SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 1 897 728
Popis projektu:
Predmetom projektu bola prestavba pôvodnej priesečnej križovatky ciest I/68, III/050187 a III/068025 na križovatku kruhovú. Pred rekonštrukciou boli všetky komunikácie vstupujúce do križovatky dvojpruhové, obojsmerné. Križovatka nemala deliace ani smerovacie ostrovčeky a bola miestom s častým výskytom dopravných nehôd. Organizácia dopravy v priestore križovatky bola pred rekonštrukciou zabezpečená zvislým a vodorovným dopravným značením.
Hlavným objektom predmetného projektu je objekt SO 101-00 Cesta I/68 a okružná križovatka (nové označ št. cesty I/17). Stavebný objekt riešil prestavbu križovatky na križovatku okružnú, ktorá je situovaná v mieste pôvodnej priesečnej križovatky ciest I/68, III/050187 a III/068025.
Súčasťou novo realizovanej okružnej križovatky bola aj úprava ramien ciest vstupujúcich do okružnej križovatky, t.j. úprava na ceste III/068025 (nové označ. III/3343) v smere od obce Čaňa a úprava na ceste III/050187 (nové označ. III/3401) v smere od obce Haniska. Rekonštrukcia cesty I/68 (nové označenie cesty I/17) bola realizovaná v celkove dĺžke 304 m (vetva „B“ „D“ˇ).
Objekt SO 102-00 (úprava cesty III/050187) tvorí vetva „A“ okružnej križovatky v kategórii C 7,5/50. Súčasťou tohto objektu sú aj spojovacie vetvy „AB a DA“. Celková dĺžka stavebnej úpravy v rámci objektu 102-00 (vetva „A“) je 129,50 m.
Objekt SO 103-00 (úprava cesty III/068025 tvorí vetva „C“ okružnej križovatky v kategórii C 7,5/50. Súčasťou tohto objektu sú aj spojovacie vetvy „BC a CD“. Celková dĺžka stavebnej úpravy v rámci objektu 102-00 je 129,50 m.
Rekonštrukcia - výstavba novej okružnej križovatky si vyžiadala aj realizáciu vyvolaných investícii, okrem iného preložku a ochranu troch jestvujúcich vodovodných potrubí (SO 501-00 Ochrana vodovodu DN 650, SO 502-00 Preložka a ochrana vodovodu DN 400, SO 503- Ochrana vodovodu DN 250) preložky a ochranu slaboprúdových vedení (SO 651-00 Preložka optických káblov Telekom a.s., SO 652-00 Preložka metalických káblov Telekom a SO 651-00 Ochrana optických káblov SPP).


Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora