SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC VEREJNÉHO OBSTÁRAVANIA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Pracovná náplň:

Komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a sním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov v rozpočtovej organizácii v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon o VO).

 • Predpríprava, plánovanie a realizácia celého procesu VO, vrátane elektronického trhoviska.
 • Zadávanie zákaziek podľa § 117 zákona o VO.
 • Zadávanie zákaziek v systéme EVO.
 • Zabezpečovanie zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou.
 • Znalosť legislatívnej súvislosti s VO, praktické skúsenosti pri všetkých častiach verejného obstarávania.
 • Sledovanie metodických usmernení a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie.
 • Spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa, vzdelanie technického, právneho alebo ekonomického smeru.

Prax:

minimálne 2 roky v oblasti verejného obstarávania, doklad o získaní odbornej spôsobilosti vítaný, pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný.


Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
cca 900 € - 1000 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava
Termín nástupu: máj-jún 2018
Kontakt:
Ing. Andrea Meszárošová
e mail: andrea.meszarosova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt. Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor. Uchádzač absolvuje test z oblasti zákona o verejnom obstarávaní.

Bratislava, 24.04.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • hospodárenie s vozovkami: vyhodnocovanie údajov z diagnostiky vozoviek, príprava podkladov pre rehabilitáciu (opravy) vozoviek;
 • technicko-ekonomické vyhodnotenie úsekov ciest navrhovaných na rehabilitáciu, model HDM-4;
 • spracúvanie podkladov a údajov potrebných pre prevádzku systému hospodárenia s vozovkami;
 • koordinácia spolupráce so správcami ciest a diaľnic pri prevádzkovaní systému hospodárenia s vozovkami;
 • pripomienkovanie a spolupráca pri tvorbe technických predpisov rezortu pre oblasť hospodárenia s vozovkami.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, odbor cestné staviteľstvo; prednosť majú uchádzači so stavebným vzdelaním a zameraním na cestné a dopravné staviteľstvo.

Prax:

absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním a ovládaním potrebnej základnej terminológie.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, databázových programov, práca v systéme ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • pružná pracovná doba;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto výkonu práce:

Bratislava
Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Zsolt Benkó,
tel. 02/502 55 219
email: zsolt.benko@ssc.sk

 

Ing. Daniela Čanigová
tel. 02/502 55 523
email: daniela.canigova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

 


 

ODBORNÝ ZAMESTNANEC DOPRAVNÉHO INŽINIERSTVA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

výkon a vyhodnocovanie dopravných prieskumov, práca s automatickými sčítačmi dopravy

Kvalifikačné predpoklady:

 • SŠ vzdelanie technického zamerania,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet.
Prax:

nie je podmienkou

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť, komunikatívnosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny „ B „
Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN ,
 • voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Miesto výkonu práce:

Bratislava, Miletičova 19

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:

Ing. Vladimír Kollár
vladimir.kollar@ssc.sk
tel. 02/50255506


Ing. Soňa Draganovská
sona.draganovska@ssc.sk
tel. 02/50255501

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 25.01.2018

 HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC DOPRAVNO-ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • spracúvanie odborných stanovísk z hľadiska ochrany záujmov SSC a koncepcie rozvoja cestnej siete,
 • spracúvanie návrhov, zámerov rozvoja cestnej siete,
 • posudzovanie územno-plánovacej a projektovej dokumentácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, zameranie na dopravné stavby, alebo dopravné inžinierstvo,
 • výhodou je prax v projekcii dopravných stavieb,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet,
 • samostatnosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
Prax:

prax nie je podmienkou

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, internet
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • možnosť profesionálneho rastu

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto výkonu práce:

Bratislava.

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Vladimír Kollár
vladimir.kollar@ssc.sk, tel. 02/50255506
Ing. Janette Antalová
janette.antalova@ssc.sk, tel. 02/50255491

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 20.12.2017

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRÍPRAVY STAVIEB
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • vypracúvanie návrhov a zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja,
 • zabezpečovanie predinvestičnej a investičnej prípravy plánovaných stavieb ciest a mostov,
 • zabezpečovanie stavebných povolení, rozhodnutí a dokladov potrebných na realizáciu stavieb,
 • zabezpečovanie súčinnosti s inými orgánmi a organizáciami pri investičnej a predinvestičnej príprave stavieb,
 • zabezpečovanie výberu stavenísk pre projektové organizácie a ich odovzdanie dodávateľovi stavebných prác,
 • spracovanie podkladov pre oddelenie verejného obstarávania
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa,
vzdelanie stavebného smeru
Jazykové znalosti:

nie sú požadované

Prax:

prax v odbore vítaná

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný

Výhody:

 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • voľno na regeneráciu pracovných síl
 • pružná pracovná doba
Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto výkonu práce:

Banská Bystrica

Termín nástupu:

1. január 2018, resp. podľa dohody


Kontakt:

Ing. Paulína Starčoková    mobil: 0911 780 319
e mail: paulina.starcokova@ssc.sk


Bernadetta Frgelecová    mobil: 0903 401 338
e mail: bernadetta.frgelecova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Banská Bystrica, 13. novembra 2017

 HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE ČERPANIE FONDOV Z EÚ
Náplň práce:
 • analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie o čerpaní
 • finančných prostriedkov z predvstupových nástrojov Európskej únie
 • alebo z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ II. stupňa,
 • vítané je vzdelanie ekonomického smeru, alebo technické vzdelanie stavebného smeru so zameraním na ekonomiku
Prax:

nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť (výpis z registra trestov),
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, Excel, Word
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,

Jazykové znalosti:

anglický jazyk - aktívne

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ( bližšie na osobnom pohovore)


Výhody:
 • pružný pracovný čas,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky aj počas dovolenky a dočasnej pracovnej neschopnosti
Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Katarína Dúcka, telefón: 02-502 55 344,
email: katarina.ducka@ssc.sk


Ing. Petra Ponechalová, telefón: 02-502 55 533
email: petra.ponechalova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

 

Aktualizované: 24.4.2018

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

11.05.2018
12. júna 2016 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: KAMENIVO AKO SÚČASŤ UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA SPOLOČNOSTI
Schválené TP 049

Schválené TP 049

09.05.2018
MDV SR schválilo TP 049
TP 049 Vetranie cestných tunelov
Účinnosť od: 10.05.2018
Bezpečnosť cestnej premávky 2018

Bezpečnosť cestnej premávky 2018

16.03.2018
V dňoch 12. – 14. septembra 2018 sa v hoteli ATRIUM, Vysoké Tatry bude konať konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky 2018.

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora