SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
20. 1. 2015/
14. 1. 2015
6200510010 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 618,91 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
20. 1. 2015/
14. 1. 2015
6200510009 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 599,21 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
19. 1. 2015/
22. 12. 2014
6300410781 nájom nebytových priestorov 12/2014 Trebišov 100,91 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 6370/32/2006
19. 1. 2015/
22. 12. 2014
6300410780 nájom nebytových priestorov 12/2014 Rožňava 82,85 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 6370/31/2006
19. 1. 2015/
19. 12. 2014
3000411159 geometrický plán k.ú. Nováky 8568,00 GEOBUILD, s. r. o.; Zupkova 27, Košice 04022; IČO: 45600651 1220/3300/2014
19. 1. 2015/
29. 12. 2014
5000411171 BA-996UG monitorovanie vozidla 2015 183,60 SETECH Telematics, s.r.o.; Borekova 6, Bratislava 82106; IČO: 35945575 1321/1220/2008
19. 1. 2015/
29. 12. 2014
2000411170 úradné meranie - váženie 12/2014 SR 95636,98 SLOVEKO, s.r.o.; Vojenská 7, Košice 04001; IČO: 36197874 1199/2000/2008
19. 1. 2015/
29. 12. 2014
2000411169 úradné meranie - váženie 12/2014 Vyšné Nemecké 30679,27 SLOVEKO, s.r.o.; Vojenská 7, Košice 04001; IČO: 36197874 1/SL/2002
19. 1. 2015/
23. 12. 2014
6100410553 údržba ciest I. tr. - vyhodnotenie stavu ciest v BSK, TTSK, NRSK 16140,00 UNI and Co., a. s.; Svätoplukova 28, Bratislava 82109; IČO: 46234900 575/2014/6172/VO6625
19. 1. 2015/
5. 1. 2015
2000510008 Čo má vedieť mzdová účtovníčka, predplatné 2015, 1 ks 49,50 AJFA+AVIS, s.r.o.; Klemensova 34, Žilina 01001; IČO: 31602436 1146/2220/2014
19. 1. 2015/
7. 1. 2015
5000510007 elektrická energia 2014 vyúčtovanie Studená 149,44 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 140178894
19. 1. 2015/
2. 1. 2015
1000510001 náhradné diely 1397,28 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 1293/0020/2014
19. 1. 2015/
29. 12. 2014
5000411173 BA-741AH monitorovanie vozidla 2015 183,60 SETECH Telematics, s.r.o.; Borekova 6, Bratislava 82106; IČO: 35945575 1317/1220/2008
19. 1. 2015/
29. 12. 2014
5000411172 BA-501VF monitorovanie vozidla 2015 183,60 SETECH Telematics, s.r.o.; Borekova 6, Bratislava 82106; IČO: 35945575 1322/1220/2008
19. 1. 2015/
8. 1. 2015
5000510017 vodné a stočné 20.11.-16.12.2014 345,49 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 1416
19. 1. 2015/
8. 1. 2015
5000510016 zrážková voda 12/2014 351,68 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 4/20/8/2004
19. 1. 2015/
7. 1. 2015
1000510013 technická podpora a servis 12/2014 4792,00 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 944/0020/2014
19. 1. 2015/
12. 1. 2015
2000510036 Beton TKS, predplatné 2015, 1 ks 32,43 BETON TKS, s.r.o.; Na Zámecké 9, Praha 4 14000; IČO: 26463407 1138/2220/2014
19. 1. 2015/
12. 1. 2015
5000510035 poistenie KASKO 2015 nové vozidlá 883,18 Allianz.-Slovenská poisťovňa,; Dostojevského rad 4, Bratislava 81574; IČO: 151700 7710022392
19. 1. 2015/
12. 1. 2015
5000510034 poistenie KASKO 17.12.-31.12.2014 nové vozidlá 36,30 Allianz.-Slovenská poisťovňa,; Dostojevského rad 4, Bratislava 81574; IČO: 151700 7710022392
19. 1. 2015/
12. 1. 2015
5000510033 PZP 2015 BL-485IP 79,73 Allianz.-Slovenská poisťovňa,; Dostojevského rad 4, Bratislava 81574; IČO: 151700 8080088830
19. 1. 2015/
12. 1. 2015
5000510032 PZP 02.12.-31.12.2014 BL-485IP 6,55 Allianz.-Slovenská poisťovňa,; Dostojevského rad 4, Bratislava 81574; IČO: 151700 8080088830
19. 1. 2015/
12. 1. 2015
5000510030 pohonné hmoty, nákupy na karty 12/2014 361,85 CCS Slovenská spoločnosť; Plynárenská 7/B, Bratislava 82109; IČO: 35708182 903189/2007
19. 1. 2015/
12. 1. 2015
5000510028 odvoz odpadu 12/2014 Miletičova, Studená 718,02 HLAVNÉ MESTO SR Bratislava; Primiciálne námestie 1, Bratislava 81499; IČO: 603481 321260
19. 1. 2015/
12. 1. 2015
5000510027 poštové služby 12/2014 506,40 Slovenská pošta; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 57/2013/Odd.AM BA TT
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6300510010 služby pevnej siete AB Košice 776,30 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6300510009 odvádzanie ZV z povrch. odtoku ciest I.tr. Poprad 7811,27 Podtatranská vodárenská; Hraničná 662/17, Poprad 05801; IČO: 36500968 792/6370/2010
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6300510008 odvádzanie ZV z povrch. odtoku ciest I.tr. Levoča 2584,97 Podtatranská vodárenská; Hraničná 662/17, Poprad 05801; IČO: 36500968 792/6370/2010
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6300510007 odvádzanie ZV z povrch. odtoku ciest I.tr. Sp. Belá 339,68 Podtatranská vodárenská; Hraničná 662/17, Poprad 05801; IČO: 36500968 792/6370/2010
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6300510006 dohľad nad plnením akreditačných požiadaviek 1152,00 Slovenská národná akreditačná; Karloveská 63, Bratislava 84000; IČO: 30809673 692/6310/2014
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
1000510039 seminár Elektronické trhovisko od 01.01.2015 138,00 PROEKO BA s.r.o.; Strmý vršok 18, Bratislava 84106; IČO: 35900831 26/1210/2015
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6100510017 zrážková voda Topoľčany 12/2014 764,18 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Tovarnícka 2208, Topoľčany 95501; IČO: 36550949 31/2009
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6100510016 zrážková voda Hurbanovo 4. Q 2014 7582,02 MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.; Komárňanská 69, Hurbanovo 94701; IČO: 36561193 2521/6132/2012
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6100510015 nákup PHM 15.31.12.2014 1399,41 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6100510014 dodávka elektr. energie Komárno 01/2015 181,21 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 140174713
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6100510013 dodávka elektr. energie Trnava 01/2015 73,92 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 140222381
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6100510012 poštové služby 12/2014 198,70 Slovenská pošta; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 58/2013/Odd.AM BATT
19. 1. 2015/
13. 1. 2015
6100510011 dodávka elektr. energie Nové Zámky 01/2015 167,57 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 3104140141
19. 1. 2015/
14. 1. 2015
6200510005 prevádzka mobilných telefónov 12/2014 757,00 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 41/5200/2006
15. 1. 2015/
22. 12. 2014
5000411164 pohonné hmoty 12/2014 3604,51 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
15. 1. 2015/
9. 1. 2015
6300510002 mesačný popl. - SIM karta- PBÚ Košice 91,57 Orange Slovensko, a.s.; Metodova 8, Bratislava 82108; IČO: 35697270 --- /
---
15. 1. 2015/
9. 1. 2015
6300510001 upratovacie práce AB Košice, Prešov, Michalovce 1214,16 LUX-Košice, s.r.o.; Prešovská 31, Košice 04001; IČO: 36579769 005/1998
15. 1. 2015/
8. 1. 2015
2000510014 oprava diagnostického zariadenia Skiddometer BV-11 3763,70 Moventor Oy; Viherkiitäjä 2, Pirkkala, Finland 33960; IČO: 23226993 1202/2110/2014
15. 1. 2015/
7. 1. 2015
1000510012 mzdový seminár Legislatívne zmeny a novinky od 1.1.2015 264,00 Asseco Solutions, a.s.; Plynárenská 7/C, Bratislava 82109; IČO: 602311 16/1210/2015
15. 1. 2015/
7. 1. 2015
2000510009 hosting technickej a systémovej infraštruktúry 01/2015 3384,60 Rackscale, s. r. o.; Tomášikova 64, Bratislava 83104; IČO: 46192581 1416/2013/2000
15. 1. 2015/
12. 1. 2015
6200510002 telek. popl. -dispečing, meteostanice 115,62 Orange Slovensko, a.s.; Metodova 8, Bratislava 82108; IČO: 35697270 234/2012
15. 1. 2015/
8. 1. 2015
1000510020 frekvencia rádiového spojenia I.Q.2015 ŠRZ Tále 5,40 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb; Továrenská 7, Bratislava 82855; IČO: 42355818 Rozh. 1410501338
15. 1. 2015/
9. 1. 2015
6100510007 mesčné popl. - telef. - pevné linky 12/2014 356,45 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235
15. 1. 2015/
9. 1. 2015
6100510006 mesačné popl. - mobily 12/2014 924,82 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0352/2006
15. 1. 2015/
9. 1. 2015
6100510005 zrážková voda Stupava 6-12/2014 3972,74 Technické služby Stupava, s.r.; Dlhá 11/1248, Stupava 90031; IČO: 43859623 393/6132/2011