-6131-2010
24. 11. 2014/
11. 11. 2014
6100410453 údržba ciest I. tr. oblasť BA 08/2014 324,48 Správa a údržba ciest TTSK; Bulharská 39, Trnava 91853; IČO: 37847783 242-6131-2010
24. 11. 2014/
11. 11. 2014
6100410452 údržba ciest I. tr. oblasť BA 07/2014 122,59 Správa a údržba ciest TTSK; Bulharská 39, Trnava 91853; IČO: 37847783 242-6131-2010
21. 11. 2014/
3. 11. 2014
5000410956 stolové kalandáre 2015 302,22 NEOGRAFIA, a.s.; Sučianska 39A, Martin 03661; IČO: 31597912 1009/5210/2014
21. 11. 2014/
7. 11. 2014
5000410987 elektrická energia 11/2014 Studená 734,26 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 140178894
21. 11. 2014/
7. 11. 2014
2000410983 Zo súdnej praxe 2015, predplatné 1 ks 94,80 Wolters Kluwer, s. r. o.; Mlynské nivy 48, Bratislava 82109; IČO: 31348262 1141/2220/2014
21. 11. 2014/
6. 11. 2014
2000410980 Verejná správa 2015, predplatné, 1 ks 66,00 Poradca s.r.o.; Pri Celulózke 40, Žilina 01001; IČO: 36371271 1137/2220/2014
21. 11. 2014/
10. 11. 2014
1000410999 tlačiarne a multifunkčné zariadenia 16902,00 Tecprom - Trifit, s. r. o.; Trnavská cesta 84, Bratislava 82102; IČO: 34099662 883/0020/2014
21. 11. 2014/
10. 11. 2014
5000410996 pohonné hmoty, nákupy na karty 10/2014 282,48 CCS Slovenská spoločnosť; Plynárenská 7/B, Bratislava 82109; IČO: 35708182 903189/2007
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
1000410994 školenie Správa registratúry, hodnotenie a vyrďovanie záznamov, archív organizácie 324,00 Ústav vzdelávania a služieb,s; Bárdošová 33 , Bratislava 83312; IČO: 35810700 1157/1210/2014
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
5000411003 elektrická energia 10/2014 Tále -213,95 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 9104771 2
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
6300410648 výkon činnosti technika PO 213,30 Tibor Szerdahelyi; Záhradná 72, Streda nad Bodrogom 07631; IČO: 33148074 486/6320/2007
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
6300410647 upratovacie práce AB Košice, Prešov, Michalovce 1471,33 LUX-Košice, s.r.o.; Prešovská 31, Košice 04001; IČO: 36579769 005/1998 /
997/6342/2014
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
6300410646 I/50 Vyšné Nemecké - likvid. odpadov 120,82 FURA s.r.o.; SNP 77, Rozhanovce 04442; IČO: 36211451 33/2014/6371
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
6300410645 upratovacie práce AB Poprad 58,17 Glatzová Helena; Okružná 776/54, Poprad 05801; IČO: 41302711 6312/26/05
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
6300410644 dodávka a distrib. elektr. energie AB Michalovce 174,00 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 5100000004C
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
6300410643 dodávka a distribúcia elektr. energie AB Poprad 218,00 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 51 000 00004C
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
6300410642 mesačný poplatok - SIM karta - PBÚ Košice 91,57 Orange Slovensko, a.s.; Metodova 8, Bratislava 82108; IČO: 35697270 --- /
---
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
6300460010 stravné lístky na 11/2014 3780,00 Edenred Slovakia, s.r.o.; Karadžičova 8, Bratislava 82015; IČO: 31328695 51755/1999 /
1099/6341/2014
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
6100410451 merací klin - kalibrácia 9,60 Slovenská legálna metrologia; Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 97401; IČO: 37954521 1027/6142/2014
21. 11. 2014/
11. 11. 2014
6100410450 dodávka elektr. energie Kúty 11/2014Kúty 103,00 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 1044/6132/2013
21. 11. 2014/
12. 11. 2014
6400460004 stravné lístky 11, 12/2014 a 01/2015 9450,00 Edenred Slovakia, s.r.o.; Karadžičova 8, Bratislava 82015; IČO: 31328695 1095/2014
21. 11. 2014/
12. 11. 2014
6400410715 výkon činnosti TPO, ABT IVCS Žilina 10/2014 495,00 TEHAS, s.r.o.; Družstevná 1052, Kysucké Nové Mesto 02401; IČO: 36401269 1195/6431/2013
21. 11. 2014/
12. 11. 2014
6400410714 upratovacie práce AB Žilina 10/2014 911,59 VP SK, s.r.o.; Šoltésovej 1655/15, Považská Bystrica 01701; IČO: 45390207 1665/6432/0012
21. 11. 2014/
12. 11. 2014
6100410462 dodávka elektr. energie Komárno 11/2014 198,22 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 140174713
21. 11. 2014/
12. 11. 2014
6100410461 dodávka elektr. energie Trnava 11/2014 73,90 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 140222381
21. 11. 2014/
12. 11. 2014
6100410460 hromadná faktúra za prezúvanie mot. vozidiel 112,56 ContiTrade Slovakia s.r.o.; Terézie Vansovej 1054, Púchov 02001; IČO: 36336556 1281/5200/2013 /
13/6142/2014
21. 11. 2014/
12. 11. 2014
6100410459 BA-571SN - nákup pneumatík + prezúvanie 194,63 ContiTrade Slovakia s.r.o.; Terézie Vansovej 1054, Púchov 02001; IČO: 36336556 1281/5200/2013 /
931/6142/2014
21. 11. 2014/
12. 11. 2014
6100410458 BA-572SN - nákup pneumatík + prezúvanie 168,49 ContiTrade Slovakia s.r.o.; Terézie Vansovej 1054, Púchov 02001; IČO: 36336556 1281/5200/2013 /
902/6142/2014
21. 11. 2014/
12. 11. 2014
6100410457 BA-431UV - nákup pneumatík 378,53 ContiTrade Slovakia s.r.o.; Terézie Vansovej 1054, Púchov 02001; IČO: 36336556 1281/5200/2013 /
904/6142/2014
21. 11. 2014/
12. 11. 2014
6200410634 Miestny poplatok za komunálne odpady r. 2014 ZV 53,29 Mesto Zvolen; Námeste Slobody 22, Zvolen 96001; IČO: 320439 --- /
---