SSC>Kontakty>IVSC- Žilina
Prejsť na navigáciu

Investičná výstavba a správa ciest - Žilina

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
ul. M.Rázusa 104/A
010 01 Žilina
 
Kontaktné údaje - Investičná výstavba a správa ciest - Žilina
Riaditeľ IVSC Žilina

Ing. Milan Puchoň

milan.puchon@ssc.sk

Sekretariát riaditeľa Beáta Bulejčíková 041/50746 12
beata.bulejcikova@ssc.sk
Referát krízového riadenia Božena Fusková 041/50746 16
bozena.fuskova@ssc.sk
Kancelária riaditeľa JUDr. Radoslav Jandzík 041/50746 50
radoslav.jandzik@ssc.sk
Oddelenia verejného obstarávania

Ing. Vladimír Kasaj

041/50746 24

vladimir.kasaj@ssc.sk

Referát právny JUDr. Radoslav Jandzík 041/50746 50
radoslav.jandzik@ssc.sk
Referát BOZP a PO

Referát informatiky Marta Vráblová 041/50746 49
marta.vrablova@ssc.sk
Útvar ekonomiky a vnútorných vzťahov

Oddelenie ekonomiky Katarína Staneková 041/50746 18
katarina.stanekova@ssc.sk
Oddelenie hospodárskej správy a príručnej agendy Mário Čelko 041507 46 17
mario.celko@ssc.sk
Úsek investičnej prípravy

Ing. Stanislav Lališ

041/50746 38
stanislav.lalis@ssc.sk

Úsek investičnej výstavby

Ing. Jozef Chochula

041/50746 29

jozef.chochula@ssc.sk

Oddelenie prípravy stavieb Ing. Matúš Salát 041/50746 37
matus.salat@ssc.sk
Oddelenie CDB + DP + TR

Oddelenie majetkovoprávne Ing. Alena Frassova 041/50746 32
alena.frassova@ssc.sk
Oddelenie realizácie stavieb

Oddelenie kontroly kvality a skušobníctva Ing. Ružena Moravčíkova,Phd. 041/50746 40
ruzena.moravcikova@ssc.sk
Referát odovzdávania objektov do správy

Ing. Aurélia Kupkovičová

041/50746 35
aurelia.kupkovicova@ssc.sk
Úsek správy a prevádzky ciest Ing. Marián Pikuliak 041/50746 53
marian.pikuliak@ssc.sk
Oddelenie správy a prevádzky ciest

Ing. Jitka Lapošová

041/507 46 48
jitka.laposova@ssc.sk
Referát analytiky nákladov a dispečing Ing. Lenka Saboová 041/507 46 46
lenka.saboova@ssc.sk

 

 

Aktualizované ku dňu 29.6.2017 

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

21.08.2017
12. októbra 2017 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému:
1) „PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S POUŽITÍM GABIONOVÝCH A VYSTUŽENÝCH HORNINOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ NA DOPRAVNÝCH STAVBÁCH“

2) „ZVYŠOVANIE ŽIVOTNOSTI VOZOVIEK POUŽITÍM OCEĽOVÝCH VÝSTUŽNÝCH SIETÍ“
Otvorenie mosta cez rieku Kysuca a železnicu v Čadci

Otvorenie mosta cez rieku Kysuca a železnicu v Čadci

14.07.2017
Uvedenie mosta do predčasného užívania: 14.7.2017
MOST KOMÁRNO (SK) –KOMÁROM (HU)

MOST KOMÁRNO (SK) –KOMÁROM (HU)

13.06.2017
Slovenské Komárno a maďarský Komárom bude spájať nový cestný most

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora