SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
28. 1. 2014/
24. 1. 2014
6400410045 spotreba elektr. energie AB Žilina 2013 -392,98 Stredoslovenská energetika,a.s; Ulica republiky 5, Žilina 01047; IČO: 36403008 73264361
28. 1. 2014/
24. 1. 2014
6300410047 dodávka a distrib. elektr. energie - vyúčt. 2013 -534,23 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 36211222 363/6370/2009
28. 1. 2014/
24. 1. 2014
6300410046 dodávka a distrib. elektr. energie - vyúčt. 2013 -234,25 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 36211222 9/6370/2010
28. 1. 2014/
24. 1. 2014
6300410045 dodávka a distrib. elektr. energie - vyúčt. 2013 -188,23 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 36211222 446/2013/6370
28. 1. 2014/
27. 1. 2014
6300410050 dodávka elektr. energie 2013 Hlinné, Čierne n/Topľou -42,22 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 36211222 6370/02/06
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6200410028 pohonné hmoty 12/2013 1346,09 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6200410027 strážna služba 12/2013 3786,98 Matis Ján; Hviezdoslavovo nám 1687, Dolný Kubín 02601; IČO: 22858849 42/1220/2007
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6200410026 telekomunikačné poplatky 12/2013 773,00 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235/2005
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6200410025 zrážková voda 12/2013 Žiar nad Hronom 2582,15 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6200410024 zrážková voda 12/2013 Kremnica 847,07 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6200410023 zrážková voda 12/2013 B. Štiavnica 793,33 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6200410022 zrážková voda 12/2013 Hnúšťa 346,76 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 1161/6270/2008
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6200410021 zrážková voda 12/2013 Sliač 2161,18 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 22/6270/2007
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6200410020 zrážková voda 12/2013 Lučenec 2092,08 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 19/6270/2007
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410033 zrážková voda 12/2013 Sečovce, Trebišov 2751,30 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 367/6370/2009
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410032 zrážková voda 12/2013 Svidník, Stropkov 3121,13 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 411/6370/2009
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410031 zrážková voda 12/2013 Michalovce, Sobrance 4777,30 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 365/6370/2009
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410030 zrážková voda 12/2013 Humenné, Snina 4984,93 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 368/6370/2009
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410029 zrážková voda 12/2013 Bardejov 1682,08 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 366/6370/2009
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410028 zrážková voda 12/2013 Giraltovce 209,20 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 366/6370/2009
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410027 elektrická energia 02/2014 Tunel Stratená 970,00 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 36211222 205/6371/2007
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410026 pohonné hmoty 12/2013 1014,52 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410025 telekomunikačné poplatky 12/2013 pevné linky 873,61 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410024 výkon funkcie výťahového technika IV.Q.2013 24,00 LIFT - Dalibor Šoltís; Jasuschova 22, Košice 04023; IČO: 10684930 4/1998
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410023 výkon technika PO IV.Q.2013 213,30 Tibor Szerdahelyi; Záhradná 72, Streda nad Bodrogom 07631; IČO: 33148074 486/6320/2007
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410022 Trend predplatné 2014 74,00 TREND Representative, s. r. o.; Tomášikova 23, Bratislava 82101; IČO: 43824706 3/6341/2014
27. 1. 2014/
17. 1. 2014
6300410021 upratovanie 12/2013 58,17 Glatzová Helena; Okružná 776/54, Poprad 05801; IČO: 41302711 6312/26/05
27. 1. 2014/
16. 1. 2014
6400410007 telefónne poplatky 12/2013 pevné linky 499,44 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 5000/6/2006
27. 1. 2014/
16. 1. 2014
6400410006 upratovanie 12/2013 AB IVSC Žilina 911,59 VP SK, s.r.o.; Šoltésovej 1655/15, Považská Bystrica 01701; IČO: 45390207 1665/6432/2012
27. 1. 2014/
15. 1. 2014
5000410049 poštové služby 12/2013 385,10 Slovenská pošta; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 57/2013/Odd. AM BA,
27. 1. 2014/
13. 1. 2014
5000410048 pohonné hmoty, nákupy na karty 12/2013 210,44 CCS Slovenská spoločnosť; Plynárenská 7/B, Bratislava 82109; IČO: 35708182 903189/2007
27. 1. 2014/
13. 1. 2014
5000410045 zrážková voda 12/2013 354,07 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 4/20/8/2004
27. 1. 2014/
13. 1. 2014
5000410044 elektrická energia 12/2013 3123,31 Západoslovenská energetika, a.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 35823551 4120/170/2004
27. 1. 2014/
13. 1. 2014
2000410042 Občianske právo 2013 vyúčtovanie, 2ks 178,82 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o; M. Rázusa 23A, Žilina 01001; IČO: 31592503 415/2220/2012
27. 1. 2014/
13. 1. 2014
2000410041 Obchodné právo 2013 vyúčtovanie, 1 ks 64,95 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o; M. Rázusa 23A, Žilina 01001; IČO: 31592503 415/2220/2012
27. 1. 2014/
13. 1. 2014
2000410040 Pracovné právo 2013 vyúčtovanie, 1 ks 102,36 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o; M. Rázusa 23A, Žilina 01001; IČO: 31592503 415/2220/2012
27. 1. 2014/
13. 1. 2014
2000410039 Úplné znenia 2013 vyúčtovanie, 2 ks 73,80 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o; M. Rázusa 23A, Žilina 01001; IČO: 31592503 415/2220/2012
27. 1. 2014/
9. 1. 2014
5000410027 pohonné hmoty 12/2013 2028,73 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 00002855/73120/2004
27. 1. 2014/
7. 1. 2014
6300410002 nájom nebytových priestorov 12/2013 Rožňava 82,85 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 6370/31/2006
27. 1. 2014/
7. 1. 2014
6300410001 nájom nebytových priestorov 12/2013 Trebišov 100,91 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 6370/32/2006
24. 1. 2014/
16. 1. 2014
5000410052 PZP 2014 4542,59 Allianz.-Slovenská poisťovňa,; Dostojevského rad 4, Bratislava 81574; IČO: 151700 8080088830
24. 1. 2014/
21. 1. 2014
6400410011 Úplné znenia 2013 - vyúčt. 36,90 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o; M. Rázusa 23A, Žilina 01001; IČO: 31592503 671/2012
22. 1. 2014/
15. 1. 2014
6100410025 zrážková voda Šahy, Želiezovce, Levice 12/2013 2987,98 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Ludanská cesta 4, Levice 93405; IČO: 36550949 184, 151, 496/07
22. 1. 2014/
15. 1. 2014
6200410016 kancelársky materiál - záznamová kniha A4, A5, zošit A4 150,36 PAPERA, s. r. o.; Čerešňová 17, Banská Bystrica 97405; IČO: 46082182 1201/5210/2013
22. 1. 2014/
15. 1. 2014
6200410015 kancelársky materiál 726,29 KRPA Slovakia, s. r. o.; Hrabové 299, Bytča 01401; IČO: 30229138 1176/5210/2013
22. 1. 2014/
15. 1. 2014
6200410014 kancelársky materiál - spinky, spony, ... 280,07 TRIPSY, s. r. o.; Fučíkova 462, Sládkovičovo 92521; IČO: 36276464 1221/5210/2013
22. 1. 2014/
15. 1. 2014
6200410013 kancelársky materiál - odkladač Esselte Europost, dymový 136,40 TRIPSY, s. r. o.; Fučíkova 462, Sládkovičovo 92521; IČO: 36276464 1198/5210/2013
22. 1. 2014/
14. 1. 2014
6100410018 zrážková voda Hurbanovo 4. Q 2013 7576,07 MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.; Komárňanská 69, Hurbanovo 94701; IČO: 36561193 2521/6132/2012
22. 1. 2014/
14. 1. 2014
6200410010 oprava pobočky telef. ústredne BB 36,00 Toptel s.r.o.; Rudlovská 53, Banská Bystrica 97401; IČO: 35711876 525/6240/2013
22. 1. 2014/
10. 1. 2014
2000410038 BETON TKS, 2014, 1 ks 32,43 BETON TKS, s.r.o.; Na Zámecké 9, Praha 4 14000; IČO: 26463407 1063/2220/2013