Prejsť na navigáciu

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT SR“).

Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR).

Aktuálne

Školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov

Školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov

06.10.2016
Termín: 9.11.2016 o 9.00 hod.
Miesto: Infocentrum SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Cestársky deň

Cestársky deň

29.09.2016
8. novembra 2016 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK® - 20 ROKOV V INŽINIERSKOM STAVITEĽSTVE
Celoštátne sčítanie dopravy 2015

Celoštátne sčítanie dopravy 2015

29.09.2016

Celoštátne sčítanie cestnej dopravy na území Slovenskej republiky sa uskutočňuje ako súčasť celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy (E-Road Traffic Census), organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve a medzinárodnou organizáciou EUROSTAT v Bruseli.

Cestársky deň

Cestársky deň

30.05.2016

16. júna 2016 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: KAMENIVO A JEHO PARAMETRE V CESTNÝCH KONŠTRUKCIÁCH

Verejný odpočet

Verejný odpočet

02.05.2016
Dňa 11. mája 2016 od 09.00 hod sa na Slovenskej správe ciest konal verejný odpočet činnosti a hospodárenia SSC za rok 2015 v Informačnom centre SSC, Miletičova 19, Bratislava.


Workshop 2016

Workshop 2016

14.03.2016
Úsek technického rozvoja zorganizoval v dňoch 11.04.2016 – 15.04.2016 v Osrblí ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií. Program stretnutia bol zameraný na problematiku centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií, systému hospodárenia s vozovkami a mostami – používanie aplikácií ISMCS.
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora