Prejsť na navigáciu

ObjednávkyHľadať         

1
Dátum vyhotovenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy Schvaľovateľ
22. 6. 2017 O-458/6320/2017 Vykonanie odbornej prehliadky (revízie) elek.zariadenia AB Košice 1600,00 František Mariščák, Czambelova 9, 040 01 Košice, IČO:10 818 228 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
15. 6. 2017 O-446/6342/2017 Presťahovanie pracovika Prešov 2361,60 Profi sťahovanie-Open F&K s.r.o. Tomašíkova 12, 080 01 Prešov, IČO: 36 511 684 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
14. 6. 2017 O-443/6231/2017 Realizácia elektronickej aukcie podľa zákona č. 278/1993 Z.z. pozemku v k.ú. Radvaň, na LV č. 5983 108,00 Lazar Consulting s.r.o. Klariská 10, 811 03 Bratislava Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
21. 6. 2017 O-461/5210/2017 tonery do tlačiarní a MF zariadení - IVSC BA 1643,51 CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO 35 891 866 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
21. 6. 2017 O-419/5210/2017 tonery do tlačiarní a MF zariadení - GR 3100,04 CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO 35 891 866 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
14. 6. 2017 O-451/5210/2017 SIM karta s novým tel. č. 3 ks 0,12 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
19. 6. 2017 O-452/1210/2017 školenie INFODAY ESID 667,20 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 35919001 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
15. 6. 2017 O-450/1210/2017 seminár "Zákon o DPH a jeho aplikácia v organizáciach štátnej správy" 118,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínka 4 851 05 Bratislava 36287229 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
30. 5. 2017 O-406/1210/2017 seminár "Vybrané state z účtovníctva verejného sektora ..." 280,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínka 4 851 05 Bratislava 36287229 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
24. 5. 2017 O-127/1210/2017 školenie vodičov a vodičov referentov 123,00 Mezei Vladimír - VDDOS Nálepkova 19 902 01 Pezinok 40051102 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
24. 5. 2017 O-393/1210/2017 seminár "Mzdová účtovníčka v II. 2017" 40,00 Národný ústav celoživotného vzdelávnia Tomáškova 4 820 09 Bratislava 00699438 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
20. 6. 2017 457/6142/2017 plastové formy s vekom SMARTEST CZ s.r.o.,Kšírova 263c, Brno, IČO:28328426 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
31. 5. 2017 O-416/3200/2017 Objektivizácia hluku a predloženie protokolu z merania hluku spôsobovaného dapravpou na pozemnej komunikácii I/79 na ul. Kapt. Nálepku č. 1449 v meste Trebišov . 11 940,00 EUR IbSolve, s.r.o. Terchovská 16 040 01 Košice IČO: 48 175 307 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
12. 6. 2017 O-433/6351/2017 I/68 Plavnica, preložka cesty - objednávka na vypracovanie a dodanie dokumentácie DSP(DP) Dušan Zamborský - DUALL Kutuzovova 319/2 Svidník 089 01 Ing. Jozef Fabian,riaditeľ SSC IVSC Košice
14. 6. 2017 O-445/6470/2017 Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky; I/64, km 163,940 - 164,840, HP Kľak, prameň Nitry 71752,80 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 Z-374/6470/2014 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
9. 5. 2017 O-350/6231/2017 I/66 Banská Bystrica - preložka cesty (severný obchvat) - GP na vecné bremená 4416,00 GEODETICA s.r.o. Floriánska 19, 040 01 Košice 3 Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
21. 4. 2017 O-285/6231/2017 geodetické služby I/66 Kremnica - Kremnické Bane 5040,00 LUSH spol. s.r.o. Kuzmányho námestie 851/14 960 01 Zvolen Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
15. 6. 2017 O-444/6342/2017 Vvýmena zap.jednotky RMI1 177,12 AutoCont SK,a.s.,Eisteinova 24,851 01 Bratislava,IČO:36396222 Z-BA/OD/2015/155,654/2015 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
14. 6. 2017 O-449/0020/2017 Servisný zásah - výmena 4 valcov v XEROX WC7225 925,73 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396261 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
14. 6. 2017 O-448/0020/2017 Servisný zásah - výmena 2 pások C7975A HP LTO05 Ultrium 3TB v serveri 67,20 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396261 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
14. 6. 2017 O-442/0020/2017 Servisný zásah - výmena RAM v HP Compaq 34,16 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396261 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
14. 6. 2017 O-441/0020/2017 Servisný zásah - výmena ADATA 240GB SSDSX930 v HP Compaq 123,96 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396261 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
14. 6. 2017 O-440/0020/2017 Servisný zásah - výmena fuser Xerox 008R13088 a valca v Xerox WC 7125V_T 535,52 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396261 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
14. 6. 2017 O-439/0020/2017 Servisný zásah - výmena fuser Xerox 008R13028 566,30 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396261 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
14. 6. 2017 O-438/0020/2017 Servisný zásah - výmena 4 valcov v XEROX WC7125 925,73 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396261 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
14. 6. 2017 O-437/0020/2017 Servisný zásah - výmena pick up roller v HP LJ 1320 8,69 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396261 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
14. 6. 2017 O-436/0020/2017 Servisný zásah - doplnenie HPE 1920S 24G Switch do LAN 250,80 Autocont SK, a.s,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396261 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
12. 6. 2017 O-431/2110/2017 Servis a oprava výstražnej svetelnej signalizácie na meracom vozidle VW Multivan 360,00 PYRA, spol. s r.o., prevádzka Vajnorská 103, Bratislava, IČO: 31396623 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
3. 5. 2017 O-410/2100/2017 Navýšenie počtu pridelených licencií pre produkt Meteoaplikácia RWIS, verzia 2.0 19080,00 WELDUN, spol. s r.o. , Kukučínova 11, Piešťany, IČO: 36247260 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
10. 6. 2017 434/2017/5220 výmena skla vo vstupných dverách 222,80 Sklenárstvo Vajner, Košická 37, Bratislava 82109 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky GR
24. 4. 2017 O-295/6353/2017 I/77 Bardejov juhozápadný obchvat - objednávka ZP na stanovenie VŠH pozemkov zaťažených VB - právom uloženia a údržby IS Ing. Miroslav Lissý Mokroluh 48 086 01 Rokytov Ing. Jozef Fabian,riaditeľ SSC IVSC Košice
28. 3. 2017 O-195/6353/2017 I/68 Hraničné, zosuv - objednávka na stanovenie VŠH majetku- nájom pozemkov dotknutých dočasným záberom v k.ú. Hraničné Ing. Ján Mochnacký Pod Šibeňou horou 36 085 01 Bardejov Ing. Jozef Fabian,riaditeľ SSC IVSC Košice
8. 6. 2017 426/6142/2017 oprava vozidla Š Fabia BA 114 LI Autoservis Jakub, s.r.o. Dopravná 2069/1, Topoľčany, IČO: 36534625 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
22. 5. 2017 385/6142/2017 Personálny a mzdový poradca podnikateľa ročník 2018 81,94 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, Žilina, IČO:31592503 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
22. 5. 2017 383/6142/2017 publikácia "daňový a účtovný poradca podnik. Ročník 2018 95,78 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, Žilina, IČO:31592503 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
12. 5. 2017 O-353/6342/2017 Inštalácia TV cez internet+STB 239,80 ANTIK telekom s.r.o.,Čárskeho 10,040 01 Košice Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
21. 4. 2017 O-284/6451/2017 "I/18 Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia cesty" , výkon autorského dozoru 1934,40 Dopravoprojekt, a.s. Bratislava Divízia Zvolen, str. L. Mikuláš E. Š. Martinčekovej 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Milan Puchoň, riaditeľ IVSC Žilina
12. 4. 2017 O-269/6450/2017 Preklad "Dohody o partnerstve" z PL do SJ vo veci výstavby mostného objektu medzi mestami Trstená a Chyžné. 133,67 TETRAS, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 8 010 01 Žilina Ing. Milan Puchoň, riaditeľ IVSC Žilina
2. 6. 2017 O-409/6470/2017 MO 520-108 (9487), Oravská Lesná, stavebná údržba 29520,00 TASUM-GONAR, s.r.o. Štrková 10 010 09 Žilina IČO: 36 724 041 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
23. 5. 2017 O-391/6470/2017 MO 18-263, Mojšová Lúčka, lokálna izolácia 1692,00 AQUA - VITA spol. s r. o. Galvániho 12/A 821 04 Bratislava IČO: 17 310 687 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
5. 5. 2017 O-342/6470/2017 MO 72-074, Malužiná, odborný návrh 5988,00 TASUM, s.r.o. Štrková 10 010 09 Žilina IČO: 50567004 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
5. 5. 2017 O-341/6470/2017 MO 72-074, Malužiná, dočasný most - prvá prehliadka 1194,00 TASUM, s.r.o. Štrková 10 010 09 Žilina IČO: 50567004 Ing. Milan Puchoň riaditeľ IVSC Žilina
19. 5. 2017 O-377/6371/2017 I/67 Stratená odborná prehliadka a odborná skúška trafostanice a VN prípojky tunela Stratená 334,54 Vojtech Kövesdi ENERGOSERVIS, Garbiarska 3, 048 01 Rožňava Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
6. 6. 2017 O-420/6342/2017 Tlačiva 667,73 ŠEVT a.s.,Moldavská 10,040 11 Košice,IČO:31331131 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
30. 5. 2017 O-408/6342/2017 Oprava Š-Fabia BA-456 PN RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 251 Z201638160_Z Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
30. 5. 2017 O-407/6342/2017 Koncentrát mydlovej peny 172,80 CWS-boco Slovensko s.r.o., Rampová 4,040 01 Košice, IČO 31411045 Z-6312/04/05 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
12. 5. 2017 O-335/3120/2017 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program integrovaná infraštruktúra k projektu "Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa - I/76 Štúrovo - Nánska". 18 950,40 EUR PROJECT PARTNERS, spol s.r.o., Jégeho 8, 821 08 Bratislava, IČO: 44 634 595 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
29. 5. 2017 O-405/2017/5220 Servisná prehliadka po 36000Km, výmena zámku bezp. Pásu, výmena prevod.oleja, výmena brzdových kotúčov, platničiek, oprava zadných bŕzd komplet Škoda Octavia EČ BA 445PN RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
29. 5. 2017 O-404/2017/5220 servisná prehliadka po 572 000 km Toyota Land Cruiser EČ BA 002JK RODEX CAR, s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava,IČO:35 860 254 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
12. 5. 2017 O-361/2017/5220 čistenie a tepovanie vozisla Škoda Oktavia EČ BA 421LU CARWASH, Ružová dolina, BA IČO 44617747 Ing. Iveta Černá Ivanová riaditeľka úseku ekonomiky
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora