SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
Prejsť na navigáciu

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 1 755 441
Popis projektu:
Stavba mala za úlohu zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a znížiť nehodovosť na železničných priecestiach. Predmetné opatrenia sa týkali spolu 20- tich železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne. Stavebné práce pozostávali z nasledovných činností :
  • výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia
  • úprava vodorovného značenia
  • inštalácia LED dopravných gombíkov
  • výmena asfaltového krytu na vybraných priecestiach
  • osadenie EA koncovky na cestných zvodidlách podľa potreby
PREHĽAD DOTKNUTÝCH PRIECESTÍ:
1.    387-0 Svit plocha úpravy 1307 m2
2.    504-0 Nižný Hrabovec - Strážske plocha úpravy 1300 m2
3.    505-SP1352 Strážske plocha úpravy 1440 m2
4.    342-SP1424 Sečovce plocha úpravy 2140,33 m2
5.    019-SP1583 Henckovce plocha úpravy 1355,06 m2
6.    024-SP1590 Gočovo plocha úpravy 1124,66 m2
7.    058-SP0265 Poprad- Veľká Lomnica plocha úpravy 1165 m2
8.    067-SP0282 Kežmarok plocha úpravy 640 m2
9.    071-SP0311 Spišská Belá plocha úpravy 1599 m2
10.    054-SP1608 Haniska plocha úpravy 1282 m2
11.    060-SP1602 Drienovská Nová Ves plocha úpravy 1261 m2
12.    011-SP1492 Kamenica- Modra nad Cirochou plocha úpravy 1280 m2
13.    022-SP1498 Dlhé nad Cirochou plocha úpravy 1220 m2
14.    026-SP1508 Snina plocha úpravy 705 m2
15.    028-SP1510 Snina- Stakčín
16.    008-SP0297 Podolínec plocha úpravy 610 m2
17.    012-SP1427 Parchovany plocha úpravy 1513,90 m2
18.    019-SP1416 Trebišov plocha úpravy 972,37 m2
19.    029-SP1307 Čerhov plocha úpravy 1128,14 m2
20.    032-SP1303 Slovenské Nové Mesto plocha úpravy 1276,02 m2
Účelom a cieľom stavby bolo zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a znížiť nehodovosť na železničných priecestiach na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne, čo aj v tomto konkrétnom prípade bolo splnené.

 

Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora