SSC>Kontakty>IVSC - Košice
Prejsť na navigáciu

Investičná výstavba a správa ciest - Košice

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Kasárenské námestie 4
040 01 Košice
 
Kontaktné údaje - Investičná výstavba a správa ciest - Košice
Riaditeľ IVSC Košice Ing. Jozef Fabian jozef.fabian@ssc.sk
Sekretariát riaditeľa Ing. Lucia Tothová
tel.055/72 77 224
fax.:055/72 77 225
lucia.tothova@ssc.sk
Referát krízového riadenia Iva Galajdová 055/72 77 229
iva.galajdova@ssc.sk
Kancelária riaditeľa

Oddelenie verejného obstarávania Ing. Janka Šimanská 055/72 77 227
janka.simanska@ssc.sk
Referát právny Mgr. Katarína Raffaelisová 055/72 77 230
katarina.raffaelisova@ssc.sk
Referát BOZP a PO Iva Galajdová 055/72 77 229
iva.galajdova@ssc.sk
Referát informatiky   Ing. Peter Seman 055/72 77 286
peter.seman@ssc.sk
Útvar ekonomiky a vnútorných vzťahov

Ing. Slávka Čabarová

055/72 77 212

slavka.cabarova@ssc.sk

Oddelenie ekonomiky Mária Tuptová 055/72 77 213
maria.tuptova@ssc.sk
Oddelenie hospodárskej správy a príručnej registratúry Ing. Marta Lukáčová 055/72 77 202
marta.lukacova@ssc.sk
Úsek investičnej prípravy

Ing. Gabriela Mareková

tel.:055/72 77 241
fax:055/72 77 243

gabriela.marekova@ssc.sk

Oddelenie prípravy stavieb

Ing. Ján Šťastný

051/75 82 028 jan.stastny@ssc.sk
Oddelenie CDB + DP + TR Ing. Jana Lubušká 055/72 77 287
jana.lubuska@ssc.sk
Oddelenie majetkovoprávne JUDr. Gabriela Halušková 055/72 77 249
gabriela.haluskova@ssc.sk
Úsek investičnej výstavby Ing. Roman Šplíchal tel.:055/72 77 261
fax:055/72 77 263
roman.splichal@ssc.sk
Oddelenie realizácie stavieb Ing. Miroslav Čorba 051/77 25 676
miroslav.corba@ssc.sk
Oddelenie kontroly kvality a skušobníctva Ing. Marek Síč 055/72 77 265
marek.sic@ssc.sk
Referát odovzdávania objektov do správy

Ing. Miroslav Čorba

 

Bc. Zuzana Novysedláková

055/72 77 248

miroslav.corba@ssc.sk

zuzana.novysedlakova@ssc.sk

Úsek správy a prevádzky Ing. Peter Seman tel.:055/72 77 281
fax:055/7277 283
peter.seman@ssc.sk
Oddelenie správy ciest

Sabol Vladimír Ing.

055/72 77 286
vladimir.sabol@ssc.sk
Oddelenie prevádzky Ing. Ladislav Mintaľ 055/72 77 285
ladislav.mintal@ssc.sk
Referát analytiky nákladov a disppečing Martina Murajdová 055/72 77 282
martina.murajdova@ssc.sk

 

Publikované: 09.07.2009 / Aktualizované : 07.07.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.11.2017

Nové technológie v oblasti osádzania cestných prvkov na existujúce komunikácie na báze lepidiel

Revízia vybraných európskych noriem na kamenivo a jej dopad na národné technické predpisy

 

Cestársky deň

Cestársky deň

13.10.2017
12. októbra 2017 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému:
1) „PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S POUŽITÍM GABIONOVÝCH A VYSTUŽENÝCH HORNINOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ NA DOPRAVNÝCH STAVBÁCH“

2) „ZVYŠOVANIE ŽIVOTNOSTI VOZOVIEK POUŽITÍM OCEĽOVÝCH VÝSTUŽNÝCH SIETÍ“
Dopravná nehodovosť 2015 a 2016

Dopravná nehodovosť 2015 a 2016

09.10.2017
Nová publikácia SSC „Dopravná nehodovosť 2015 a 2016 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora