SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015
Prejsť na navigáciu

Stavby ukončené v roku 2015

Dokončené stavby v roku 2015 financované zo štátneho rozpočtu

 IVSC Názov stavby
Dĺžka úpravy v km Rok začatia výstavby Rok ukončenia výstavby Stavebné náklady [€]

KE
I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária 1,810 2014 2015 3 183 884,00
I/68 - 025 Pusté pole most, havária 0,03 2014 2015 417 662,00
I/50 - 331 Svinica most, havária 0,100 2015 2015 407 020,00
I/74 Belá nad Cirochou, zosuv 1,200 2014 2015 1 124 381,00

ZA


I/78 Oravský Podzámok sanácia zosuvu - km 2,000 - 2,200 0,300 2015
2015
1 137 600,00

I/64 Bytčica – bodová závada


2014
2015
526 588,00
I/78 Oravský Podzámok – zosuv, km 3,6 – 3,9 0,300 2015 2015 2 490 000,00

znakeu_web

Dokončené stavby v roku 2015 spolufinancované z fondu ERDF

 

IVSC Názov stavby
Dĺžka úpravy v km Rok začatia výstavby Rok ukončenia výstavby Stavebné náklady [€]
BA
Cesta I/75 Galanta – obchvat, 3.stavba 5,100 2013
2015
22 889 415,00
Cesta I/63 Šamorín, rekonštrukcia križovatiek 0,50 2015
2015
588 676,00
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I,75) – I. fáza 12,802 2015
2015
16 897 785,00
Cesta I/75,II/511Dvory nad Žitavou, križovatka 0,633 2015
2015
857 988,00
Cesta I/64 a II/580 Šurany, križovatka 0,4169 2015
2015
977 187,00
Cesta I/75,I/64 Nové Zámky, križovatka 0,35046 2015
2015
707 845,00
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v TT a NR regióne 1,889


BB
I/66 Babiná - Dobrá Niva (TEN-T) 2,443 2015
2015
2 757 602,7
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Banskobystrickom regióne

1,44 (9 x 0,16)

2015
2015
873 840,15
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II. et. - I/50 Lučenec, križovatka, Vidiná 1,641 2015
2015
347 172,64
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/50 Kriváň - križovatka 0,279 2015 2015 1 111 000,00
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/50 Uderiná - Vidiná (TEN - T) 6,900 2015 2015 4 320 917,72
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/66 Domaníky - Krupina (TEN-T) 7,613 2015 2015 6 865 298,23
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/66 Dudince - Hont. Tesáre (TEN-T) 6,200 2015 2015 3 927 823,36
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/65 Stará Kremnička - Kremnica (TEN-T) 9,495 2015 2015 6 023 448,33

KE
Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce 16,060 2013 2015 8 488 730,00
I/68 Mníšek nad Popradom- št.hr. SR/PR prel.cesty

0,324 most

0,568 cesta

2012 2015 6 920 596,00
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji 51,993 2015 2015 44 052 655,00
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Prešovskom kraji 9,679 2015 2015 11 002 911,00
I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia 11,435 2015 2015 9 065 136,00
I/50 Košice Sečovská cesta - Ďurďošík 13,346 2015 2015 7 418 552,00
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
2015 2015 1 755 441,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/18 Vranov n/T Čemernianska ul, rekonštrukcia odvodnenie 0,971 2015 2015 1 979 792,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto 0,305 2015 2015 1 032 509,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka 0,304 2015 2015 1 897 728,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/18 Prešov, križovatka Ľubotice - Kronospan 0,300 2015 2015 851 695,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Prešov Východná, križovatka 0,160 2015 2015 271 055,00
ZA


I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) 4,470 2015
2015
17 339 952,50
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Žilinskom a Trenčianskom regióne 15 ks 2015 2015 5 990 012,78
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji - I/50 Nováky - Prievidza (Banská) ( TEN-T ) 21,962 2015 2015 34 789 202,66
I/50 Trenčianske Mitice – zosuv v km 127,380 – 128,380 1,000 2015 2015 2 247 619,73
I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá 3,981
2011 2015 12 046 941,00
I/61 Trenčín – most 2,450 2011 2015 46 437 978,20
I/65D Martin obchvat (TEN-T) 4,256 2015 2015 18 228 935,87
Čadca – obchvat, preložka cesty I/11 0,800 2011 2015 6 204 199,48
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji 14,184 2015 2015 11 238 423,26

 

Aktualizované: 16.12.2016

Publikované: 16.5.2016

Aktuálne

Schválené TP 086

Schválené TP 086

05.02.2018
MDV SR schválilo TP 086
TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách
Účinnosť od: 05.02.2018
Rozborová úloha

Rozborová úloha

18.01.2018
Využitie BIM (ang. Building Information Modeling) v cestnom hospodárstve na Slovensku
Schválené TP 057, TP 107, VL4, VL10

Schválené TP 057, TP 107, VL4, VL10

02.01.2018
MDV SR schválilo TP 057, TP 107, VL4, VL10
TP 057 Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR
TP 107 Diagnostika stavu zemného telesa a odvodnenie vozovky
VL 4 – Mosty
VL10 – Navrhovanie úprav križovatiek pre prejazd nadrozmerných vozidiel

Účinnosť od: 02.01.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora