SSC>Kontakty>IVSC - Košice
Prejsť na navigáciu

Investičná výstavba a správa ciest - Košice

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Kasárenské námestie 4
040 01 Košice
 
Kontaktné údaje - Investičná výstavba a správa ciest - Košice
Riaditeľ IVSC Košice Ing. Jozef Fabian tel.:055/72 77 221
jozef.fabian@ssc.sk
Sekretariát riaditeľa Bc. Marta Forraiová tel.:055/72 77 224
fax.:055/72 77 225
marta.forraiova@ssc.sk
Referát krízového riadenia Iva Galajdová tel.:055/72 77 229
iva.galajdova@ssc.sk
Kancelária riaditeľa

Oddelenie verejného obstarávania Ing. Janka Šimanská tel.:055/72 77 227
janka.simanska@ssc.sk
Referát právny Mgr. Katarína Raffaelisová tel.:055/72 77 230
katarina.raffaelisova@ssc.sk
Referát BOZP a PO Iva Galajdová tel.:055/72 77 229
iva.galajdova@ssc.sk
Referát informatiky   Ing. Peter Seman tel.:055/72 77 286
peter.seman@ssc.sk
Útvar ekonomiky a vnútorných vzťahov

Ing. Slávka Čabarová

tel.:055/72 77 212

slavka.cabarova@ssc.sk

Oddelenie ekonomiky Mária Tuptová tel.:055/72 77 213
maria.tuptova@ssc.sk
Oddelenie hospodárskej správy a príručnej registratúry Ing. Marta Lukáčová tel.:055/72 77 202
marta.lukacova@ssc.sk
Úsek investičnej prípravy

Ing. Gabriela Mareková

tel.:055/72 77 241
fax:055/72 77 243

gabriela.marekova@ssc.sk

Oddelenie prípravy stavieb

Ing. Ján Šťastný

tel.:051/75 82 028 jan.stastny@ssc.sk
Oddelenie CDB + DP + TR Ing. Jana Lubušká tel.:055/72 77 287
jana.lubuska@ssc.sk
Oddelenie majetkovoprávne JUDr. Gabriela Halušková tel.:055/72 77 249
gabriela.haluskova@ssc.sk
Úsek investičnej výstavby Ing. Roman Šplíchal tel.:055/72 77 261
fax:055/72 77 263
roman.splichal@ssc.sk
Oddelenie realizácie stavieb Ing. Miroslav Čorba tel.:051/77 25 676
miroslav.corba@ssc.sk
Oddelenie kontroly kvality a skušobníctva Ing. Marek Síč tel.:055/72 77 265
marek.sic@ssc.sk
Referát odovzdávania objektov do správy

Ing. Miroslav Čorba

 

Bc. Zuzana Novysedláková

tel.:055/72 77 248

miroslav.corba@ssc.sk

zuzana.novysedlakova@ssc.sk

Úsek správy a prevádzky Ing. Juraj Čorej tel.:055/72 77 281
fax:055/7277 283
juraj.corej@ssc.sk
Oddelenie správy ciest Ing. Peter Seman tel.:055/72 77 286
peter.seman@ssc.sk
Oddelenie prevádzky Ing. Ladislav Mintaľ tel.:055/72 77 285
ladislav.mintal@ssc.sk
Referát analytiky nákladov a disppečing Martina Murajdová tel.:055/72 77 282
martina.murajdova@ssc.sk

Aktuálne

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

19.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi

TKP 26 Tunely
VL 5 Tunely

Účinnosť od: 01.01.2017
Schválené TP 068, TKP 40

Schválené TP 068, TKP 40

12.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 068, TKP 40 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov

TKP 40 Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely
Účinnosť od: 15.12.2016
Cestársky deň

Cestársky deň

09.11.2016
8. novembra 2016 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK® - 20 ROKOV V INŽINIERSKOM STAVITEĽSTVE

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora