Prejsť na navigáciu

Objednávky


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum vyhotovenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy Schvaľovateľ
4. 10. 2018 837/6142/2018 zimné pneumatiky Š Fabia BA 433 UV ContiTrade Slovakia, s.r.o. T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO:36336556 Z 201811937_Z Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
4. 10. 2018 835/6142/2018 zimné pneumatiky Š Fabia BA 431 UV ContiTrade Slovakia, s.r.o. T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO:36336556 Z 201811937_Z Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
28. 11. 2018 O-1120/6342/2018 Prečistenie vonkajšej a vnútornej kanalizácie AB IVSC Košice-havarjný stav 340,00 ILLES Tibor, Lomnická 13, 040 01 Košice,IČO 10686258 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
4. 12. 2018 O-1113/6371/2018 I/16 Dargov HP, odstránenie následkov ekologickej havárie 4236,10 Geopol Prešov, Masarykova 11, 080 01 Prešov Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
3. 12. 2018 1103/6142/2018 oprava MFZ XEROX 7228 AutoCont Sk, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 Z - 654/1230/2015 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
3. 12. 2018 1102/6142/2018 servis BL 852 CM RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
27. 11. 2018 O-1087/1210/2018 seminár "Stretnutie mzdárov a personalistov - na čo sa treba pripraviť ..." 118,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínka 4 851 05 Bratislava 36287229 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
27. 11. 2018 O-1086/1210/2018 seminár "Nová verzia 2017 FIDIC zmluvných podmienok 1308,00 creatio eu s.r.o Drieňova 34 821 01 Bratislava 50242032 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
26. 11. 2018 O-1067/1210/2018 seminár "Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2018" 138,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínka 4 851 05 Bratislava 36287229 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
26. 11. 2018 O-1066/1210/2018 seminár "Najčastejšie problémy aplikačnej praxe infozákona s dôrazom na ochranu ..." 234,00 PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 48 35900831 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
23. 11. 2018 O-1060/1210/2018 seminár "Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej práci ..." 222,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínka 4 851 05 Bratislava 36287229 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
22. 11. 2018 O-1056/1210/2018 Zverejnie pracovnej ponuky: odb. zam.majetkovej správy ciest a odb.zam. prevádzky ciest 189,00 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25 811 09 Bratisava 35800861 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
19. 11. 2018 O-1012/1210/2018 konferencia "Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb" 3914,00 Etela Bačenková - Dom techniky Hanojská 2 040 13 Košice 44543085 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
14. 11. 2018 O-1014/1210/2018 seminár "Ako správne zverejnňovať zmluvy, faktúry a objednávky a overovať ich základnou fiančnou kontrolou" 74,00 PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 48 35900831 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
13. 11. 2018 O-1010/1210/2018 seminár "Zákonník práce so zameraním na odmeňovanie vo verejnej správe ..." 150,00 PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 48 35900831 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
13. 11. 2018 O-1009/1210/2018 seminár "Elektronizácia zadávania zákaziek vo VO pomocou zmodernizovanej verzie IS EVO ..." 472,00 PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 48 35900831 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
27. 11. 2018 O-1090/6342/2018 Oprava Š-Fabia BA- 446 PN RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 264 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef- riaditeľ IVSC Košice
26. 10. 2018 O-945/6452/2018 "Modernizácia a rekonštr. mostov ciest I. tr., 2 fáza - I/18 Martin- Priekopa most 293 (nad vlečkou)" - doplnková diagnostika a zjednodušená PD zmeny. 5936,00 ISPO spol. s r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ IVSC Žilina
27. 11. 2018 O-1085/0020/2018 Servisný zásah - výmena podávača v Xerox WC 7228 263,52 Autocont SK, s.r.o.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396299 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
27. 11. 2018 O-1084/0020/2018 Servisný zásah - výmena DVD mechaniky v HP Probook 4720s 133,21 Autocont SK, s.r.o.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396298 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
27. 11. 2018 O-1083/0020/2018 Servisný zásah - výmena valca a podávača v Xerox WC 7225 374,71 Autocont SK, s.r.o.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396297 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
27. 11. 2018 O-1082/0020/2018 Servisný zásah - výmena tlačových hláv v plotri HP T7200 324,05 Autocont SK, s.r.o.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396296 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
27. 11. 2018 O-1081/0020/2018 Servisný zásah - výmena zdroja v HP Compaq Elite 8300 SFF 159,88 Autocont SK, s.r.o.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396295 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
27. 11. 2018 O-1080/0020/2018 Servisný zásah - výmena podávacích gumičiek v 4 tlačiarňach HP LJ 1320 34,75 Autocont SK, s.r.o.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396294 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
16. 11. 2018 O-1064/6353/2018 I/68 Sabinov preložka cesty - objednávka úradného prekladu z NJ do SJ PhDr. Jana Pavlovová, CSc. Karpatská 2 040 01 Košice Ing. Jozef Fabian,riaditeľ SSC IVSC Košice
21. 11. 2018 O-1068/2230/2018 SEH – rozšírenie o technológie opráv 23895,00 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina, IČO: 00397563 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
26. 11. 2018 O-1070/6342/2018 Servisná prehliadka Š- OCTAVIA BA-013 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 264 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef- riaditeľ IVSC Košice
26. 11. 2018 O-1069/2110/2018 Servis, údržba a kalibrácia diagnostického zariadenia VideoCar 5064,00 Digital Solutions, s.r.o., Šándorova 8, Bratislava; IČO: 36394661 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
26. 11. 2018 O-1065/6342/2018 Deratizácia- AB Košice 120,00 MR SERVIS spol. s.r.o.,äsiarska 30,040 01 Košice, IČO: 361 703 05 Ing. Fabian Jozef- riaditeľ IVSC Košice
19. 11. 2018 O-1043/3120/2018 Vypracovanie databázy nameraných dát - "Výkon a vyhodnotenie kalibračných profilových kontinuálnych 7-dňových ASD meraní na cestách I. triedy v roku 2018". 56 364,00 EUR Výskumný ústav dopravný, a.s. Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina IČO: 36 402 672 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
19. 11. 2018 O-1042/3120/2018 Vypracovanie technickej správy - "Skrining variácií dopravného zaťaženia na vybranej infraštruktúre ciest II. a III. triedy pre potreby definovania špičkovej dopravy v súvislosti s posudzovaním cestnej siete v správe SSC". 56 640,00 EUR Výskumný ústav dopravný, a.s. Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina IČO: 36 402 672 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
21. 11. 2018 O-1052/2230/2018 API aplikačné rozhranie pre Sectioner 8256,00 Zafado s. r. o. , Panská 15, Bratislava; IČO: 46 658 726 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
20. 11. 2018 1051/6142/2018 servis BA 431 UV RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
20. 11. 2018 1050/6142/2018 servis BA 821 NG RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
20. 11. 2018 1049/6142/2018 servis BA 435 UV 196,16 RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
20. 11. 2018 1048/6142/2018 servis BL 847 CM RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
20. 11. 2018 1047/6142/2018 servis BA 571 SN RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
20. 11. 2018 O-1054/6342/2018 Oprava defektu Š- Fabia KE 904 DT RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 264 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef- riaditeľ IVSC Košice
9. 11. 2018 O-1044/6342/2018 Čižmy gumené 16,74 REMPO,Južná tr. 48, 040 11 Košice, IˇˇCO:47 619 511 Ing. Fabian Jozef- riaditeľ IVSC Košice
20. 11. 2018 SSC/529/2018/6172/VO-3653 Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov - zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu objednávka (Bučany) 72750,28 HAKOM s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin Rámcová dohoda č.1251/2018/1120 Ing. Viliam Žák riaditeľ IVSC Bratislava
18. 10. 2018 O-911/6470/2018 I/72 Čertovica, doplnenie betónových zvodidiel 3691,20 DOPRASTAV, a.s. Závod Prefa Drieňová 31 821 01 Bratislava IČO: 31333320 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
16. 11. 2018 O-1032/6370/2018 I/16 Cestice odstránenie vodiacich pásov 432,00 Stoping s.r.o. Pražská 2, 040 11 Košice Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
16. 11. 2018 1033/6142/2018 overenie Laboratórneho sita 84,24 Technický a skúšobný ústav stavebný Studená 3 821 04 Bratislava Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
16. 11. 2018 O-1039/6342/2018 Oprava Š- Fabia BA- 622 NJ RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 264 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef- riaditeľ IVSC Košice
16. 11. 2018 O-1038/6342/2018 Oprava Š-Octavia KE- 891 CO RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 263 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef- riaditeľ IVSC Košice
16. 11. 2018 O-1037/6342/2018 Oprava Fiat Stilo KE-897 DA RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 263 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef- riaditeľ IVSC Košice
12. 11. 2018 O-1001/6370/2018 I/74 Ladomírov oprava priepustu havária 9900,54 Prodosing s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
14. 11. 2018 O-1020/6342/2018 Servis Š-Fabia BA- 446 PN RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 263 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef- riaditeľ IVSC Košice
14. 11. 2018 O-1011/6342/2018 Oprava Š-Fabia KE 287 DB RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 263 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef- riaditeľ IVSC Košice
15. 11. 2018 O-1026/2100/2018 Realizácia opráv/servisných prác na eteozariadeniach Čertovica a Šturec 15876,00 Spinet, a.s., Trnavská 44, Bratislava, IČO: 35720905 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora