SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Hospodárenie s mostami
Prejsť na navigáciu

Hospodárenie s mostami

Hospodárenie s mostami a im blízkym objektom, lávkam a priepustom, zahŕňa súbor činností správcu/vlastníka, ktorými zaisťuje prevádzkyschopnosť a bezpečnosť komunikácie s prihliadaním na účelovo a hospodárne využívané finančné zdroje.

Most je od nepamäti najvýznamnejšou inžinierskou stavbou cestného staviteľstva, ktorá môže byť zhotovená z rôznych materiálov (najčastejšie železobetón, predpätý železobetón, oceľová konštrukcia, murovaná konštrukcia a i.), rôznymi technológiami (betonáž, montáž), s rôznym rozpätím (od 2 m po niekoľko kilometrové rozpätie), s rôznym počtom polí, dilatačných celkov, rôznych tvarov, spôsobov zakladania, preklenujúce rôzne prekážky (toky, komunikácie, údolia, siete) a množstvom ďalších rozlišovacích znakov, ktoré vníma len pozorné oko človeka, ktorý sa zaujíma o architektúru, či staviteľstvo.M5742_Most cez mlynský náhon - Važec
M422_Most cez Suchý potok pred obcou Sládkovičovo
M4530_Most cez rieku Dudváh pri obci Sládkovičovo
M60_Most cez potok Krivé pred obcou Bogliarka
M9554_Most cez potok Šárd pri meste Galanta
M9521_Most cez rieku Poprad v Mníšku nad Popradom
M9536_Most cez potok pred obcou Pusté Pole
M9552_Most nad Železnicou v Púchove
M9553_Most nad železnicou a cestou pred mestom Galanta
M9556_Most cez Malý Dunaj - Zálesie
M9558_Rekonštrukcia mosta nad bezmenným potokom
M9559_Most nad bezmenným potokom
M9561_Most nad ulicou Tačevská na obchvate Bardejova
M9562_Most cez rieku Topľa na obchvate mesta Bardejov
M9563_Most nad ulicou Chryzerova na obchvate mesta Bardejov
M9564_Most nad údolím bezmenného potoka na obchvate Bardejova
M9565_Most nad cestou na obchvate Bardejova
M9572_Most nad bezmenným potokom
M9574_Most nad potokom Voňacie
m2584 most cez inundačné územie pred obcou sládkovičovo
m422 most cez suchý potok pred obcou sládkovičovo pohľad z boku
m4365 most cez potok myslina za obcou lúčky
m6983 most nad železnicou
M9518_Most cez Biskupický kanál a Váh
m9571_Most cez potok Jastrabec za obcou Svinica
m9581 most ponad mitický potok
M7905_Most cez potok Trnávka a miestnu komunikáciu v Trnave

Aktuálne

BECEP 2017

BECEP 2017

24.03.2017
V dňoch 18. – 20. september 2017 sa v hoteli Atrium, Vysoké Tatry uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách.
Workshop 2017

Workshop 2017

06.03.2017
Úsek technického rozvoja organizuje v dňoch 27.03.2017 – 31.03.2017 v Poprade ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

19.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi

TKP 26 Tunely
VL 5 Tunely

Účinnosť od: 01.01.2017

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora