Prejsť na navigáciu

OPD Stavby

 

 logo_opd

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Názov stavby Predpokladaný rok začatia
 výstavby
Predpokladaný
rok ukončenia
výstavby
Predpokladané investičné výdavky [€]
I/50 Košice Sečovská cesta – Ďurďošík (TEN-T) 2015 2015 10 432 575,19
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia 2015 2015 8 490 963,59
I/50 Trenčianske Mitice – zosuv v km 127,380 – 128,380 2015 2015 4 353 334,92
I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. Etapa 2011 2014 10 257 801,83
I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá 2011 2015 12 046 941,00
I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) (TEN-T) 2015 2015 18 317 140,26
I/61 Trenčín – most 2011 2015 46 437 978,20
I/65D Martin obchvat (TEN-T) 2015 2015 19 753 617,38
I/66 Polomka – bodová závada 2015 2015 11 371 227,60
I/66 Brezno – obchvat, I. etapa 2015 2017 36 210 159,21
I/66 Babiná – Dobrá Niva (TEN-T) 2015
2015 4 157 340,02
I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL 2012 2015 49 121 158,00
I/68 Mníšek nad Popradom- št.hr. SR/PR prel.cesty 2012 2015 8 401 815,21
I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina 2013 2015 20 781 372,89
I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia 2012 2014 5 594 088,52
I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty 2015 2015 29 685 870,61
I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia 2015 2015 9 301 712,37

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried

2012
2015
30 526 984,20
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce 2015 2015 20 047 577,00
Čadca – obchvat, preložka cesty I/11 2011 2015 8 253 981,00
Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce 2013 2015 20 207 922,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy 2007 2015 24 827 737,93
Cesta I/75 Galanta – obchvat, III. stavba 2013 2015 28 684 585,00
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy 2015 2015 7 236 736,28
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji 2015 2015 45 271 809,76
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji 2015 2015 34 940 997,92
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji 2015 2015 11 372 888,51
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 2015 2015 21 392 680,82
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Prešovskom kraji 2015 2015 10 952 488,48
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa 2015 2015 16 417 685,66
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom kraji – 1.fáza 2015 2015 17 752 343,92
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat – 1.fáza 2015 2015 18 002 789,81

Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti eliminácie bezpečnostných rizík ciest I. triedy minimalizáciou vplyvov dopravného prúdu na bezpečnosť a životnosť cestnej infraštruktúry

2015
2015
7 613 797,09

 

Aktualizované ku dňu: 24.01.2017

 

Európska komisia – Regionálna politika http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_sk.cfm

Operačný program Doprava http://www.mdpt-opd.sk/ TEN-T program

http://tentea.ec.europa.eu/en/home/

http://www.mindop.sk/index/index.php


 

 

 


Aktuálne

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

19.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi

TKP 26 Tunely
VL 5 Tunely

Účinnosť od: 01.01.2017
Schválené TP 068, TKP 40

Schválené TP 068, TKP 40

12.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 068, TKP 40 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov

TKP 40 Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely
Účinnosť od: 15.12.2016
Cestársky deň

Cestársky deň

09.11.2016
8. novembra 2016 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK® - 20 ROKOV V INŽINIERSKOM STAVITEĽSTVE

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora