SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj – Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín
Výška poskytnutého NFP [€]: 9 086 842,59

Popis projektu:

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy rieši v ZA a TN kraji 1. etapa rieši realizáciu stavebno – bezpečnostných opatrení na riešenom úseku komunikácie za účelom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy.

Projekt zahŕňa realizovaný úsek na ceste I/9 Mníchova Lehota km 122,800 – hr. Banskobystrického kraja 198,426 km v riešených úsekoch:

  • Mníchova Lehota – Nováky 122,800 – 167,300
  • Križovatka Banská – Veľká Čausa 178,000 – 179,700
  • Handlová – hr. BB kraja 189,100 – 198,426.

Celková dĺžka riešených úsekov predstavuje 75,636 km. Celková dĺžka realizácie po vyňatí úsekov z navrhovaných úprav je 55,526 km.

Popis vybraných realizovaných prác:

- zosúladenie vodorovného dopravného značenia s platnou právnou úpravou
- zosúladenie zvislého dopravného značenia s platnou právnou úpravou
- prvky pasívnej bezpečnosti (tlmiče nárazu, EA koncovky, záchytné systémy, pasívne nosiče zvislého dopravného značenia, motozvodidlá)
- opatrenia na skľudnenie dopravy pred obcou
- zvýraznenie smerového vedenia cesty a prechodov pre chodcov
- osadenie trvalých dopravných gombíkov
- úprava krajníc

 

 Aktualizované: 4.4.2019 

Publikované: 4.4.2019

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora