SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti


HLAVNÝ PRÁVNIK ORGANIZÁCIE
Náplň práce:
 • koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej úrovni,
 • vypracovanie odborných právnych stanovísk s návrhmi riešenia vybraných zmluvných vzťahov s ekonomickými a právnymi dopadmi na SSC ako celok,
 • zastupovanie zamestnávateľa v obchodno-právnych a pracovno-právnych súdnych sporoch,
 • posudzovanie návrhov právnych úkonov vyhotovených organizačnými zložkami SSC.
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Miesto výkonu práce:

Bratislava, Miletičova 19, SSC

Jazykové znalosti:

anglický jazyk - vítaný

Kvalifikačné požiadavky:

VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore právo

Prax:

minimálne 5 rokov, vítaná je právna prax v oblasti cestného hospodárstva, pri správe majetku štátu

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti, zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • možnosť profesionálneho rastu
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
Termín nástupu: jún 2017
Kontakt:

JUDr. Ján Tkáč         mobil: 0903592030
                                  tel:02/50255266
                                  e mail: jan.tkac@ssc.sk


Danka Kovačičová   telefón: 02/ 502 55 393
                                   e mail: danka.kovacicova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Vložené 25.4.2017

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE MASMEDIÁLNU POLITIKU – HOVORCA
Náplň práce:
 • tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti,
 • zabezpečovanie kontaktu s médiami v celej šírke a prezentácia Slovenskej správy ciest v médiách formou informačných materiálov,
 • vykonávanie činností súvisiacich s organizačnou štruktúrou SSC, koordinovanie a organizovanie vydávania vnútorných organizačných noriem a ich evidovanie,
 • zabezpečovanie vyhotovenia vnútorných organizačných noriem – Organizačného Poriadku a dokumentov súvisiacich s organizačnými zmenami.
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Kvalifikačné požiadavky:

VŠ vzdelanie II. stupňa, v odbore masmediálna komunikácia, resp. v humanitnom odbore

Jazykové znalosti:
 • perfektná znalosť slovenského jazyka slovom a písmom
 • anglický jazyk na komunikačnej úrovni
Prax:

minimálne 5 rokov

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti, zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť


 Miesto práce:

Bratislava, Miletičova 19, SSC

Platové podmienky:


podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme


Výhody:
 • pružný pracovný čas,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky aj počas dovolenky a dočasnej pracovnej neschopnosti
Termín nástupu: jún 2017
Kontakt:
Danka Kovačičová        telefón: 02/ 502 55 393
                                         e mail: danka.kovacicova@ssc.sk
Zlata Pelikánová           telefón: 02/ 502 55 367
                                        e mail: zlata.pelikanova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Vložené 25.4.2017 

 


 

SAMOSTATNÝ REFERENT SPRÁVY A PREVÁDZKY CIEST
Náplň práce:

zabezpečovanie úloh spojených s majetkovou správou pozemných komunikácií na vymedzenom úseku

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Miesto výkonu práce:

Žilina

Kvalifikačné predpoklady:

ÚS vzdelanie stavebného alebo technického smeru

Prax:

nevyžaduje sa

Osobné predpoklady:

 • vodičský preukaz skupiny „ B „
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet,
 • samostatnosť, dôslednosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Výhody: dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce, stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
Termín nástupu: máj 2017
Kontakt: Ing. Marián Pikuliak  mobil: 0903 892 137
                                    e mail: marian.pikuliak@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.

Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Vložené 24.4.2017

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE ČERPANIE FONDOV Z EÚ
Náplň práce:
 • analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie o čerpaní
 • finančných prostriedkov z predvstupových nástrojov Európskej únie
 • alebo z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ II. stupňa,
 • vítané je vzdelanie ekonomického smeru, alebo technické vzdelanie stavebného smeru so zameraním na ekonomiku
Prax:

nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť (výpis z registra trestov),
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, Excel, Word
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,

Jazykové znalosti:

anglický jazyk - aktívne

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ( bližšie na osobnom pohovore)


Výhody:
 • pružný pracovný čas,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky aj počas dovolenky a dočasnej pracovnej neschopnosti
Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Katarína Dúcka, telefón: 02-502 55 344,
email: katarina.ducka@ssc.sk


Ing. Petra Ponechalová, telefón: 02-502 55 533
email: petra.ponechalova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt.


Aktuálne

Verejný odpočet

Verejný odpočet

18.04.2017
Dňa 4. mája 2017 od 08.00 hod. do 13:00 hod. sa na Slovenskej správe ciest bude konať verejný odpočet činnosti a hospodárenia SSC za rok 2016 v Informačnom centre SSC, Miletičova 19, Bratislava.


Schválené TP 106

Schválené TP 106

31.03.2017
MDVRR SR schválilo TP 106
TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou
Účinnosť od: 01.04.2017

BECEP 2017

BECEP 2017

24.03.2017
V dňoch 18. – 20. september 2017 sa v hoteli Atrium, Vysoké Tatry uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách.

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora