Prejsť na navigáciu

ObjednávkyHľadať         

1
Dátum vyhotovenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy Schvaľovateľ
16. 2. 2017 O-92/1210/2017 seminár "Povinné zverejňovanie a poskytovanie informácií - infozákon v praxi" 59,00 EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania Tematínska 4 851 05 Bratislava 40578909 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
15. 2. 2017 O-93/6153/2017 Vyhotovenie ZP - "Okružná križ. ciest I/75 a III/1495 Nové Zámky 185,00 Ing. Eleonóra Balogová, Kapisztóryho 6, 940 58 Nové Zámky Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava
15. 2. 2017 97/6142/2017 3 ks skrine pracovisko NZ CODUM, s.r.o. Vranovská 59, 851 02 Bratislava, IČO: 35684038 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
15. 2. 2017 96/6142/2017 oprava vozidla Nissan Navara BA 905 SM - rozvody Autopolis s.r.o. Panonská cesta 32, Bratislava, IČO: 35728311 Z201619575 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
14. 2. 2017 O-95/6342/2017 Oprava motorového vozidla Š-Pick -Up, KE- 288 DB RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
14. 2. 2017 O-94/6342/2017 Servisná prehliadka Š-Fabia, BA- 456 PN RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
13. 2. 2017 O-86/1210/2017 seminár "Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu ..." 204,00 PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 48 35900831 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
2. 2. 2017 O-58/1210/2017 konferencia "Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek" 1896,00 Etela Bačenková - Dom techniky Hanojská 2 040 13 Košice 44543085 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
19. 10. 2016 O-845/1210/2016 Id karty HID iClass - vstupné karty 216,00 ARBE s.r.o Pekná cesta 19 831 52 Bratislava 36056553 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
14. 2. 2017 O-90/6342/2017 Kontrola a oprava plynového kotla AB Košice 427,62 Ing. Igor Oravec-GASSERVIS-Straková č.3, 040 01 Košice, IČO:17100046 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
14. 2. 2017 O-89/6470/2017 Výmena poškodeného kanálového poklopu v km 413,150 a odstránenie havarijného stavu osadenia kanálových poklopov a vpuste v km 413,330 na ceste I/11 v katastri mesta Čadca 1182,00 Slovak Road s.r.o. Rudlovská cesta 1417/39 974 01 Banská Bystrica IČO: 46 540 148 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
9. 2. 2017 O-85/6470/2017 Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica, Žilina, Bratislava - 2 ks pamätných tabúľ na most Važec a most Trstená 322,46 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 265/3200/2016 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
9. 2. 2017 O-82/6320/2017 Revízia detektorov spaliteľných plynov -kotolňa AB Košice 175,20 Ing. Rudolf Oravec-EMRON,Lomnická 24, 080 05,Prešov,IČO:37259407 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
1. 2. 2017 O-71/6342/2017 Zriadenie prístupového bodu na pripojenie internetu AB Košice 10,09 AutoCont SK,a.s.,Eisteinova 24,851 01 Bratislava,IČO:36396222 Z-BA/OD/2015/155,654/2015 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
9. 2. 2017 81/6142/2017 oprava MFZ 7228 - výmena fixačnej jednotky AutoCont Sk, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 Z-654/1230/2015 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
14. 2. 2017 O-68/5220/2017 BA 002 JK oprava dobíjania, výmena alternátora + kabeláže RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 Z_201638160 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
19. 1. 2017 O-32/5220/2017 BA 996 UG oprava elektroinštalácie, oprava ostrekovača, výmena mechanizmu sťahovania okien, výmena ne funkčných žiaroviek AUTOPOLIS,s.r.o. Panónska cesta 32 851 04 Bratislava IČO 35728336 Z_201619575 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
30. 1. 2017 O-45,57/5220/2017 BA 816 NG servisná prehliadka po 120 000 km, výmena akumulátora, oprava bŕzd, výmena čapov riadenia 924,90 AUTOPOLIS,s.r.o. Panónska cesta 32 851 04 Bratislava IČO 35728336 Z_201619575 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
25. 1. 2017 O-31/5220/2017 BA 002 JK servisná prehliadka po 512 000 km + výmena rozvodov 833,81 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 Z_201638160 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
17. 1. 2017 O-30/5220/2017 BA 412 NU servisná prehliadka po 273 000 km 423,67 AUTOPOLIS,s.r.o. Panónska cesta 32 851 04 Bratislava IČO 35728336 Z_201619575 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
7. 2. 2017 O-72/0020/2017 Servisný zásah -Xerox feed roller kit 58,25 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396257 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
7. 2. 2017 O-75/6342/2017 Oprava pneumatiky VW POLO, KE- 325 DB RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Z201638160_Z Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
7. 2. 2017 O-74/6342/2017 Oprava pneumatiky Š-Fabia, BL-201 ES RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Z201638160_Z Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
8. 2. 2017 O-79/5210/2017 tonery do tlačiarní a MF zariadení 1452,56 CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO 35 891 866 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
8. 2. 2017 O-78/5210/2017 tonery do tlačiarní a MF zariadení - IVSC BA 7098,50 CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO 35 891 866 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
18. 1. 2017 O-28/5220/2017 BL 895 LC výmena akumulátora 314,80 AUTOPOLIS,s.r.o. Panónska cesta 32 851 04 Bratislava IČO 35728336 Z_201619575 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
8. 2. 2017 76/6142/2017 zimné pneumatiky 4 ks Š Fabia BA 447 PN Nicholtrackt s.r.o.,984 01 Lučenec, Fiľakovská 24, IČO:31583466 RD Z20166367_Z Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
6. 2. 2017 67/6142/2017 servis vozidla Š Octavia BA 152 IT Autopolis s.r.o. Panonská cesta 32, Bratislava, IČO: 35728311 Z201619575 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
6. 2. 2017 66/6142/2017 sevis vozidla Š Fabia BA 114 LI Autopolis s.r.o. Panonská cesta 32, Bratislava, IČO: 35728311 Z201619575 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
6. 2. 2017 65/6142/2017 sevis vozidla Š Fabia BA 109 LI Autopolis s.r.o. Panonská cesta 32, Bratislava, IČO: 35728311 Z201619575 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
1. 2. 2017 O-48/2210/2017 Normy STN 73 1322, STN 73 1326, STN EN 206/NA/O1 (73 2403), STN EN 12697-2 (73 6160), STN EN 12697- 4 (73 6160), STN EN 14227-15 (73 6184), STN EN 12593 (65 7063), STN EN 12597 (65 7000), STN EN 1426 (65 7062), STN EN 1427 (65 7060) 113,70 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR; odbor Slovenský ústav technickej normalizácie; Štefanovičova 3, Bratislava; IČO: 308 107 10 Ing. Iveta Černá - Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky SSC
6. 2. 2017 O-64/6342/2017 Oprava Š-Fabia,BA-446 PN RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Z201638160_Z Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
6. 2. 2017 O-63/6342/2017 Servisná prehliadka Š-Fabia,KE-903 DT RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Z201638160_Z Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
6. 2. 2017 O-62/6342/2017 Oprava pneumatiky Š-Fabia, BA-620 NJ RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Z201638160_Z Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
1. 2. 2017 O-48/2017 Normy STN 73 1322, STN 73 1326, STN EN 206/NA/O1 (73 2403), STN EN 12697-2 (73 6160), STN EN 12697- 4 (73 6160), STN EN 14227-15 (73 6184), STN EN 12593 (65 7063), STN EN 12597 (65 7000), STN EN 1426 (65 7062), STN EN 1427 (65 7060) 113,70 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR; odbor Slovenský ústav technickej normalizácie; Štefanovičova 3, Bratislava; IČO: 308 107 10 Ing. Iveta Černá - Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky SSC
3. 2. 2017 61/5017/5220 sudnoznalecký posudok 300,00 Ing.Oldřich Jarabica, Cintorínska 19, Stupava 90031 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky GR
2. 2. 2017 O-59/6470/2017 Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica, Žilina, Bratislava - I/18 Strečno - Dubná Skala 2568,00 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 265/3200/2016 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
1. 2. 2017 O-56/6341/2017 Stravovacie poukážky II-IV/2017 13464,00 Edenred Slovakia,s.r.o. Mlynská 22,040 01 Košice,IČO 31328695 Z- 51755/1999 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
31. 1. 2017 O-55/5210/2017 mobilný telefón 1 ks 1,00 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
30. 1. 2017 O-51/5210/2017 odstránenie havarijnej poruchy na kanalizačnom zariadení v AB SSC Miletičova 19 P.I.O., s.r.o. Oravská 2 841 02 Bratislava Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
10. 2. 2017 O-50/0020/2017 Servisný zásah -HP ScanJet Enterprise 7500 Exch 1198,74 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396259 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
30. 1. 2017 O-49/0020/2017 Vývojové zmeny v IS ORIS odloženie dát z r.2007 264,00 ICP Intagrated Computer Programs, s.r.o Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina IČO : 31587411 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
26. 1. 2017 44/6142/2017 oprava vozidla Nissan Navara BA 905 SM 78,56 Autopolis s.r.o. Panonská cesta 32, Bratislava, IČO: 35728311 Z201619575 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
26. 1. 2017 43/6142/2017 oprava Š Fabia BL 386 CM, brzdy 520,13 Autopolis s.r.o. Panonská cesta 32, Bratislava, IČO: 35728311 Z201619575 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
1. 2. 2017 O-54/6342/2017 Sevisná prehliadka Š-Fabia KE-904 DT RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Z201638160_Z Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
1. 2. 2017 O-53/6342/2017 Oprava motorového vozidla Š-Fabia BA-622 NJ RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Z201638160_Z Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
26. 1. 2017 O-46/6342/2017 Servisná prehliadka VW Polo, KE- 325 DB RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Z201638160_Z Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
24. 1. 2017 42/6142/2017 Preklad odborného textu Partnership Agreent 2014 298,48 PRO EDUCATION International, s.r.o., H. Meličkovej 4, Bratislava, IČO:47372281 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
24. 1. 2017 41/61042/2017 preklad odborného textu Grant lAgrement 2014 735,60 PRO EDUCATION International, s.r.o., H. Meličkovej 4, Bratislava, IČO:47372281 Z 20171849_Z Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
19. 1. 2017 O-33/6470/2017 Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica, Žilina, Bratislava - informačná tabuľa Čadca MO 11-208 1620,24 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 265/3200/2016 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora