SSC>Kontakty>IVSC - Košice
Prejsť na navigáciu

Investičná výstavba a správa ciest - Košice

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Kasárenské námestie 4
040 01 Košice
 
Kontaktné údaje - Investičná výstavba a správa ciest - Košice
Riaditeľ IVSC Košice Ing. Jozef Fabian jozef.fabian@ssc.sk
Sekretariát riaditeľa Ing. Lucia Tothová
tel.055/72 77 224
fax.:055/72 77 225
lucia.tothova@ssc.sk
Referát krízového riadenia Iva Galajdová 055/72 77 229
iva.galajdova@ssc.sk
Kancelária riaditeľa

Oddelenie verejného obstarávania Ing. Janka Šimanská 055/72 77 227
janka.simanska@ssc.sk
Referát právny Mgr. Katarína Raffaelisová 055/72 77 230
katarina.raffaelisova@ssc.sk
Referát BOZP a PO Iva Galajdová 055/72 77 229
iva.galajdova@ssc.sk
Referát informatiky   Ing. Peter Seman 055/72 77 286
peter.seman@ssc.sk
Útvar ekonomiky a vnútorných vzťahov

Ing. Slávka Čabarová

055/72 77 212

slavka.cabarova@ssc.sk

Oddelenie ekonomiky Mária Tuptová 055/72 77 213
maria.tuptova@ssc.sk
Oddelenie hospodárskej správy a príručnej registratúry Ing. Marta Lukáčová 055/72 77 202
marta.lukacova@ssc.sk
Úsek investičnej prípravy

Ing. Gabriela Mareková

tel.:055/72 77 241
fax:055/72 77 243

gabriela.marekova@ssc.sk

Oddelenie prípravy stavieb

Ing. Ján Šťastný

051/75 82 028 jan.stastny@ssc.sk
Oddelenie CDB + DP + TR Ing. Jana Lubušká 055/72 77 287
jana.lubuska@ssc.sk
Oddelenie majetkovoprávne JUDr. Gabriela Halušková 055/72 77 249
gabriela.haluskova@ssc.sk
Úsek investičnej výstavby Ing. Roman Šplíchal tel.:055/72 77 261
fax:055/72 77 263
roman.splichal@ssc.sk
Oddelenie realizácie stavieb Ing. Miroslav Čorba 051/77 25 676
miroslav.corba@ssc.sk
Oddelenie kontroly kvality a skušobníctva Ing. Marek Síč 055/72 77 265
marek.sic@ssc.sk
Referát odovzdávania objektov do správy

Ing. Miroslav Čorba

 

Bc. Zuzana Novysedláková

055/72 77 248

miroslav.corba@ssc.sk

zuzana.novysedlakova@ssc.sk

Úsek správy a prevádzky Ing. Peter Seman tel.:055/72 77 281
fax:055/7277 283
peter.seman@ssc.sk
Oddelenie správy ciest

Sabol Vladimír Ing.

055/72 77 286
vladimir.sabol@ssc.sk
Oddelenie prevádzky Ing. Ladislav Mintaľ 055/72 77 285
ladislav.mintal@ssc.sk
Referát analytiky nákladov a disppečing Martina Murajdová 055/72 77 282
martina.murajdova@ssc.sk

 

Aktualizované: 7.7.2017

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 086

Schválené TP 086

05.02.2018
MDV SR schválilo TP 086
TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách
Účinnosť od: 05.02.2018
Rozborová úloha

Rozborová úloha

18.01.2018
Využitie BIM (ang. Building Information Modeling) v cestnom hospodárstve na Slovensku
Schválené TP 057, TP 107, VL4, VL10

Schválené TP 057, TP 107, VL4, VL10

02.01.2018
MDV SR schválilo TP 057, TP 107, VL4, VL10
TP 057 Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR
TP 107 Diagnostika stavu zemného telesa a odvodnenie vozovky
VL 4 – Mosty
VL10 – Navrhovanie úprav križovatiek pre prejazd nadrozmerných vozidiel

Účinnosť od: 02.01.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora