SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Hospodárenie s mostami
Prejsť na navigáciu

Hospodárenie s mostami

Hospodárenie s mostami a im blízkym objektom, lávkam a priepustom, zahŕňa súbor činností správcu/vlastníka, ktorými zaisťuje prevádzkyschopnosť a bezpečnosť komunikácie s prihliadaním na účelovo a hospodárne využívané finančné zdroje.

Most je od nepamäti najvýznamnejšou inžinierskou stavbou cestného staviteľstva, ktorá môže byť zhotovená z rôznych materiálov (najčastejšie železobetón, predpätý železobetón, oceľová konštrukcia, murovaná konštrukcia a i.), rôznymi technológiami (betonáž, montáž), s rôznym rozpätím (od 2 m po niekoľko kilometrové rozpätie), s rôznym počtom polí, dilatačných celkov, rôznych tvarov, spôsobov zakladania, preklenujúce rôzne prekážky (toky, komunikácie, údolia, siete) a množstvom ďalších rozlišovacích znakov, ktoré vníma len pozorné oko človeka, ktorý sa zaujíma o architektúru, či staviteľstvo.M5742_Most cez mlynský náhon - Važec
M422_Most cez Suchý potok pred obcou Sládkovičovo
M4530_Most cez rieku Dudváh pri obci Sládkovičovo
M60_Most cez potok Krivé pred obcou Bogliarka
M9554_Most cez potok Šárd pri meste Galanta
M9521_Most cez rieku Poprad v Mníšku nad Popradom
M9536_Most cez potok pred obcou Pusté Pole
M9552_Most nad Železnicou v Púchove
M9553_Most nad železnicou a cestou pred mestom Galanta
M9556_Most cez Malý Dunaj - Zálesie
M9558_Rekonštrukcia mosta nad bezmenným potokom
M9559_Most nad bezmenným potokom
M9561_Most nad ulicou Tačevská na obchvate Bardejova
M9562_Most cez rieku Topľa na obchvate mesta Bardejov
M9563_Most nad ulicou Chryzerova na obchvate mesta Bardejov
M9564_Most nad údolím bezmenného potoka na obchvate Bardejova
M9565_Most nad cestou na obchvate Bardejova
M9572_Most nad bezmenným potokom
M9574_Most nad potokom Voňacie
m2584 most cez inundačné územie pred obcou sládkovičovo
m422 most cez suchý potok pred obcou sládkovičovo pohľad z boku
m4365 most cez potok myslina za obcou lúčky
m6983 most nad železnicou
M9518_Most cez Biskupický kanál a Váh
m9571_Most cez potok Jastrabec za obcou Svinica
m9581 most ponad mitický potok
M7905_Most cez potok Trnávka a miestnu komunikáciu v Trnave

Aktuálne

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

19.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi

TKP 26 Tunely
VL 5 Tunely

Účinnosť od: 01.01.2017
Schválené TP 068, TKP 40

Schválené TP 068, TKP 40

12.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 068, TKP 40 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov

TKP 40 Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely
Účinnosť od: 15.12.2016
Cestársky deň

Cestársky deň

09.11.2016
8. novembra 2016 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK® - 20 ROKOV V INŽINIERSKOM STAVITEĽSTVE

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora