SSC>Mapa stránky
Prejsť na navigáciu

Mapa stránky

Aktuálne

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

19.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi

TKP 26 Tunely
VL 5 Tunely

Účinnosť od: 01.01.2017
Schválené TP 068, TKP 40

Schválené TP 068, TKP 40

12.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 068, TKP 40 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov

TKP 40 Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely
Účinnosť od: 15.12.2016
Schválené TP 032, TP 021, TKP 28, TKP 35, Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, VL 2, VL 2.2

Schválené TP 032, TP 021, TKP 28, TKP 35, Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, VL 2, VL 2.2

30.11.2016

MDVRR SR schválilo TP 032, TP 021, TKP 28, TKP 35, Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, VL 2, VL 2.2
TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí
TP 021 Vystrojovacie triedy. Časť 1: Cyklické razenie
TKP 28 Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne

TKP 35 Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií
Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok

VL 2 Teleso pozemných komunikácií
VL 2.2 Odvodnenie

Účinnosť od: 01.12.2016

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora