SSC>Mapa stránky
Prejsť na navigáciu

Mapa stránky

Aktuálne

Účinné TPR k 1.12.2016

Účinné TPR k 1.12.2016

30.11.2016
MDVRR SR schválilo TP 032, TP 021, TKP 28, TKP 35, Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, VL2, VL2.2
Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí
Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok
Teleso pozemných komunikácií
Odvodnenie
Vystrojovacie triedy. Časť 1: Cyklické razenie
Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne
Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií
Účinnosť od: 01.12.2016
Cestársky deň

Cestársky deň

09.11.2016
8. novembra 2016 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK® - 20 ROKOV V INŽINIERSKOM STAVITEĽSTVE
Celoštátne sčítanie dopravy 2015

Celoštátne sčítanie dopravy 2015

29.09.2016
Celoštátne sčítanie cestnej dopravy na území Slovenskej republiky sa uskutočňuje ako súčasť celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy (E-Road Traffic Census), organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve a medzinárodnou organizáciou EUROSTAT v Bruseli.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora