SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
6. 2. 2015/
2. 2. 2015
6200510050 náklady za dodávku elektr. energie 951,96 Mesto Zvolen; Námeste Slobody 22, Zvolen 96001; IČO: 320439 222-10-2000/TH
6. 2. 2015/
2. 2. 2015
6200510049 náklady za dodávku elektr. energie 391,69 Mesto Zvolen; Námeste Slobody 22, Zvolen 96001; IČO: 320439 222-10-2000/TM
6. 2. 2015/
2. 2. 2015
6200510046 dodávka a distrib. elektr. energie 12,27 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 45/6273/2008
6. 2. 2015/
2. 2. 2015
6200510045 telekom. popl. - dispečing, meteostanice 115,62 Orange Slovensko, a.s.; Metodova 8, Bratislava 82108; IČO: 35697270 234/2012, 837/2009
5. 2. 2015/
15. 12. 2014
6300430254 Modernizácia a rek. Sosna most 96381,90 ZIPP Bratislav spol.s.r.o.; Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82015; IČO: 31355161 1876/6431/2013
5. 2. 2015/
15. 12. 2014
6300430260 Modernizácia a rek. Plaveč most 48408,01 ZIPP Bratislav spol.s.r.o.; Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82015; IČO: 31355161 1876/6431/2013
5. 2. 2015/
15. 12. 2014
6300430258 Modernizácia a rek.Smilno most 732,00 ZIPP Bratislav spol.s.r.o.; Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82015; IČO: 31355161 1876/6431/2013
5. 2. 2015/
15. 12. 2014
6300430257 Modernizácia a rek. Rakovčík most 16448,88 ZIPP Bratislav spol.s.r.o.; Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82015; IČO: 31355161 1876/6431/2013
5. 2. 2015/
15. 12. 2014
6300430256 Modernizácia a rek. Nižný Mirošov most 48020,93 ZIPP Bratislav spol.s.r.o.; Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82015; IČO: 31355161 1876/6431/2013
5. 2. 2015/
27. 1. 2015
5000510081 čistiace výrobky 224,10 VICOM s.r.o.; Mlynské Nivy 70, Bratislava 82105; IČO: 35908076 52/5210/2015
5. 2. 2015/
27. 1. 2015
6300510047 údržba ciest I. tr. 20940,44 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 1192/3330/2011
5. 2. 2015/
27. 1. 2015
6200510028 prenájom snehových oplôtkov 2642,53 Kvaššay Jozef; Hliny 1446/44-11 , Považská Bystrica 01701; IČO: 32900694 2023/6270/2014
5. 2. 2015/
28. 1. 2015
6300510054 pohonné hmoty 1722,31 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
5. 2. 2015/
28. 1. 2015
6400510064 ZA-873CF - oprava 122,26 RODEX CAR, s.r.o.; Komárňanská 83, Bratislava 82105; IČO: 35860251 21/6442/2015
5. 2. 2015/
28. 1. 2015
6400510063 pohonné hmoty 896,92 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2014
5. 2. 2015/
28. 1. 2015
6400510079 elektr. energia - predd. 1.polrok 2015 - Chata Podsuchá 149,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 33020231
5. 2. 2015/
28. 1. 2015
6400510078 platby za odvedenú vodu - Púchov 1.11.-31.12.2014 1148,26 Považská vodárenská spoločnosť; Nová 133, Považská Bystrica 01746; IČO: 36672076 8142009
5. 2. 2015/
28. 1. 2015
6400510081 elektr. energia - predd. 02/2015 - Liptovská Osada 80,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 33164783
5. 2. 2015/
28. 1. 2015
6400510080 elektr. energia - predd. 1.polrok 2015 - AB ZA 4400,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73264361
5. 2. 2015/
2. 2. 2015
6200510048 dodávka a distrib. elektr. energie -244,64 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 49/6273/2008
5. 2. 2015/
2. 2. 2015
6200510047 dodávka a distrib. elektr. energie -119,45 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 50, 51, 52/2008
5. 2. 2015/
5. 2. 2015
2000510110 Silnice Mosty, predplatné 2015, 1 ks 44,72 Pragoprojekt, a.s.; K Ryšánce 1668/16 , Praha 4 14754; IČO: 45272387 1134/2220/2014
4. 2. 2015/
29. 12. 2014
6400430192 Trenčín most 23811,83 DOPRAVOPROJEKT, a.s.; Kominárska 2,4, Bratislava 83203; IČO: 31322000 7584-99-343/6431/201
4. 2. 2015/
23. 12. 2014
6400430191 nájom 459,82 Železnice SR Bratislava; Klemensova 8, Bratislava 81361; IČO: 31364501
4. 2. 2015/
13. 1. 2015
6300510011 dodávka elektr. energie Tunel Stratená -52,72 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 205/6371/2007
4. 2. 2015/
19. 1. 2015
6300530002 Mníšek nad Popradom št.hr. 275561,48 Inžinierske stavby a.s.; Priemyselná 7, Košice 04245; IČO: 31651402 290/6300/2011/03/11
4. 2. 2015/
19. 1. 2015
6100530001 Most Komárno Komárom 149730,00 PONT-TERV ZRT; 3-5 , Budapest, HU 1119; IČO: 110043397 2675/1391/2013
4. 2. 2015/
20. 1. 2015
6200530003 B.Bystrica sev.obchvat 2851,20 GEODETICCA, s. r. o.; Floriánska 19, Košice 04001; IČO: 36572161 1195/6231/2014
4. 2. 2015/
21. 1. 2015
6400530001 Modernizácia a rek Strečno most 3,62 Ministerstvo vnútra SR; Pribinova 2, Bratislava 81272; IČO: 151866 2014/033508-4
4. 2. 2015/
26. 1. 2015
6300530015 Prešov odb.Škultétyho 300,33 Železnice SR Bratislava; Klemensova 8, Bratislava 81361; IČO: 31364501 849502263-2-2012
4. 2. 2015/
28. 1. 2015
6400560001 stravné lístky na 02-04/2015 9450,00 Edenred Slovakia, s.r.o.; Karadžičova 8, Bratislava 82015; IČO: 31328695 42/2015
3. 2. 2015/
7. 1. 2015
6100510001 dodávka elektr. energie Kúty vyúčt. r. 2014 -193,18 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 1044/6132/2013
3. 2. 2015/
13. 1. 2015
6100510009 dodávka elektr. energie Trnava 2014 -0,46 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 140222381
3. 2. 2015/
13. 1. 2015
6100510008 dodávka elektr. energie Nové Zámky 2014 -389,37 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 3104140141
2. 2. 2015/
26. 1. 2015
5000510077 koncesionárske poplatky I.Q.2015 597,49 RTVS, s. r. o.; Staré Grunty 2, Bratislava 84104; IČO: 36857432 --- /
---
2. 2. 2015/
26. 1. 2015
2000510078 Silnice Železnice, predplatné 2015, 1 ks 25,00 Konstrukce Media, s.r.o.; Starobělská 1133/5, Ostrava - Zábřeh 70030; IČO: 25851276 1136/2220/2014
2. 2. 2015/
27. 1. 2015
6300510053 spotreba elektr. energie Prešov 2014 194,22 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 363/6370/2009
2. 2. 2015/
27. 1. 2015
6300510052 spotreba elektr. energie Hlinné, Čierne nad Topľou 2014 96,23 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06
2. 2. 2015/
27. 1. 2015
6300510051 spotreba elektr. energie Hriadky, Dvorianky 2014 531,12 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 3, 11/6370/2010
2. 2. 2015/
27. 1. 2015
6300510050 spotreba elektr. energie Matejovce 2014 162,28 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 898/6371/2012
2. 2. 2015/
27. 1. 2015
6300510049 nájom za kancelárske priestory 1. Q. 2015 4024,27 DOPRAVOPROJEKT, a.s.; Kominárska 2,4, Bratislava 83203; IČO: 31322000 189/2005
2. 2. 2015/
27. 1. 2015
6300510046 spotreba elektr. energie AB Michalovce 2014 75,53 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 5100000004C
2. 2. 2015/
27. 1. 2015
6200510033 odpadová nádobka Xerox WC 7125 33,00 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 8/6242/2015
2. 2. 2015/
27. 1. 2015
6200510032 nájom nebytových priestorov Zvolen 01/2015 99,31 Doprastav, a.s.; Drieňová 27, Bratislava 82656; IČO: 31333320 6/6240/2004
2. 2. 2015/
27. 1. 2015
6100510041 BA-114LI - oprava 1115,00 Škoda Václav - AUTODUO; Dlhá 1995/25, Sereď 92601; IČO: 11707895 5/6142/2015
2. 2. 2015/
27. 1. 2015
6100510040 pohonné hmoty 1.-15.1.2015 974,49 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
30. 1. 2015/
15. 12. 2014
6300430268 Horný Zemplín 483724,21 Inžinierske stavby a.s.; Priemyselná 7, Košice 04245; IČO: 31651402 990/6300/2013/09/12
30. 1. 2015/
9. 1. 2015
6200510001 mobilný internet - meteostanice 12/2014 100,46 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 138/2013
30. 1. 2015/
21. 1. 2015
6400510030 údržba ciest I. tr. 12237,01 Národná diaľničná spoločnosť; Mlynské Nivy 45, Bratislava 82109; IČO: 35919001 1192/3300/2011
30. 1. 2015/
21. 1. 2015
6400510029 údržba ciest I. tr. - oprava CSS I/65 Košťany nad Turcom 1445,49 ALAM s.r.o.; Nezabúdková 40, Bratislava - Ružinov 82101; IČO: 35839465 20/6470/2007