SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPD>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Predpokladané investičné výdavky [€]: 16 417 685,66
Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, Swietelsky-Slovakia,

EUROVIA SK, Skanska SK, Inžinierske stavby

Popis projektu:

Cesty I. triedy, zahrnuté v projekte, vytvárajú prostredníctvom križovatiek s cestami II., III. triedy a miestnych komunikácii predmetných obcí a miest napojenie na vyššiu cestnú sieť. Technické riešenia premávky križovatiek projektu nevyhovujú dopravným nárokom ich predmetných umiestnení.

Kombinácia zvyšovaných intenzít cestnej dopravy na cestách I. triedy a lokalizácie križovatiek v blízkosti alebo v

intraviláne obcí a miest je príčinou prekročenej kapacity križovatiek, vznik dopravných kongescií na miestnej aj

regionálnej úrovni, zvyšovanie dopravných nehôd, negatívnych následkov na životné prostredie a kvality života v

dotknutých obciach, mestách a okolí. Výsledkom projektu bude odstránenie nevyhovujúcich dopravno-technických parametrov križovatiek a kolíznych parametrov križovatiek, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť cestnej, pešej a cyklistickej dopravy znížením počtu dopravných nehôd. Zvýšenie kapacity a priepustnosti križovatiek znížením jazdných časov a čakacej doby vozidiel pred vjazdom bude znamenať minimalizovanie počtu rozbiehaní vozidiel. Navrhované opatrenia budú mať taktiež pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže sa zníži hlučnosť, prašnosť a nastane aj zníženie emisií od cestnej dopravy. Vybudovaním projektu sa taktiež zabezpečí vhodná dopravná obsluha priľahlých MK a pozemkov.

Výsledkom realizácie projektu bude 5 770,73 m technicky zhodnotených ciest dopravnej siete SR.

Projektové úseky:

I/64, II/580 Šurany, križovatka

I/75, I/64 Nové Zámky, križovatka

I/75, III/06420 Nové Zámky, križovatka

I/75, III/511 Dvory nad Žitavou, križovatka

I/63 Šamorín, križovatky

I/50 Lučenec - križovatka Vidiná

I/50 Kriváň – križovatka

I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto

I/68 Haniska križovatka

I/68 Prešov Východná, križovatka

I/18 Prešov križovatka Ľubotice Kronospan

I/79 Vranov nad Topľou Čemernianska ulica, rekonštrukcia, odvodnenie

I/78 - II/520 Lokca - križovatka

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora