SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
7. 8. 2014/
16. 7. 2014
6400430075 Modernizácia a rek. Trstená 50764,25 HANT BA DS, a. s.; Považské Podhradie 77, Považské Podhradie 01704; IČO: 36834921 1840/6431/2013
7. 8. 2014/
24. 7. 2014
6400410489 kalibrácia 2 ks posuvných meradiel do 200 mm 37,20 Slovenská legálna metrologia; Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 97401; IČO: 37954521 649/6410/2014
7. 8. 2014/
28. 7. 2014
6300410447 údržba ciest I. tr. - I/50 Košice, Sečovská priepust- oprava zvodidla 5307,96 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 375/2014 /
575/6371/2014
7. 8. 2014/
28. 7. 2014
6300410446 údržba ciest I. tr. - I/50 Dargov - oprava zvodidla 5307,96 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 375/2014 /
569/6371/2014
7. 8. 2014/
28. 7. 2014
6300410445 údržba ciest I. tr. - I/50 Dargov. Borda kúpele - oprava zvodidla 5278,27 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 375/2014 /
570/6371/2014
7. 8. 2014/
28. 7. 2014
6300410444 údržba ciest I. tr. - I/50 Svinica - oprava zvodidla 4509,02 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 375/2014 /
571/6371/2014
7. 8. 2014/
28. 7. 2014
6300410443 údržba ciest I. tr. - I/68 Šebastovce - oprava zvodila po havárii 11335,03 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 375/2014 /
576/6371/2014
7. 8. 2014/
28. 7. 2014
5000410728 správa nehnuteľnosti 2.Q.2014 vyúčtovanie Miletičova 1 76,71 DONE, s r. o.; Miletičova 1, Bratislava 82108; IČO: 31326269 23/2002
7. 8. 2014/
28. 7. 2014
1000410727 výmena HDD 55,24 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 900/1230/2012 /
686/0020/2014
7. 8. 2014/
28. 7. 2014
6200410424 údržba ciest I. tr. - oprava vodorovného dopravného značenia 184426,44 VADET s.r.o.; Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 97405; IČO: 43900950 1765/6231/2013
7. 8. 2014/
29. 7. 2014
6200410425 údržba ciest I. tr. - chemické ošetrenie cestnej zelene v BB kraji 66233,75 TRIDE INVEST s.r.o.; Skuteckého 32, Banská Bystrica 97401; IČO: 31628281 2648/6231/2012
7. 8. 2014/
29. 7. 2014
1000410731 výmena dielu Xerox 36,29 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 900/1230/2012 /
662/0020/2014
7. 8. 2014/
29. 7. 2014
1000410730 výmena dielov tlačiarní 42,25 AutoCont SK, a. s.; Einsteinova 24, Bratislava 85101; IČO: 36396222 900/1230/2012 /
644/0020/2014
7. 8. 2014/
29. 7. 2014
6100430021 Rekonštrukcia vozoviek TT region 76878,07 Cemos; Mlynské Nivy 70, Bratislava 82105; IČO: 35744022 3062/6131/2013
7. 8. 2014/
28. 7. 2014
6300410449 údržba ciest I. tr. - I/68 Košice, Prešovská - oprava zvodidla 2035,87 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 375/2014 /
572/6371/2014
7. 8. 2014/
28. 7. 2014
6300410448 údržba ciest I. tr. - I/50 Košice, Sečovská protihluková stena - oprava zvodidla 1827,02 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 375/2014 /
573/6371/2014
7. 8. 2014/
29. 7. 2014
6200430073 Babiná Dobrá Biva 21360,00 Valbek s.r.o.; Kutuzovova 11, Bratislava - Nové Me 83103; IČO: 36612642 176/6201/2014
7. 8. 2014/
29. 7. 2014
6200430072 Uderiná Vidiná 19440,00 Valbek s.r.o.; Kutuzovova 11, Bratislava - Nové Me 83103; IČO: 36612642 183/6231/2014
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
6400410494 overenie 13 ks skušobných sít + 1 ks tvrdomer na betón 647,16 Techn. a skúš. ústav stavebný,; Studená 3, Bratislava 82104; IČO: 31821987 601/6410/2014
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
6400410493 ZA-872CF - oprava 24,54 PNEU STYLE, s.r.o.; Kvačalova 11A, Žilina 01004; IČO: 36432318 712/6442/2014
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
6300410455 KE-340AP - servisná prehliadka 627,19 Qalt, s. r. o.; Baška 168, Baška 04016; IČO: 31690220 661/2012/1200 /
673/6342/2014
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
6300410454 Normy STN EN 151,10 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR; Štefanovičova 3, Bratislava 81005; IČO: 30810710 684/6341/2014
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
5000410734 daň z nehnuteľností 2014 6,10 Obec Dolné Plachtince; Dolné Plachtince 95, Dolné Plachtince 99124; IČO: 319309 --- /
---
7. 8. 2014/
30. 7. 2014
3000410733 aktualizácia nákladov a výnosov k ŽoNFP pre projekt I/75 Glanta - obchvat, II.stavba 11040,00 L and J group, s. r. o.; Ľudovíta Fullu 19, Bratislava 84105; IČO: 44435959 320/3120/2014
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
6100410313 predplatné ZZ r. 2014 - 3. preddavok 60,00 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o; M. Rázusa 23A, Žilina 01001; IČO: 31592503 879/6142/2013
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
6200410430 údržba ciest I. tr. - prehliadky a servis CSS - križovatka I/50 a I/65 Žiar nad Hronom 3182,38 ALAM s.r.o.; Nezabúdková 40, Bratislava - Ružinov 82101; IČO: 35839465 31/2011/6231
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
6200410429 údržba ciest I. tr. - odstránenie následkov mimoriad.udalosti na ceste I/14 1191,00 DH - STAV s.r.o.; Nám. Slobody 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644404 671/6273/2014
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
6200410428 obslužné práce 06/2014 143,10 ŠVARBA s.r.o.; Beskydská 24, Banská Bystrica 97411; IČO: 44753951 1832/6240/2013
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
6400410496 ROEP k.ú. Nová Bystrica 3,50 Ministerstvo vnútra SR; Pribinova 2, Bratislava 81272; IČO: 151866 --- /
---
7. 8. 2014/
1. 8. 2014
6400410495 nákup PHM 1913,86 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
6. 8. 2014/
9. 7. 2014
6100430016 Galanta obchvat 23964,00 BUNG Slovensko, s. r. o.; Ružová dolina 6, Bratislava 82108; IČO: 35908025 1272/6131/2013
6. 8. 2014/
14. 7. 2014
6400410433 preddavky za odvedenú vodu - I/59 Nižná - 08/2014 950,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013
6. 8. 2014/
14. 7. 2014
6400410432 preddavky za odvedenú vodu - I/78 Námestovo - 08/2014 200,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013
6. 8. 2014/
14. 7. 2014
6400410431 preddavky za odvedenú vodu - I/59 H. Lehota - 08/2014 250,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013
6. 8. 2014/
14. 7. 2014
6400410430 preddavky za odvedenú vodu - I/59 Tvrdošín - 08/2014 700,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013
6. 8. 2014/
14. 7. 2014
6400410429 preddavky za stočné - L. Mikuláš - 08/2014 2100,00 Liptovská vodárenská spol,a.s.; Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 03105; IČO: 36672441 7822007
6. 8. 2014/
14. 7. 2014
6400410434 preddavky za odvedenú vodu - I/59, I/70 D.Kubín - 08/2014 1900,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410455 dodávka elektr. energie - Kolárovice 23,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 72100953
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410454 dodávka elektr. energie - Nábr. MOP1, CA - 08/2014 287,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73081992
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410453 dodávka elektr. energie - Žilinská cesta, Ružomberok 277,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 9100119868
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410452 dodávka elektr. energie - Kolárovice AC MOP 23,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 72100943
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410470 dodávka elektr. energie - Strážov, ZA - 08/2014 20,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73212201
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410469 dodávka elektr. energie - Kollárova, MT -08/2014 19,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 63102231
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410468 dodávka elektr. energie - Obvodová TS 180 ZA - 08/2014 49,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73173771
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410467 dodávka elektr. energie - Strážov, ZA - 08/2014 19,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73212191
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410466 dodávka elektr. energie - Kragujevská, ZA -08/2014 31,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73212331
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410465 dodávka elektr. energie - Liptovská Osada 08/2014 59,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 3316478
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410464 dodávka elektr. energie - Robotnícka, MT 1168,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 62106213
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410463 dodávka elektr. energie - Štúrova, P. Bystrica 1957,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 73124662
6. 8. 2014/
15. 7. 2014
6400410462 dodávka elektr. energie - Kysucká cesta, CA - 08/2014 41,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 72108403