SSC>Verejné obstarávanie>Súťažné podklady>Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby „I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele“
Prejsť na navigáciu

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby „I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele“

Aktualizované: 19.9.2017

Publikované: 25.8.2017

Aktuálne

Workshop 2018

Workshop 2018

23.02.2018
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 09.04.2017 – 13.04.2018 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 086

Schválené TP 086

05.02.2018
MDV SR schválilo TP 086
TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách
Účinnosť od: 05.02.2018
Rozborová úloha

Rozborová úloha

18.01.2018
Využitie BIM (ang. Building Information Modeling) v cestnom hospodárstve na Slovensku

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora