SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 1 897 728
Popis projektu:
Predmetom projektu bola prestavba pôvodnej priesečnej križovatky ciest I/68, III/050187 a III/068025 na križovatku kruhovú. Pred rekonštrukciou boli všetky komunikácie vstupujúce do križovatky dvojpruhové, obojsmerné. Križovatka nemala deliace ani smerovacie ostrovčeky a bola miestom s častým výskytom dopravných nehôd. Organizácia dopravy v priestore križovatky bola pred rekonštrukciou zabezpečená zvislým a vodorovným dopravným značením.
Hlavným objektom predmetného projektu je objekt SO 101-00 Cesta I/68 a okružná križovatka (nové označ št. cesty I/17). Stavebný objekt riešil prestavbu križovatky na križovatku okružnú, ktorá je situovaná v mieste pôvodnej priesečnej križovatky ciest I/68, III/050187 a III/068025.
Súčasťou novo realizovanej okružnej križovatky bola aj úprava ramien ciest vstupujúcich do okružnej križovatky, t.j. úprava na ceste III/068025 (nové označ. III/3343) v smere od obce Čaňa a úprava na ceste III/050187 (nové označ. III/3401) v smere od obce Haniska. Rekonštrukcia cesty I/68 (nové označenie cesty I/17) bola realizovaná v celkove dĺžke 304 m (vetva „B“ „D“ˇ).
Objekt SO 102-00 (úprava cesty III/050187) tvorí vetva „A“ okružnej križovatky v kategórii C 7,5/50. Súčasťou tohto objektu sú aj spojovacie vetvy „AB a DA“. Celková dĺžka stavebnej úpravy v rámci objektu 102-00 (vetva „A“) je 129,50 m.
Objekt SO 103-00 (úprava cesty III/068025 tvorí vetva „C“ okružnej križovatky v kategórii C 7,5/50. Súčasťou tohto objektu sú aj spojovacie vetvy „BC a CD“. Celková dĺžka stavebnej úpravy v rámci objektu 102-00 je 129,50 m.
Rekonštrukcia - výstavba novej okružnej križovatky si vyžiadala aj realizáciu vyvolaných investícii, okrem iného preložku a ochranu troch jestvujúcich vodovodných potrubí (SO 501-00 Ochrana vodovodu DN 650, SO 502-00 Preložka a ochrana vodovodu DN 400, SO 503- Ochrana vodovodu DN 250) preložky a ochranu slaboprúdových vedení (SO 651-00 Preložka optických káblov Telekom a.s., SO 652-00 Preložka metalických káblov Telekom a SO 651-00 Ochrana optických káblov SPP).


Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora