Prejsť na navigáciu

ObjednávkyHľadať         

1
Dátum vyhotovenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy Schvaľovateľ
29. 6. 2017 O-481/6470/2017 Čistenie odvodňovacieho systému cesty I/65D od nebezpečných látok po dopravnej nehode 1003,50 SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11 917 01 Trnava IČO: 36 263 800 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
9. 8. 2017 O-617/6370/2017 I/15 Giglovce oprava poškodeného bezp. zariadenia v km 17,780 po havárii 7450,32 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
9. 8. 2017 O-616/6370/2017 I/18 Vranov n/T. oprava poškodeného bezp. zariadenia v km 268,062 po havárii 7567,30 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
9. 8. 2017 O-615/6370/2017 I/18 Vranov n/T. oprava poškodeného bezp. zariadenia v km 267,750 po havárii 9208,63 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
9. 8. 2017 O-614/6370/2017 I/15 Sedliská oprava poškodeného bezp. zariadenia v km 8,754 po havárii 2776,09 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
9. 8. 2017 O-613/6370/2017 I/15 Sedliská oprava poškodeného bezp. zariadenia v km 6,433 po havárii 3449,29 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
11. 8. 2017 O-625/6470/2017 Oravský Podzámok, zmena organizácie dopravy v križovatke I/59 a I/78 1198,80 ZNAČKY, s.r.o. J. Ťatliaka 1785 026 01 Dolný Kubín IČO: 43 931 111 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
2. 8. 2017 598/6142/2017 Zbierka zákonov SR, ročník 2018 248,30 Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina, IČO:31592503 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
31. 7. 2017 O-589/6371/2017 I/16 Plešivec, odborná prehliadka a odborná skúška vážnice 128,23 Vojtech Kövesdi ENERGOSERVIS, Garbiarska 3, 048 01 Rožňava Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
28. 7. 2017 O-583/6371/2017 I/21 Radoma, odstránenie následkov havárie EKO-FBB spol. s.r.o., Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
15. 8. 2017 632/6142/2017 tonery MFZ KYOCERA 519,60 JANUS SK s.r.o., Rybničná 40. 831 06 Bratislava, IČO:41251849 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
15. 8. 2017 631/6142/2017 program MP-vyhodnotenie pevnosti betónu CALIBRUM s.r.o. Zaježová 102, Pliešovce, IČO:36418005 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
15. 8. 2017 O-630/6342/2017 Oprava tlačiarne HP Color 185,76 AutoCont SK,a.s.,Eisteinova 24,851 01 Bratislava,IČO:36396222 Z-BA/OD/2015/155,654/2015 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
14. 8. 2017 629/6142/2017 Finančný spravodaj, ročník 2018 39,90 Tirna, vydavateľské družstvo, Trnava, Poštová 10/D, IČO:36750697 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
9. 8. 2017 O-579/6342/2017 Likvidácia odpadu z vyradeného majetku DONO spol s.r.o.,Podnikateľská 1,040 17 Košice,IČO: 3619639 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
9. 8. 2017 O-611/6470/2017 Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky; I/64 Kľak IV. (úsek 60) 20609,30 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-374/6470/2014 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
9. 8. 2017 O-610/6470/2017 Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky; I/64 Kľak III. (úsek 59) 42781,70 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-374/6470/2014 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
9. 8. 2017 O-609/6470/2017 Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky; I/64 Kľak II. (úsek 58) 52629,55 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-374/6470/2014 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
9. 8. 2017 O-608/6470/2017 Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky; I/64 Kľak I (úsek 57) 14203,10 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-374/6470/2014 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
24. 7. 2017 O-577/6470/2017 Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky; I/18 Strečno - priepusty 22936,99 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-374/6470/2014 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
24. 7. 2017 O-576/6470/2017 Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky; I/18 Strečno - svah 5229,58 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-374/6470/2014 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
24. 7. 2017 O-575/6470/2017 Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky; I/18 Strečno - rímsa 46435,57 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-374/6470/2014 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
24. 7. 2017 O-574/6470/2017 Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky; I/64, km 163,940 - 164,840, HP Kľak, prameň Nitry - doobjednávka 2906,40 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-374/6470/2014 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
11. 8. 2017 624/6142/2017 oprava Škoda Fabia BL 148 ES 51,62 RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
10. 8. 2017 O-622/6342/2017 Oprava Š-Fabia BA-453 PN RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 259 Z-2048/5200/2017 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
10. 8. 2017 O-621/6342/2017 Servisná prehliadka Š-Fabia, BA-622 NJ RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 258 Z-2048/5200/2017 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
10. 8. 2017 O-620/6342/2017 Oprava Š-Fábia KE-905 DT RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 257 Z-2048/5200/2017 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
9. 8. 2017 O-612/6342/2017 Výmena koncových zariadení tel.ústr. 255,12 Victor business data spol.s.r.o.,Letná 42,040 01 Košice,IČO: 31 652 352 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
26. 7. 2017 O-570/6231/2018 I/65 Kremnica - Kremnické bane - vypracovanie ZPD 5796,00 DOPRAVOPROJEKT a.s. Divízia Zvolen M.R.Štefánika 4724 960 01 Zvolen Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
18. 7. 2017 O-549/6231/2017 I/66 (R1) Banská Bzstrica - Severný obchvat - znalecký posudok na vecné bremeno 120,00 Ing. Branislav Heger Komenského 1313/51, 974 01 Banská Bystrica Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
27. 7. 2017 O-582/5220/2017 BA 445 PN výmena kompresora klimatizácie, výmena tesnenia veka ventilov RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
12. 7. 2017 O-521/5220/2017 BA 501 VF servisná prehliadka po 410 000km výmena akumulátora, výmena zadných ssilentblokov, výmena chladiča oleja, výmena turbočerpadla 3998,93 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
12. 7. 2017 O-516/5220/2017 BA 192 OB servisná prehliadka po 540 000 km, výmena podtlakovej hadice, uhlíkového filtra, zadných silentblokov, podtlakovej hadice od čerpadla 927,80 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
7. 7. 2017 O-504/5220/2017 BA 002 JK výmena tyčiek stabilizátora, oprava bŕzd 585,04 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
7. 7. 2017 O-503/5220/2017 BA 412 NU výmena pantogradu, žiaroviek 284,42 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
7. 7. 2017 O-502/5220/2017 BA 996 UG Servisná prehliadka po 320 000 km, oprava mechanizmu otvárania okna, výmena rozvodovej reťaze RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
7. 7. 2017 O-501/5220/2017 BA 895 LC servisná prehliadka po 462 000 km, výmena čidla váhy vzduchu, výmena bŕzd komplet 1642,15 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
7. 7. 2017 O-500/5220/2017 BL 001 IO servisná prehliadka po 90 000 km 430,31 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
6. 7. 2017 O-498/5220/2017 BL 485 IP - servisná prehliadka po 90 000 km 420,52 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
6. 7. 2017 O-497/5220/2017 BA 412 GB výmena snímača otáčok na kľukovom a vačkovom hriadeli 319,80 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
6. 7. 2017 O-496/5220/2017 BA 741 AH servinsá prehliadka po 370 000 km výmena silentblokov na PN, výmena čidla váhy vzduch, výmena zadných bźrd komplet 835,97 RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 2048/5220/2017 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
14. 6. 2017 O-447/5210/2017 BA 741 AH - TK, EK Rotos- STK, BA - Studená IČO 44991347 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
9. 3. 2017 O-143,152/2017/5220 BA 965 FU servisná prehliadka po 140 000 km, oprava bŕzd, výmena výfuku 0,00 AUTOPOLIS,s.r.o. Panónska cesta 32 851 04 Bratislava IČO 35728336 Z_201619575 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
8. 8. 2017 O-535/2210/2017 Rozborová úloha (RÚ) –Využitie BIM (ang. Building Information Modeling) v cestnom hospodárstve Slovenska 29676,00 Žilinská univerzita v Žiline, Centrum Excelenstnosti pre Dopravné staviteľstvo (CEDS), Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, Žilina; IČO: 00397563 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
3. 8. 2017 O-601/6153/2017 Vyhotovenie ZP - "Cesta I/63 Bratislava -Dunajská Lužná" 2700,00 Ing. Monika Švecová, 919 53, Dechtice č. 582 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava
4. 8. 2017 602/6142/2017 servis,klimatizácia, nápravy Š Octavia BL852CM 73,56 RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komarňanská 83, IČO: 35860251 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
2. 8. 2017 O-594/5210/2017 SIM karta s novým tel. č. 2 ks 0,08 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
21. 7. 2017 O-564/5210/2017 atramentové kazety do plotra 500,40 CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO 35 891 866 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
4. 8. 2017 O-538/2210/2017 Vzorové listy (VL) – Navrhovanie úprav križovatiek pre prejazd nadrozmerných vozidiel 21432,00 Žilinská univerzita v Žiline, Centrum Excelenstnosti pre Dopravné staviteľstvo (CEDS), Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, Žilina; IČO: 00397563 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
4. 8. 2017 O-533/2210/2017 Rozborová úloha (RÚ) – Nové technológie v oblasti osádzania cestných prvkov na existujúce komunikácie na báze lepidiel 23340,00 Žilinská univerzita v Žiline, Centrum Excelenstnosti pre Dopravné staviteľstvo (CEDS), Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, Žilina; IČO: 00397563 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora