SSC>Kontakty>Generálne riaditeľstvo
Prejsť na navigáciu

Generálne riaditeľstvo

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava
tel.: 02 50 255 111
email: ssc@ssc.sk 

 

 

Kontaktné údaje Generálneho riaditeľstva SSC

Generálny riaditeľ

Ing. Roman Žembera

Kancelária GR Mgr. Ivan Brečka

02/502 55 450

ivan.brecka@ssc.sk

Sekretariát Bc. Lenka Salvianyová

tel.: 02/502 55 470
tel.: 02/555 67 975
fax: 02/555 67 976

lenka.salvianyova@ssc.sk

Hovorca pre médiá
Mgr. Lucia Karelová
02/502 55 480
0903 140 616
lucia.karelova@ssc.sk
Radca GR

Ing. František Šoltýs

02/502 55 455

frantisek.soltys@ssc.sk

Oddelenie IT a IS Ing. František Šoltýs

02/502 55 455

frantisek.soltys@ssc.sk
Úsek vnútorného riadenia

JUDr. Ján Tkáč

02/502 55 266
jan.tkac@ssc.sk

Sekretariát

Simona Leššová

02/502 55 300

simona.lessova@ssc.sk

Referát krízového riadenia

Ing. Katarína Masaryková

02/502 55 415
katarina.masarykova@ssc.sk

Odbor právny a verejného obstarávania

Oddelenie právne

JUDr. Štefan Tokár

02/502 55 291

stefan.tokar@ssc.sk

Oddelenie verejného obstarávania
Ing. Peter Benkovič

02/502 55 272

peter.benkovic@ssc.sk

Odbor ľudských zdrojov a kontroly


Oddelenie ľudských zdrojov PhDr. Marta Belková

02/502 55 453

marta.belkova@ssc.sk

Oddelenie vnútornej kontroly
Ing. Justus Pavlík

02/502 55 222

justus.pavlik@ssc.sk

Úsek technického rozvoja Ing. Jozef Polčic 02/502 55 522
jozef.polcic@ssc.sk
Sekretariát

Viera Hrubá, DiS 

02/502 55 290

viera.hruba@ssc.sk

Odbor cestnej databanky Ing. Alica Szebényiová, CSc. 02/502 55 388
alica.szebenyiova@ssc.sk
Oddelenie diagnostiky vozoviek Ing. Stanislav Skýva 02/502 55 473
stanislav.skyva@ssc.sk
Oddelenie technickej evidencie ciest Ing. Anna Biloveská 02/502 55 451
anna.biloveska@ssc.sk
Oddelenie referenčnej siete
Mgr. Henrich Miškeje

02/502 55 461

henrich.miskeje@ssc.sk

Oddelenie tvorby výstupov a externých služieb
Ing. Marianna Králiková 02/502 55 432
marianna.kralikova@ssc.sk
Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou
Ing. Daniela Čanigová 02/502 55 523
daniela.canigova@ssc.sk
Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií
Ing. Ivana Hrubá
02/502 55 520
ivana.hruba@ssc.sk

Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel

Ing. Zsolt Benkó 02/502 55 219
zsolt.benko@ssc.sk
Oddelenie hospodárenia s mostami Ing. Jaroslav Zaťko
02/502 55 305
jaroslav.zatko@ssc.sk
Odbor dopravného plánovania
Ing. Vladimír Kollár 02/502 55 506
vladimir.kollar@ssc.sk
Oddelenie dopravného inžinierstva
Ing. Soňa Draganovská

02/502 55 501

sona.draganovska@ssc.sk

Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja
Ing. Janette Antalová

02/502 55 491

janette.antalova@ssc.sk

Úsek pre riadenie investícií a správu

Ing. Juraj Joanidis

02/502 55 505
juraj.joanidis@ssc.sk
Sekretariát Tamara Lacková 02/502 55 405
tamara.lackova@ssc.sk
Odbor výstavby a riadenia projektov EÚ Ing. Pavol Hornák 02/502 55 261
pavol.hornak@ssc.sk
Oddelenie výstavby

Oddelenie riadenia projektov


Odbor prípravy investícií, správy a údržby
Ing. Imrich Molnár

02/502 55 434

imrich.molnar@ssc.sk

Oddelenie investícií
Ing. Ondrej Kolek

02/502 55 339

ondrej.kolek@ssc.sk
Oddelenie správy a údržby Jozef Prokop

02/50255446

jozef.prokop@ssc.sk
Odbor správy nehnuteľného majetku a transformácie

JUDr. Eva Fridrichová

02/502 55 408

eva.fridrichova@ssc.sk

Oddelenie správy nehnuteľného majetku a transformácie Ing. Ján Bobko 02/502 55 211
jan.bobko@ssc.sk
Úsek ekonomiky Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282

iveta.ivanova@ssc.sk

Sekretariát

Katarína Benčuriková

02/502 55 275

katarina.bencurikova@ssc.sk
Odbor finančný Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282
iveta.ivanova@ssc.sk
Oddelenie rozpočtu

Ing. Andrea Pokorná

02/502 55 362

andrea.pokorna@ssc.sk

Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva Ing. Alžbeta Állóová
02/502 55 259
alzbeta.alloova@ssc.sk
Oddelenie financovania Ing. Dagmar Krchňáčková
02/502 55 482
dagmar.krchnackova@ssc.sk
Odbor hospodárskej správy a prevádzkových služieb

Ing. Ján Kadlečík

02/502 55 270
jan.kadlecik@ssc.sk
Oddelenie hospodárskej správy Oľga Jančovičová 02/502 55 441
olga.jancovicova@ssc.sk
Oddelenie autodopravy a evidencia majetku
Ing. Lucia Augustínová 02/502 55 325
lucia.augustinova@ssc.sk

 

Aktualizované: 1.2.2018

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Workshop 2018

Workshop 2018

23.02.2018
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 09.04.2017 – 13.04.2018 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 086

Schválené TP 086

05.02.2018
MDV SR schválilo TP 086
TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách
Účinnosť od: 05.02.2018
Rozborová úloha

Rozborová úloha

18.01.2018
Využitie BIM (ang. Building Information Modeling) v cestnom hospodárstve na Slovensku

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora