SSC>Kontakty>Generálne riaditeľstvo
Prejsť na navigáciu

Generálne riaditeľstvo

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava
tel.: 02 50 255 111
email: ssc@ssc.sk 

 

 

Kontaktné údaje Generálneho riaditeľstva SSC

Generálny riaditeľ

Ing. Roman Žembera

Kancelária GR Mgr. Ivan Brečka

02/502 55 450

ivan.brecka@ssc.sk

Sekretariát Bc. Lenka Salvianyová

tel.: 02/502 55 470
tel.: 02/555 67 975
fax: 02/555 67 976

lenka.salvianyova@ssc.sk

Hovorca pre médiá
Mgr. Zuzana Hromcová 02/502 55 480
0903 140 616
zuzana.hromcova@ssc.sk
Radca GR

Ing. František Šoltýs

02/502 55 455

frantisek.soltys@ssc.sk

Oddelenie IT a IS Ing. František Šoltýs

02/502 55 455

frantisek.soltys@ssc.sk
Úsek vnútorného riadenia

JUDr. Ján Tkáč

02/502 55 266
jan.tkac@ssc.sk

Sekretariát

Simona Leššová

02/502 55 300

simona.lessova@ssc.sk

Referát krízového riadenia

Ing. Katarína Masaryková

02/502 55 415
katarina.masarykova@ssc.sk

Odbor právny a verejného obstarávania

Oddelenie právne

Mgr. Rudolf Uhrík

02/502 55 291

rudolf.uhrik@ssc.sk

Oddelenie verejného obstarávania
Ing. Dušan Obrtál

02/502 55 316

dusan.obrtal@ssc.sk

Odbor ľudských zdrojov a kontroly


Oddelenie ľudských zdrojov PhDr. Marta Belková

02/502 55 453

marta.belkova@ssc.sk

Oddelenie vnútornej kontroly
Ing. Justus Pavlík

02/502 55 222

justus.pavlik@ssc.sk

Úsek technického rozvoja Ing. Jozef Polčic 02/502 55 522
jozef.polcic@ssc.sk
Sekretariát

Viera Hrubá, DiS 

02/502 55 290

viera.hruba@ssc.sk

Odbor cestnej databanky Ing. Alica Szebényiová, CSc. 02/502 55 388
alica.szebenyiova@ssc.sk
Oddelenie diagnostiky vozoviek Ing. Stanislav Skýva 02/502 55 473
stanislav.skyva@ssc.sk
Oddelenie technickej evidencie cestných komunikácií Ing. Anna Biloveská 02/502 55 451
anna.biloveska@ssc.sk
Oddelenie referenčnej siete
Ing. Eva Besedová

02/502 55 498

eva.besedova@ssc.sk

Oddelenie informačného servisu databanky Ing. Marianna Králiková 02/502 55 432
marianna.kralikova@ssc.sk

Oddelenie NDIC

Ing. Alica Szebényiová, CSc. 02/502 55 388
alica.szebenyiova@ssc.sk
Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou
Ing. Daniela Čanigová 02/502 55 523
daniela.canigova@ssc.sk
Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií
Ing. Ivana Hrubá
02/502 55 520
ivana.hruba@ssc.sk

Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel

Ing. Zsolt Benkó 02/502 55 219
zsolt.benko@ssc.sk
Oddelenie hospodárenia s mostami Ing. Jaroslav Zaťko
02/502 55 305
jaroslav.zatko@ssc.sk
Odbor dopravného plánovania
Ing. Vladimír Kollár 02/502 55 506
vladimir.kollar@ssc.sk
Oddelenie dopravného inžinierstva
Ing. Soňa Draganovská

02/502 55 501

sona.draganovska@ssc.sk

Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja
Ing. Janette Antalová

02/502 55 491

janette.antalova@ssc.sk

Úsek pre riadenie investícií a správu

Ing. Juraj Joanidis

02/502 55 505
juraj.joanidis@ssc.sk
Sekretariát Tamara Lacková 02/502 55 405
tamara.lackova@ssc.sk
Odbor výstavby a riadenia projektov EÚ Ing. Pavol Hornák 02/502 55 261
pavol.hornak@ssc.sk
Oddelenie výstavby

Oddelenie riadenia projektov


Odbor prípravy investícií, správy a údržby
Ing. Imrich Molnár

02/502 55 434

imrich.molnar@ssc.sk

Oddelenie investícií
Ing. Ondrej Kolek

02/502 55 339

ondrej.kolek@ssc.sk
Oddelenie správy a údržby Jozef Prokop

02/50255446

jozef.prokop@ssc.sk
Odbor správy nehnuteľného majetku a transformácie


02/502 55 408
Oddelenie správy nehnuteľného majetku a transformácie Ing. Ján Bobko 02/502 55 211
jan.bobko@ssc.sk
Úsek ekonomiky Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282

iveta.ivanova@ssc.sk

Sekretariát

Katarína Benčuriková

02/502 55 275

katarina.bencurikova@ssc.sk
Odbor finančný Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282
iveta.ivanova@ssc.sk
Oddelenie rozpočtu

Ing. Andrea Pokorná

02/502 55 362

andrea.pokorna@ssc.sk

Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva Ing. Alžbeta Állóová
02/502 55 259
alzbeta.alloova@ssc.sk
Oddelenie financovania Ing. Dagmar Krchňáčková
02/502 55 482
dagmar.krchnackova@ssc.sk
Odbor hospodárskej správy a prevádzkových služieb
Ing. Peter Gašpár 02/502 55 270
peter.gaspar@ssc.sk
Oddelenie hospodárskej správy Oľga Jančovičová 02/502 55 441
olga.jancovicova@ssc.sk
Oddelenie autodopravy a evidencia majetku
Ing. Lucia Augustínová 02/502 55 325
lucia.augustinova@ssc.sk

Aktuálne

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

19.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi

TKP 26 Tunely
VL 5 Tunely

Účinnosť od: 01.01.2017
Schválené TP 068, TKP 40

Schválené TP 068, TKP 40

12.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 068, TKP 40 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov

TKP 40 Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely
Účinnosť od: 15.12.2016
Cestársky deň

Cestársky deň

09.11.2016
8. novembra 2016 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK® - 20 ROKOV V INŽINIERSKOM STAVITEĽSTVE

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora