SSC » Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr » Faktúry

FaktúryHľadať         

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
5000510381 elektrická energia 03/2015 Tále 132,20 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 36403008 9104771 2
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6400510254 poštové služby 03/2015 261,25 Slovenská pošta; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 12/2014/AMBATT
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6400510253 stočné - Ladce 03/2015 1463,92 Považská vodárenská spoločnosť; Nová 133, Považská Bystrica 01746; IČO: 36672076 8142009
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510169 zrážková voda Trnava intravilán 03/2015 3553,32 Trnavská vodárenská spol., a.s; Priemyselná 10, Piešťany 92101; IČO: 36252484 620/6132/2010
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510167 BL-847CM - oprava 229,31 Autopolis s.r.o.; Panónska cesta 32, Bratislava 85104; IČO: 35728311 1835/5200/2014 /
229/6142/2015
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510183 nájom nebytových priestorov R. Sobota 1. Q 2015 262,50 Banskobystrická regionálna; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 587/6240/2009
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510182 obslužné práce 03/2015 20,00 ŠVARBA s.r.o.; Beskydská 24, Banská Bystrica 97411; IČO: 44753951 1832/6240/2013
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510181 obsluha kotolne 03/2015 250,00 ŠVARBA s.r.o.; Beskydská 24, Banská Bystrica 97411; IČO: 44753951 1831/6240/2013
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510180 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 363,56 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 1161/6270/2008
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510179 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 2341,26 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 22/6270/2007
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510178 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 2245,10 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 19/6270/2007
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510177 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 2849,45 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510176 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 902,54 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510175 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 855,86 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510174 BA-922GI - oprava 28,34 MARTON TEAM RACING, s.r.o.; Zvlenská 19, Banská Bystrica 97405; IČO: 44642954 1834/5200/2014 /
210/6242/2015
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510173 správa ŠRZ Tále 03/2015 1658,00 AMG Security s.r.o.; Nám. SNP 98/2, Zvolen 96047; IČO: 46268995 1690/2013/62323
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510172 upratovacie práce 03/2015 893,34 ISS Facility Services, s. r. o; Mokráň Záhon 2, Bratislava 82104; IČO: 31345212 271/6231/2011
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6200510171 Zbierka zákonov SR r. 2015 - 2. preddavok 72,00 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o; M. Rázusa 23A, Žilina 01001; IČO: 31592503 817/6240/2014
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510165 BA-821NG - oprava 508,50 Autopolis s.r.o.; Panónska cesta 32, Bratislava 85104; IČO: 35728311 1835/5200/2014 /
185/6142/2015
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510164 nákup PHM 16.-31.3.2015 1462,81 Slovnaft, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510163 BA-433UV - oprava 336,73 Autopolis s.r.o.; Panónska cesta 32, Bratislava 85104; IČO: 35728311 1835/5200/2014 /
228/6142/2015
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510162 poštové služby 03/2015 251,65 Slovenská pošta; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 58/2013/Odd. AM BATT
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510161 zrážková voda Hurbanovo 1-3/2015 7417,02 MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.; Komárňanská 69, Hurbanovo 94701; IČO: 36561193 2521/6132/2012
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510160 zrážková voda Vráble 03/2015 856,51 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510159 zrážková voda Nitra-6 03/2015 323,62 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510158 zrážková voda Nitra-5 03/2015 1567,88 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510157 zrážková voda Nitra-4 03/2015 2310,05 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008
12. 5. 2015/
22. 4. 2015
5000510420 daň z nehnuteľností 2015 20,60 Obec Kajal; Kajal 20, Kajal 92592; IČO: 306029 --- /
---
12. 5. 2015/
22. 4. 2015
5000510419 daň z nehnuteľností 2015 8,00 Obec Nemecká; Hronská 37, Nemecká 97697; IČO: 313645 --- /
---
12. 5. 2015/
22. 4. 2015
5000510418 daň z nehnuteľností 2015 10,93 Obec Veľký Kýr; Námestie sv. Jána 1, Veľký Kýr 94107; IČO: 309109 --- /
---
12. 5. 2015/
22. 4. 2015
5000510417 daň z nehnuteľností 2015 6,06 Mesto Stropkov; Hlavná 38/2, Stropkov 09101; IČO: 331007 --- /
---
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510156 zrážková voda Nitra-3 03/2015 531,94 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510155 zrážková voda Nitra-2 03/2015 868,18 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510154 zrážková voda Nitra-1 03/2015 251,48 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510153 zrážková voda Holíč 03/2015 1638,97 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 00143554001
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510152 zrážková voda Veľký Meder 03/2015 1202,50 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Kračanská cesta 1233, Dunajská Streda 92901; IČO: 36550949 6100/227/2007
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510151 zrážková voda Šamorín 03/2015 741,48 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Kračanská cesta 1233, Dunajská Streda 92901; IČO: 36550949 6100/228/2007
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510150 zrážková voda Šala 03/2015 4373,30 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 1202/6132/2011
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510149 zrážková voda Galanta 03/2015 4485,22 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 1202/6132/2011
12. 5. 2015/
16. 4. 2015
6100510148 zrážková voda Sereď 03/2015 1672,42 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 1202/6132/2011
12. 5. 2015/
14. 5. 2015
5000510380 oprava meracieho vozidla BA-192OB 3823,75 Greenwood Engineering A/S; H. J. Holst Vej 3-5C, Brondby, Denmark 2605; IČO: 111/5220/2015
12. 5. 2015/
15. 4. 2015
5000510376 BA-702RE oprava vozidla 1934,81 Autopolis s.r.o.; Panónska cesta 32, Bratislava 85104; IČO: 35728311 1835/5220/2014 /
225/5220/2015
12. 5. 2015/
15. 4. 2015
5000510375 BA-702RE oprava vozidla 1085,30 Autopolis s.r.o.; Panónska cesta 32, Bratislava 85104; IČO: 35728311 1835/5220/2014 /
243/5220/2015
12. 5. 2015/
15. 4. 2015
5000510373 poštové služby 03/2015 444,65 Slovenská pošta; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 57/2013/Odd.AM BA,TT
12. 5. 2015/
20. 4. 2015
5000510387 daň z nehnuteľností 2015 22,84 Mesto Šurany; Námestie hrdinov 1, Šurany 94201; IČO: 309311 --- /
---
12. 5. 2015/
22. 4. 2015
6100510172 nájom nebytových priestorov 04/2015 106,22 Hygesia s.r.o.; Matúškovská cesta 881, Galanta 92401; IČO: 17640881 6140/732/2006
12. 5. 2015/
20. 4. 2015
6400510261 zrážková voda AB ZA 03/2015 144,60 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 47/2005
12. 5. 2015/
20. 4. 2015
6400510260 konferencia - ubytovanie 55,00 Bačenková Etela-Dom techniky; Hanojská 2, Košice - Ťahanovce 04013; IČO: 44543085 --- /
---
12. 5. 2015/
20. 4. 2015
6400510258 overenie 1 ks tvrdomer na betón 99,60 Techn. a skúš. ústav stavebný,; Studená 3, Bratislava 82104; IČO: 31821987 2015/2015
12. 5. 2015/
20. 4. 2015
6400510257 spotreba plynu AB ZA 03/2015 1215,77 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 --- /
---