slider

Nové cesty
pre vašu bezpečnosť

Celoštátne sčítanie dopravy

Celoštátne sčítanie dopravy
Zobraziť

slider2

slider3

slider4

Prejsť na navigáciu

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR).

Aktuálne

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

19.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi

TKP 26 Tunely
VL 5 Tunely

Účinnosť od: 01.01.2017
Schválené TP 068, TKP 40

Schválené TP 068, TKP 40

12.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 068, TKP 40 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov

TKP 40 Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely
Účinnosť od: 15.12.2016
Schválené TP 032, TP 021, TKP 28, TKP 35, Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, VL 2, VL 2.2

Schválené TP 032, TP 021, TKP 28, TKP 35, Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, VL 2, VL 2.2

30.11.2016

MDVRR SR schválilo TP 032, TP 021, TKP 28, TKP 35, Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, VL 2, VL 2.2
TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí
TP 021 Vystrojovacie triedy. Časť 1: Cyklické razenie
TKP 28 Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne

TKP 35 Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií
Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok

VL 2 Teleso pozemných komunikácií
VL 2.2 Odvodnenie

Účinnosť od: 01.12.2016

Cestársky deň

Cestársky deň

09.11.2016
8. novembra 2016 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK® - 20 ROKOV V INŽINIERSKOM STAVITEĽSTVE
Celoštátne sčítanie dopravy 2015

Celoštátne sčítanie dopravy 2015

29.09.2016
Celoštátne sčítanie cestnej dopravy na území Slovenskej republiky sa uskutočňuje ako súčasť celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy (E-Road Traffic Census), organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve a medzinárodnou organizáciou EUROSTAT v Bruseli.
Zaslanie námetov na riešenie úloh RVT

Zaslanie námetov na riešenie úloh RVT

25.10.2016
Výzva na zaslanie námetov na riešenie úloh RVT v roku 2017
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora