Prejsť na navigáciu

ObjednávkyHľadať         

1
Dátum vyhotovenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy Schvaľovateľ
10. 10. 2017 O - 810 / 2017 Oprava svietidiel v kanceláriách a priestoroch administratívnej budovy IVSC Žilina. SMAJA s.r.o., Pittsburgská 1672 / 5, 010 08 Žilina, IČ : 475 404 35 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
10. 10. 2017 O - 809 / 2017 Oprava vozidla Škoda fábia BA-817 NG , oprava výfuku, kontrola tesnosti motora. RODEX CAR, s.r.o. , Komárňanská č. 83, Bratislava 821 09, IČO : 35 860 251 Zmluva o poskytnutí služieb : 2048 / 5200 / 2017 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
9. 10. 2017 O - 802 / 2017 Oprava - aut. posuvných dverí GEZE na AB IVSC Žilina v cene 1 272,00 € 1272,00 HK - IMPEX,s.r.o , Bytčianska 814 / 131, 010 03 Považský Chlmec, IČ: 36388726 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
4. 10. 2017 O - 784 / 2017 Kalibrácia prístroja LDD 100 ( ľahká dynamická doska ) cca 400,00 € ECM s.r.o. , Křenová 19 , 602 00 Brno, Česká republika Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
2. 10. 2017 O-773/6470/2017 Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice-Príbovce, km 113,500 - 129,000 - informačné tabule 4000,00 K&E: KAPITAL und Entwicklung SLOVAKIA, s.r.o. Mlynská 6916 841 07 Bratislava IČO: 44 343 205 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
9. 10. 2017 O-794/2210/2017 Doplnenie webového sídla SSC – www.ssc.sk o databázu k úlohe RVT s názvom Technické podmienky (TP) 086 – Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách – revízia. 11400,00 AlejTech, spol. s r.o., Pestovateľská 308/23, Tomášov, IČO: 36291374 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
13. 9. 2017 O-707/6231/2017 I/66 (R1) Banská Bystrica - preložka cesty (Severný obchvat)- GP na vecné bremená 12355,20 GEODETICA s.r.o. Floriánska 19, 040 01 Košice 3 Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
11. 10. 2017 O-816/1210/2017 seminár "Zákon o sťažnostiach v znení novely zákona účinnej od 1.6.2017 69,00 PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 48 35900831 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
11. 10. 2017 O-815/1210/2017 seminár "Obmedzenia vlastného práva a jeho zápis do katastra nehnuteľností" 180,00 SEO s.r.o Bukurešťská 25 040 13 Košice 43904351 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
11. 10. 2017 O-814/1210/2017 seminár "Mzdová účtovníčka vo IV.Q.2017" 40,00 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 829 09 Bratislava 00699438 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
6. 10. 2017 O-793/1210/2017 seminár "Výrazné a neodvrátiteľné zmeny v ochrane osobných údajov" 40,00 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 829 09 Bratislava 00699438 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
6. 10. 2017 O-791/1210/2017 seminár "Civilné sporové konanie" 90,00 SEO s.r.o Bukurešťská 25 040 13 Košice 43904351 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
5. 10. 2017 O-788/1210/2017 Dni slovenských cestárov 300,00 ANKOV group,s.r.o. Poľná 4/A 900 28 Ivanka pri Dunaji 46025464 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
29. 9. 2017 O-768/1210/2017 Zverejnenie pracovnej ponuky 82,80 PROFESIA, spol. s r.o. Pribinova 25 811 09 Bratisava 35800861 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
28. 9. 2017 O-767/1210/2017 Dni slovenských cestárov 1500,00 ANKOV group,s.r.o. Poľná 4/A 900 28 Ivanka pri Dunaji 46025464 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
26. 9. 2017 O-760/1210/2017 seminár "Spracúvanie a ochrana osobných údajov podľa novej legislatívy" 69,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínka 4 851 05 Bratislava 36287229 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
26. 9. 2017 O-759/1210/2017 seminár "Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel ..." 810,00 creatio eu, s.r.o. Družstevná 1246/7 962 12 Detva 50242032 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
14. 9. 2017 O-711/1210/2017 Metrologické zabezpečenie meradiel podľa normy ..." 230,00 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 842 55 Bratislava 30810701 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
13. 9. 2017 O-708/1210/2017 školenie "Evidenčné listy a ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom" 90,00 VIK s.r.o. Jadrová 19 821 02 Bratislava 36680192 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
12. 9. 2017 O-703/1210/2017 seminár "Proces vybavovania petícií v zmysle novely zákona o petíciach" 138,00 PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 48 35900831 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
12. 9. 2017 O-701/1210/2017 seminár "Zákon o verejnom obstarávaní pre začiatočníkov - detailne a prakticky" 174,00 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 47139200 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
12. 9. 2017 O-700/1210/2017 seminár "Zmeny zákona o verejnom obstarávaní k 1.júnu 2017 a od 1.8.2017" 120,00 VOSKO, s.r.o. Oremlaz 435/40 976 62 Brusno 46619755 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
20. 9. 2017 O-732/6353/2017 I/19 Košice - Košické Olšany - objednávka na stanovenie VŠH majetku - ceny pozemku dotknutého TZ v k.ú. Vyšný Olčvár 265,00 Ing. Michal Škriab Adlerova 3 040 22 Košice Ing. Jozef Fabian,riaditeľ SSC IVSC Košice
11. 10. 2017 818/6142/2017 elektro materiál switch, predlžovačky 70,68 CCW, s.r.o. Trenčianska 47, Bratislava, IČO:31364543 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
9. 10. 2017 O-801/0020/2017 Servisný zásah - výmena ADATA 128GB a Kingston KVR800 v HP CQ dc 7700SFF 131,98 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396267 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
9. 10. 2017 O-800/0020/2017 Servisný zásah - výmena Roller Kit v HP LJ Color 5550 A3 27,82 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396266 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
9. 10. 2017 O-799/0020/2017 Servisný zásah - výmena transfer unit v HP LJ Color 5550 362,53 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396265 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
9. 10. 2017 O-798/0020/2017 Servisný zásah - výmena paper pickup roller v LJ 1320 8,69 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396264 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
9. 10. 2017 O-797/0020/2017 Servisný zásah - výmena ADATA 128GB a Kingston KVR800 v PC HP dc5800 131,98 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396263 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
2. 10. 2017 O-772/6371/2017 I/66 Poprad Matejovce, servis čerpacej stanice 1548,00 PURECO s.r.o. Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
10. 10. 2017 803/6142/2017 ručná nakládk, odvoz a likvidácia laboratórneho odpadu Miroslav Repáň, č.1096, Veľké Leváre, IČO:37443607 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
3. 10. 2017 O-781/6342/2017 Oprava Š- Fabia, BA -456 PN RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 258 Z-2048/5200/2017 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
3. 10. 2017 O-780/6342/2017 Servisná prehliadka Š-Fabia BL -831 CM RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 258 Z-2048/5200/2017 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
3. 10. 2017 O-722/6342/2017 Servisná prehliadka Š- Fabia BA-110 SP RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 258 Z-2048/5200/2017 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
3. 10. 2017 O-785/6370/2017 I/18 Jablonov vývoz kafilérneho odpadu 240,00 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 1637, 010 01 Žilina Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
12. 9. 2017 O-698/6231/2017 I/71 Šiatorská Bukovinka - znalecký posudok na pozemky 168,00 Ing. Branislav Heger Komenského 1313/51, 974 01 Banská Bystrica Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
8. 9. 2017 O-679/6231/2017 Ľahká dynamická doska ZORN 42,44 TOPTRANS EU a.s. Sládkovičova 71/A, 974 01 Banská Bystrica Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
4. 10. 2017 787/6142/2017 overenie lab. Sít, tvrdmerné kladívko Technický a skúšpbný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava, IČO:31821987 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
4. 10. 2017 786/6142/2017 kalibrácia v 3 bodoch Slovenská legálna metrológia Geologická 1, 822 11 Bratislava, IČO: 37954521 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
3. 10. 2017 782/6142/2017 posúdenie technického stavu chladiach zariadení 72,00 Klimatek, s.r.o., Hornozelenická 5, Zálesie, IČO :35966211 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
27. 9. 2017 O - 763 / 2017 Oprava vozidla VW.Golf , BA-028 ZA , nutná oprava výfuku. 151,82 RODEX CAR, s.r.o. , Komárňanská č. 83, Bratislava 821 09, IČO : 35 860 251 Zmluva o poskytnutí služieb : 2048 / 5200 / 2017 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
27. 9. 2017 O - 762 / 2017 Oprava vozidla Škoda fábia BA-817 NG , nutná výmena vypínača svetiel , nefungujúce. 192,28 IMPA D. Kubín s.r.o. Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
25. 9. 2017 O - 752 / 2017 Servis vozidla Toyota Rav-4, BA-106 KV, výmena mot. oleja, filtrov, kontrola prednej nápravy, kontrola po 315 000 km. 295,82 RODEX CAR, s.r.o. , Komárňanská č. 83, Bratislava 821 09, IČO : 35 860 251 Zmluva o poskytnutí služieb : 2048 / 5200 / 2017 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
25. 9. 2017 O - 750 / 2017 Nákup, pneuservis pneumatík na vozidlá SSC IVSC , Žilina , zimná sezóna 2017/2018 NICHOLTRACK s.r.o. , Fiľakovská cesta č. 24, 984 01 Lučenec Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
22. 9. 2017 O - 743 / 2017 kontrola ( revízia ) hasiacich prístrojov a hydrantov v AB IVSC Žilina v roku 2017. 71,28 TEHAS, s.r.o. , ČSA 1301/33, 024 01 Kysucké Nové Mesto Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
19. 9. 2017 O - 727 / 2017 Servisná prehliadka automatických posuvných dverí GEZE na admin. budove IVSC Žilina 222,00 HK - IMPEX,s.r.o , Bytčianska 814 / 131, 010 03 Považský Chlmec, IČ: 36388726 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
13. 9. 2017 O - 706 / 2017 Oprava vozidla Škoda fábia BA-827 SO, oprava prednej nápravy, výmena silentblokov, celková kontrola, kontrola pred STK,EK, nastavenie geometrie, gumové rohože. 385,68 RODEX CAR, s.r.o. , Komárňanská č. 83, Bratislava 821 09, IČO : 35 860 251 Zmluva o poskytnutí služieb : 2048 / 5200 / 2017 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
26. 9. 2017 SSC/669/2017/6172/VO-2336 Dodávka a osadenie ZDZ a DZ (Galanta obchvat) 20866,92 HAKOM s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin Rámcová dohoda zo dňa 18.3.2016 Ing. František Takáč námestník úseku správy a prevádzky IVSC Bratislava
29. 9. 2017 771/6142/2017 kombinovaná chladnička ARC 2353 224,99 Euronics TPD Farského 26, Bratislava, IČO:11790547 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
29. 9. 2017 770/6142/2017 vykonanie TK/EK Š Fabia BA 820 NG Prvá uhoľná spoločnosť, Veľký rad 5, Komárno, IČO:31448453 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora