SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPD>Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy
Prejsť na navigáciu

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Predpokladané investičné výdavky [€]: 7 236 736,28
Zhotoviteľ:
CESTY NITRA

Popis projektu:

V súčasnosti sú chránené, resp. nechránené priecestia vyznačené spravidla štandardným zvislým dopravným značením, ktoré upozorňuje na vzdialenosť k blížiacemu sa priecestiu. Značenie je často po uplynutí doby životnosti, je poškodené, neúplné, v nedostatočnej triede retroreflexnosti, absentujú značky po ľavej strane komunikácie a za daných okolností nedostatočným spôsobom upozorňujú na dopravnú situáciu. Vychádzajúc z uvedeného, je značenie priecestí v rozpore so súčasnou právnou úpravou (Zákon č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke č.8/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nevhodným, resp. nepostačujúcim spôsobom sú vyznačené najmä z hľadiska retroreflexie použitých materiálov závory (odrazky). Problematické je tiež vyznačenie priecestia výstražnými krížmi a taktiež značkami upravujúcimi prednosť v mieste zlých rozhľadových pomerov na priecestiach bez zabezpečovacích zariadení.

Globálnym cieľom OPD je podpora mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Vybudovanie projektu dlhodobo zabezpečí neustále zvyšovanie prepravných potrieb spoločnosti (tovarov a služieb) v požadovanom čase a kvalite, s maximálnou efektivitou, pri súčasnom znižovaní negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti zníženie ťažkých následkov dopravných nehôd a zvýšenie hospodárnosti cestnej dopravy.

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora