Prejsť na navigáciu

Objednávky


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum vyhotovenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy Schvaľovateľ
17. 8. 2018 O-673/6470/2018 Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica, Žilina, Bratislava - I/61 Hrabové - Bytča, oprava IS9 po DN 6664,32 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-265/3200/2016 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
16. 8. 2018 O-669/6470/2018 Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov - zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazov - I/9, Nováky, oprava nefunkčného tlmiča nárazov po DN 15329,64 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 1251/2018/1120 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
26. 7. 2018 O-620/3300/2018 1. Prepojenie IS ESID-ADMIS: prenos kontaktov priamo do "Rozdeľovníka", 2. Úprava žiadosti MPV, 3. Zmena označenia dokumentov generovaných "ZTZ", 4. Prepojenie IS ESID-ADMIS: úprava prenesených kontaktov v "Rozdeľovníku" do korektného tvaru, 5. Podpora ZTZ - vytvorenie nových vzorov tabuliek, rozšírená kontrola pôvodných parciel 15 000,00 EUR Emis, s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5 917 01 Trnava IČO: 35 708 816 Na základe zmluvy č. 828/1300/2012 zo dňa 30.05.2012. Ing. Roman Žembera generálny riaditeľ
16. 8. 2018 O-639/6351/2018 I/20-058 Drienovská Nová Ves most vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vyhovujúcej požiadavkám dokumentácie na pnuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 27606,00 Valbek s.r.o. Tomášikova 35 040 01 Košice Ing. Jozef Fabian,riaditeľ SSC IVSC Košice
8. 8. 2018 O-654/6153/2018 Vypracovanie ZP na "Cesta I/2 a I/51 Holíč - obchvat, II. etapa, 1. stavba", k.ú. Holíč, Kátov, Trnovec, Vrádište 3540,00 Ing. Stanislav Lasica, 908 44 Petrova Ves č. 121 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava
13. 8. 2018 O-650/6370/2018 I/19 Dargov doplnenie bezp. zariadenia v km 22,560 po krádeži 1193,83 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
13. 8. 2018 O-665/6470/2018 Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica, Žilina, Bratislava - Oslany, kr. I/64 a II/512, značky 5717,58 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-265/3200/2016 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
13. 8. 2018 O-664/6470/2018 Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov - zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazov - Križovatka I/64 a II/512 Oslany - zvodidlá 6704,56 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 1251/2018/1120 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
9. 8. 2018 O-655/0020/2018 Dodávka, montáž a oživenie kamery 1353,48 CANEX, spol. s r.o. Topolčianska 3214/25 851 05 Bratislava Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
8. 8. 2018 O-656/6342/2018 Oprava defetktu Š- Fabia KE- 287 DB RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 262 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
8. 8. 2018 O-653/6342/2018 Oprava motorového vozidla Š-Fabia BA 013 NN RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 262 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
8. 8. 2018 O-652/6342/2018 Oprava motorového vozidla Š-Fabia BA- 619 NJ RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 262 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
10. 7. 2018 579/6132/2018 Vyhotovenie znaleckého posudku 150,00 Ing. Daniel Benčo, Hadovce 11, 945 01 Komárno Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava
7. 8. 2018 O-645/6370/2018 I/18 Nemcovce oprava poškodeného bezp. Zariadenia v km 699,096 po havárii 6501,91 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
6. 8. 2018 O-617/6370/2018 V.Žipov oprava nefunkčného poškodeného bezp. Zariadenia v km 718,010 34678,72 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
6. 8. 2018 O-644/6370/2018 I/18 Spišské Podhradie havária priepustu v km 645,150 76241,92 Tris spol. s.r.o. Opatovská cesta 4, 040 01 Košice Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
1. 8. 2018 O-638/6370/2018 I/66 Podspády, most č.66-083, havária - diagnostika 3000,00 TASUM, s.r.o. Štrková 10 010 09 Žilina Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
31. 7. 2018 O-634/2230/2018 Sledovanie a hodnotenie dlhodobo sledovaných úsekov (DSU) 17956,20 TPA, s.r.o., Zsolt Boros, Svornosti 69, Bratislava, IČO: 35871164 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
11. 12. 2017 O-1089/6452/2017 "Výstavba a zlepšenie bezp. parametrov mostov na cestách I. tr. 1. et. - I/18 Kraľovany - most 315" - kompl. diagnostika 57000,00 VÚIS Mosty, s.r.o. Gogoľova 18 851 01 Bratislava Ing. Milan Puchoň, riaditeľ IVSC Žilina
23. 7. 2018 O-607/6470/2018 Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica, Žilina, Bratislava - I/18 Strečno - Dubná Skala, označenie pracoviska Z4 1620,00 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-265/3200/2016 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
29. 6. 2018 O-564/3120/2018 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program integrovaná infraštruktúra k projektu " Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa ". 22 592,40 EUR Road Safety Management, s.r.o., Humenské nám. 7, 851 07 Bratislava, IČO: 44 066 279 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
29. 6. 2018 O-551/3120/2018 Vypracovanie žiadosti o nenávrátny finančný príspevok pre Operačný program integrovaná infraštruktúra k projektu "Projektová dokumentácia obchvatov miest". 22 482,00 EUR L&J group, s.r.o., Galvaniho 29, 821 04 Bratislava, IČO: 44 435 959 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
27. 7. 2018 O-627/6342/2018 Antik SAT-Tv platba 94,80 RAMcom .r.o.,Pri Jazdiarni 1 ,040 01 Košice Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
29. 6. 2018 O-563/3120/2018 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program integrovaná infraštruktúra k projektu "Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 1. etapa". 21 391,20 EUR cbcd, s.r.o., Štefánikova 97/65, 058 01 Poprad, IČO: 50 510 908 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
24. 7. 2018 O-609/2110/2018 Oprava výstražnej svetelnej signalizácie na meracom vozidle VW Multivan 228,00 PYRA, spol. s r.o., prevádzka Vajnorská 103, Bratislava, IČO: 31396623 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
23. 7. 2018 O-599/2230/2018 Cestná nápravová váha 3302463742; Parkovisko Krajná Poľana Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, IČO: 37954521 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
13. 7. 2018 O-590/2120/2018 Dodanie a inštalovanie výstražných reflexných polepov 4560,00 PYRA, spol. s r.o., prevádzka Vajnorská 103, Bratislava, IČO: 31396623 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
20. 7. 2018 O-558/2210/2018 Geo, predplatné 08/18 - 07/19 40,50 Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Prievozská 14, Bratislava, IČO: 00678155 Ing. Iveta Černá - Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky SSC
20. 7. 2018 O-559/2210/2018 Poradca 2019 - predplatné 102,12 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO:36371271 Ing. Iveta Černá - Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky SSC
31. 7. 2018 629/6142/2018 oprava Š Fabia BA 431 UV RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
30. 7. 2018 624/6142/2018 oprava Š FABIA BA 454 PO RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
20. 7. 2018 591/6142/2018 oprava Š FABIA BA 447 PN RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
11. 7. 2018 O-581/6153/2018 Vypracovanie GP na "Cesta I/75, k.ú. Kajal, Šaľa, Kráľová nad Váhom" 5996,40 Geodetická kancelária GEA s.r.o., Ing. Ľ. Šagát, ul. Janka Kráľa 33, 949 01 Nitra Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava
26. 7. 2018 O-622/0020/2018 Diagnostika poruchy kamery na stlpe VO s použitím plošiny 303,30 CANEX, spol. s r.o. Topolčianska 3214/25 851 05 Bratislava Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
26. 7. 2018 O-621/0020/2018 Diagnostika kamery- sieťová časť 66,00 CANEX, spol. s r.o. Topolčianska 3214/25 851 05 Bratislava Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
27. 7. 2018 O-616/6370/2018 I/66 Podspády - Ždiar, povodňové škody 115389,47 C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
25. 7. 2018 O-615/6370/2018 I/66 Podspády, most č. 66-083, havária, záchranné práce 4998,00 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o., ul. 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
23. 7. 2018 O-619/6342/2018 Oprava Š-Fabia BA -620 NJ RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 262 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
18. 7. 2018 O-598/6370/2018 I/21 Soboš most č. 21-012, havária 6600,00 Prodosing s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
19. 7. 2018 O-602/6320/2018 Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov AB Košice 84,00 LIVONEC,s.r.o.,Krivá 18,040 01 Košice,IČO:317 306 71 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
29. 6. 2018 O-566/6342/2018 Oprava kop.stroja XEROX WorkCentre 7200 37,08 Autocont SK a.s.,Eisteinova 24,851 01 Bratislava,IČO:36396223 Z-BA/OD/2015/155,654/2015 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
29. 6. 2018 O-565/6342/2018 Oprava tlačiarne HP CP2025 17,94 Autocont SK a.s.,Eisteinova 24,851 01 Bratislava,IČO:36396223 Z-BA/OD/2015/155,654/2015 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
20. 6. 2018 O-534/5220/2018 BA 445 PN servisná prehliadka po 405 000 km 336,50 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 235/1220/2018 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
20. 7. 2018 604/6142/2018 oprava vozidla Suzuki Vitara BA 055OY 51,06 AUTO ZOBOR, s.r.o., Levická 13, Nitra, IČO:36534641 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
20. 7. 2018 603/6142/2018 oprava vozidla Škoda Fabia BA 433 UV RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
17. 7. 2018 O-600/5200/2018 Školenie č.2 v registratúrnom systéme SSC na prácu v module ÚPVS 360,00 Dokumenta, a.s., Strojnícka 103, 821 05 Bratislava IČO 35966726 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
16. 7. 2018 O-594/6342/2018 Oprava Š- Fabia KE- 891 CO RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 262 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
16. 7. 2018 O-593/6342/2018 Oprava Š- Fabia, KE- 287 DB RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83,821 09 Bratislava, IČO:35 860 261 Z-238/1120/2018 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
12. 7. 2018 O-589/5220/2018 BA 501 VF servisna prehliadka po 460 000km RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 235/1220/2018 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
16. 7. 2018 O-592/6470/2018 Križovateka TESCO Žilina - kapacitné posúdenie 3840,00 ALAM s.r.o. Nezábudková 40 821 01 Bratislava IČO: 35 839 465 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora