SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPD>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Predpokladané investičné výdavky [€]: 16 417 685,66
Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, Swietelsky-Slovakia,

EUROVIA SK, Skanska SK, Inžinierske stavby

Popis projektu:

Cesty I. triedy, zahrnuté v projekte, vytvárajú prostredníctvom križovatiek s cestami II., III. triedy a miestnych komunikácii predmetných obcí a miest napojenie na vyššiu cestnú sieť. Technické riešenia premávky križovatiek projektu nevyhovujú dopravným nárokom ich predmetných umiestnení.

Kombinácia zvyšovaných intenzít cestnej dopravy na cestách I. triedy a lokalizácie križovatiek v blízkosti alebo v

intraviláne obcí a miest je príčinou prekročenej kapacity križovatiek, vznik dopravných kongescií na miestnej aj

regionálnej úrovni, zvyšovanie dopravných nehôd, negatívnych následkov na životné prostredie a kvality života v

dotknutých obciach, mestách a okolí. Výsledkom projektu bude odstránenie nevyhovujúcich dopravno-technických parametrov križovatiek a kolíznych parametrov križovatiek, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť cestnej, pešej a cyklistickej dopravy znížením počtu dopravných nehôd. Zvýšenie kapacity a priepustnosti križovatiek znížením jazdných časov a čakacej doby vozidiel pred vjazdom bude znamenať minimalizovanie počtu rozbiehaní vozidiel. Navrhované opatrenia budú mať taktiež pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže sa zníži hlučnosť, prašnosť a nastane aj zníženie emisií od cestnej dopravy. Vybudovaním projektu sa taktiež zabezpečí vhodná dopravná obsluha priľahlých MK a pozemkov.

Výsledkom realizácie projektu bude 5 770,73 m technicky zhodnotených ciest dopravnej siete SR.

Projektové úseky:

I/64, II/580 Šurany, križovatka

I/75, I/64 Nové Zámky, križovatka

I/75, III/06420 Nové Zámky, križovatka

I/75, III/511 Dvory nad Žitavou, križovatka

I/63 Šamorín, križovatky

I/50 Lučenec - križovatka Vidiná

I/50 Kriváň – križovatka

I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto

I/68 Haniska križovatka

I/68 Prešov Východná, križovatka

I/18 Prešov križovatka Ľubotice Kronospan

I/79 Vranov nad Topľou Čemernianska ulica, rekonštrukcia, odvodnenie

I/78 - II/520 Lokca - križovatka

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora