SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti

 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovná náplň:
 • koordinovanie a zabezpečovanie procesu verejného obstarávania v rozpočtovej organizácii v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,
 • v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zabezpečovanie úloh obstarávateľa vo verejnom obstarávaní,
 • na základe podkladov spracovávanie súťažných podkladov potrebných na vypracovanie ponuky,
 • realizácia činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • vedenie agendy súvisiacej s verejným obstarávaním
Kvalifikačné predpoklady:
 • VŠ vzdelanie II. stupňa,
 • vzdelanie technického, právneho alebo ekonomického smeru.
Jazykové znalosti:

nie sú požadované

Prax: v oblasti verejného obstarávania,
doklad o získaní odbornej spôsobilosti vítaný,
pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel,Word,Outlook), internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný

Výhody:

 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • voľno na regeneráciu pracovných síl
 • pružná pracovná doba

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto práce: Bratislava
Termín nástupu:

október 2017, resp. podľa dohody

Kontakt: Ing. Peter Benkovič        mobil: 0911 409 292
e mail: peter.benkovic@ssc.sk
PhDr. Marta Belková      mobil: 0911 010 921
e mail: marta.belkova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 8. septembra 2017

 HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC MAJETKOVEJ SPRÁVY CIEST A EKONOMIKY PREVÁDZKY – VEDÚCI/A ODDELENIA
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovná náplň:
 • koordinovanie a riadenie činnosti v oblasti spravovania majetku ciest, opráv a údržby ciest, mostov a dopravných zariadení
 • vykonávanie hlavných, resp. mimoriadnych prehliadok ciest a mostov
 • príprava plánu údržby ciest a mostov
 • príprava zmlúv na údržbu ciest I. triedy
 • príprava a prerokovanie operačných plánov zimnej údržby ciest I. triedy
 • kontrola faktúr od zhotoviteľov údržbových prác na cestách I. triedy
Kvalifikačné predpoklady:
 • VŠ vzdelanie II. stupňa,
 • vzdelanie stavebného smeru
Jazykové znalosti:

nie sú požadované

Prax: minimálne 3 roky v oblasti cestného hospodárstva, alebo stavebných činností dopravných stavieb
pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel,Word,Outlook), internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť, komunikatívnosť
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny „ B „

Výhody:

 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • voľno na regeneráciu pracovných síl
 • pružná pracovná doba

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto práce: Banská Bystrica
Termín nástupu:

1. október 2017, resp. podľa dohody

Kontakt: Ing. Miroslav Obert
mobil: 0911 389 009
e mail: miroslav.obert@ssc.sk

Bernadetta Frgelecová
mobil: 0903 401 338
e mail: bernadetta.frgelecova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Banská Bystrica, 24. augusta 2017

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – VEDÚCI ODDELENIA
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovná náplň: koordinovanie a zabezpečovanie procesu verejného obstarávania v rozpočtovej organizácii v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,
obstarávanie verejnoprospešných stavieb podľa zákona o koncesnom obstarávaní,
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zabezpečovanie úloh obstarávateľa vo verejnom obstarávaní,
na základe podkladov spracovávanie súťažných podkladov potrebných na vypracovanie ponuky,
realizácia činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
vedenie agendy súvisiacej s verejným obstarávaním
Kvalifikačné predpoklady:
 • VŠ vzdelanie II. stupňa,
 • vzdelanie stavebného, právneho alebo ekonomického smeru
Jazykové znalosti:

nie sú požadované

Prax: minimálne 3 roky v oblasti verejného obstarávania,
pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa,
doklad o získaní odbornej spôsobilosti vítaný

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel,Word,Outlook), internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný

Výhody:

 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • voľno na regeneráciu pracovných síl
 • pružná pracovná doba

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto práce: Banská Bystrica
Termín nástupu:

október 2017, resp. podľa dohody

Kontakt:

Ing. Ondrej Samuelčík
mobil: 0911 819 105
e mail: ondrej.samuelcik@ssc.sk


Bernadetta Frgelecová
mobil: 0903 401 338
e mail: bernadetta.frgelecova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Banská Bystrica, 24. augusta 2017

 HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE ČERPANIE FONDOV Z EÚ
Náplň práce:
 • analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie o čerpaní
 • finančných prostriedkov z predvstupových nástrojov Európskej únie
 • alebo z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ II. stupňa,
 • vítané je vzdelanie ekonomického smeru, alebo technické vzdelanie stavebného smeru so zameraním na ekonomiku
Prax:

nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť (výpis z registra trestov),
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, Excel, Word
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,

Jazykové znalosti:

anglický jazyk - aktívne

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ( bližšie na osobnom pohovore)


Výhody:
 • pružný pracovný čas,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky aj počas dovolenky a dočasnej pracovnej neschopnosti
Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Katarína Dúcka, telefón: 02-502 55 344,
email: katarina.ducka@ssc.sk


Ing. Petra Ponechalová, telefón: 02-502 55 533
email: petra.ponechalova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

 

 

Publikované: 09.07.2009 / Aktualizované : 13.09.2017

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

13.10.2017
12. októbra 2017 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému:
1) „PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S POUŽITÍM GABIONOVÝCH A VYSTUŽENÝCH HORNINOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ NA DOPRAVNÝCH STAVBÁCH“

2) „ZVYŠOVANIE ŽIVOTNOSTI VOZOVIEK POUŽITÍM OCEĽOVÝCH VÝSTUŽNÝCH SIETÍ“
Dopravná nehodovosť 2015 a 2016

Dopravná nehodovosť 2015 a 2016

09.10.2017
Nová publikácia SSC „Dopravná nehodovosť 2015 a 2016 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Bezpečnosť cestnej premávky 2017

Bezpečnosť cestnej premávky 2017

21.09.2017
V dňoch 18. – 20. september 2017 sa v hoteli Atrium, Vysoké Tatry uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky 2017.

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora