Prejsť na navigáciu

Projekty OPD

 logo_opd

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Názov stavby Rok začatia
 výstavby
Rok ukončenia
výstavby
Predpokladané investičné výdavky [€]
I/50 Košice Sečovská cesta – Ďurďošík (TEN-T) 2015 2015 10 432 575,19
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia 2015 2015 8 490 963,59
I/50 Trenčianske Mitice – zosuv v km 127,380 – 128,380 2015 2015 4 353 334,92
I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. Etapa 2011 2014 10 257 801,83
I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá 2011 2015 12 046 941,00
I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) (TEN-T) 2015 2015 18 317 140,26
I/61 Trenčín – most 2011 2015 46 437 978,20
I/65D Martin obchvat (TEN-T) 2015 2015 19 753 617,38
I/66 Polomka – bodová závada 2015 2015 11 371 227,60
I/66 Brezno – obchvat, I. etapa 2015 2015 36 210 159,21
I/66 Babiná – Dobrá Niva (TEN-T) 2015
2015 4 157 340,02
I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL 2012 2015 49 121 158,00
I/68 Mníšek nad Popradom- št.hr. SR/PR prel.cesty 2012 2015 8 401 815,21
I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina 2013 2015 20 781 372,89
I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia 2012 2014 5 594 088,52
I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty 2015 2015 29 685 870,61
I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia 2015 2015 9 301 712,37

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried

2012
2015
30 526 984,20
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce 2015 2015 20 047 577,00
Čadca – obchvat, preložka cesty I/11 2011 2015 8 253 981,00
Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce 2013 2015 20 207 922,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy 2007 2015 24 827 737,93
Cesta I/75 Galanta – obchvat, III. stavba 2013 2015 28 684 585,00
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy 2015 2015 7 236 736,28
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji 2015 2015 45 271 809,76
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji 2015 2015 34 940 997,92
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji 2015 2015 11 372 888,51
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 2015 2015 21 392 680,82
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Prešovskom kraji 2015 2015 10 952 488,48
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa 2015 2015 16 417 685,66
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom kraji – 1.fáza 2015 2015 17 752 343,92
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat – 1.fáza 2015 2015 18 002 789,81

Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti eliminácie bezpečnostných rizík ciest I. triedy minimalizáciou vplyvov dopravného prúdu na bezpečnosť a životnosť cestnej infraštruktúry

2015
2015
7 613 797,09
I/18 Zlatné - most 264 2014 2014 1 978 995,41
I/51-Z Trnava, Nitrianska 2007 2015 3 203 677,91
I/59 Ružomberok - most 062 2007 2010 1 777 309,39
I/49 Dohňany 2007 2012 742 590,67
I/12 Čierne - bodová závada 2007 2009 2 111 157,13
I/77 Gerlachov, rekonštrukcia cesty 2011 2012 1 184 167,47
I/61 Ladce - most 080 2007 2008 543 327,14
I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky 2010 2012 2 021 771,01

 

Európska komisia – Regionálna politika http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_sk.cfm
Operačný program Doprava http://www.mdpt-opd.sk/ TEN-T program
http://tentea.ec.europa.eu/en/home/
http://www.mindop.sk/index/index.php


Aktualizované: 13.6.2017

Publikované: 7.5.2010

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora