SSC>Kontakty>Generálne riaditeľstvo
Prejsť na navigáciu

Generálne riaditeľstvo

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava
tel.: 02 50 255 111
email: ssc@ssc.sk 

 

 

Kontaktné údaje Generálneho riaditeľstva SSC

Generálny riaditeľ

Ing. Roman Žembera

Kancelária GR Mgr. Ivan Brečka

02/502 55 450

ivan.brecka@ssc.sk

Sekretariát Bc. Lenka Salvianyová

tel.: 02/502 55 470
tel.: 02/555 67 975
fax: 02/555 67 976

lenka.salvianyova@ssc.sk

Hovorca pre médiá
Mgr. Zuzana Hromcová 02/502 55 480
0903 140 616
zuzana.hromcova@ssc.sk
Radca GR

Ing. František Šoltýs

02/502 55 455

frantisek.soltys@ssc.sk

Oddelenie IT a IS Ing. František Šoltýs

02/502 55 455

frantisek.soltys@ssc.sk
Úsek vnútorného riadenia

JUDr. Ján Tkáč

02/502 55 266
jan.tkac@ssc.sk

Sekretariát

Simona Leššová

02/502 55 300

simona.lessova@ssc.sk

Referát krízového riadenia

Ing. Katarína Masaryková

02/502 55 415
katarina.masarykova@ssc.sk

Odbor právny a verejného obstarávania

Oddelenie právne

Mgr. Rudolf Uhrík

02/502 55 291

rudolf.uhrik@ssc.sk

Oddelenie verejného obstarávania
Ing. Dušan Obrtál

02/502 55 316

dusan.obrtal@ssc.sk

Odbor ľudských zdrojov a kontroly


Oddelenie ľudských zdrojov PhDr. Marta Belková

02/502 55 453

marta.belkova@ssc.sk

Oddelenie vnútornej kontroly
Ing. Justus Pavlík

02/502 55 222

justus.pavlik@ssc.sk

Úsek technického rozvoja Ing. Jozef Polčic 02/502 55 522
jozef.polcic@ssc.sk
Sekretariát

Viera Hrubá, DiS 

02/502 55 290

viera.hruba@ssc.sk

Odbor cestnej databanky Ing. Alica Szebényiová, CSc. 02/502 55 388
alica.szebenyiova@ssc.sk
Oddelenie diagnostiky vozoviek Ing. Stanislav Skýva 02/502 55 473
stanislav.skyva@ssc.sk
Oddelenie technickej evidencie cestných komunikácií Ing. Anna Biloveská 02/502 55 451
anna.biloveska@ssc.sk
Oddelenie referenčnej siete
Ing. Eva Besedová

02/502 55 498

eva.besedova@ssc.sk

Oddelenie informačného servisu databanky Ing. Marianna Králiková 02/502 55 432
marianna.kralikova@ssc.sk

Oddelenie NDIC

Ing. Alica Szebényiová, CSc. 02/502 55 388
alica.szebenyiova@ssc.sk
Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou
Ing. Daniela Čanigová 02/502 55 523
daniela.canigova@ssc.sk
Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií
Ing. Ivana Hrubá
02/502 55 520
ivana.hruba@ssc.sk

Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel

Ing. Zsolt Benkó 02/502 55 219
zsolt.benko@ssc.sk
Oddelenie hospodárenia s mostami Ing. Jaroslav Zaťko
02/502 55 305
jaroslav.zatko@ssc.sk
Odbor dopravného plánovania
Ing. Vladimír Kollár 02/502 55 506
vladimir.kollar@ssc.sk
Oddelenie dopravného inžinierstva
Ing. Soňa Draganovská

02/502 55 501

sona.draganovska@ssc.sk

Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja
Ing. Janette Antalová

02/502 55 491

janette.antalova@ssc.sk

Úsek pre riadenie investícií a správu

Ing. Juraj Joanidis

02/502 55 505
juraj.joanidis@ssc.sk
Sekretariát Tamara Lacková 02/502 55 405
tamara.lackova@ssc.sk
Odbor výstavby a riadenia projektov EÚ Ing. Pavol Hornák 02/502 55 261
pavol.hornak@ssc.sk
Oddelenie výstavby

Oddelenie riadenia projektov


Odbor prípravy investícií, správy a údržby
Ing. Imrich Molnár

02/502 55 434

imrich.molnar@ssc.sk

Oddelenie investícií
Ing. Ondrej Kolek

02/502 55 339

ondrej.kolek@ssc.sk
Oddelenie správy a údržby Jozef Prokop

02/50255446

jozef.prokop@ssc.sk
Odbor správy nehnuteľného majetku a transformácie


02/502 55 408
Oddelenie správy nehnuteľného majetku a transformácie Ing. Ján Bobko 02/502 55 211
jan.bobko@ssc.sk
Úsek ekonomiky Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282

iveta.ivanova@ssc.sk

Sekretariát

Katarína Benčuriková

02/502 55 275

katarina.bencurikova@ssc.sk
Odbor finančný Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282
iveta.ivanova@ssc.sk
Oddelenie rozpočtu

Ing. Andrea Pokorná

02/502 55 362

andrea.pokorna@ssc.sk

Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva Ing. Alžbeta Állóová
02/502 55 259
alzbeta.alloova@ssc.sk
Oddelenie financovania Ing. Dagmar Krchňáčková
02/502 55 482
dagmar.krchnackova@ssc.sk
Odbor hospodárskej správy a prevádzkových služieb

Ing. Ján Kadlečík

02/502 55 270
jan.kadlecik@ssc.sk
Oddelenie hospodárskej správy Oľga Jančovičová 02/502 55 441
olga.jancovicova@ssc.sk
Oddelenie autodopravy a evidencia majetku
Ing. Lucia Augustínová 02/502 55 325
lucia.augustinova@ssc.sk

Aktuálne

Verejný odpočet

Verejný odpočet

18.04.2017
Dňa 4. mája 2017 od 08.00 hod. do 13:00 hod. sa na Slovenskej správe ciest bude konať verejný odpočet činnosti a hospodárenia SSC za rok 2016 v Informačnom centre SSC, Miletičova 19, Bratislava.


Schválené TP 106

Schválené TP 106

31.03.2017
MDVRR SR schválilo TP 106
TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou
Účinnosť od: 01.04.2017

BECEP 2017

BECEP 2017

24.03.2017
V dňoch 18. – 20. september 2017 sa v hoteli Atrium, Vysoké Tatry uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora